Vår politik

Här är en kortfattad presentation av Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet Socialisterna). Maila info@socialisterna.org eller ring 073-5090684 för att komma i kontakt med oss. Vår ungdomsorganisering Unga Socialister kan du nå här och för att bli medlem klickar du här.

Socialistiskt Alternativ står för vad vi heter. Det behövs ett verkligt demokratiskt och socialistiskt alternativ för arbetare och unga – i Sverige och i hela världen. Den extrema högervridningen av de flesta riksdagspartierna, med uppiskad rasism och den mest arbetarfientliga politiken i modern tid, måste mötas med motstånd. Tidningen Offensiv och vårt parti har just fyllt 50 år, med väldigt mycket kamperfarneheter i bagaget från norr till söder. En av de senaste massrörelserna vi var väldigt drivande i var Nej till marknadshyra, som spelade en viktig roll i att regeringen fälldes 2021 och marknadshyra i nyproduktion stoppades. I Luleå är vi valda med två platser i kommunfullmäktige och utgör den enda verkliga oppositionen mot nedskärningar och högerpolitik. Orättvisorna i Sverige och globalt ökar. Kapitalister, rika och regeringar attackerar arbetare och fattiga, samtidigt som deras vapenskrammel visar att de alltmer är i konflikt med varandra. Resultatet blir krig, miljöförstöring, flyktingströmmar, skenande matpriser, nedmonterad välfärd, upptrappat förtryck och inskränkta demokratiska rättigheter. De arbetare och unga som revolterar, strejkar och tar kamp visar vägen framåt. Kapitalisterna och makthavarna har egna globala organisationer för sina intressen; EU, Nato och otaliga forum för de rikaste. Global organisering för arbetare och unga är avgörande för att förändra samhället i grunden – inte minst i kampen mot de rikas klimatförstörelse, militarisering och krig. Socialistiskt Alternativ är den svenska sektionen av International Socialist Alternative med medlemssektioner och grupper  i över 30 länder, aktiva i kampen. På denna sida finns:

  1. En politisk grundanalys av dagens situation och det socialistiska alternativet
  2. Delar av vårt politiska program
  3. Så fungerar Socialistiskt Alternativ
  4. Axplock av kamper Socialistiskt Alternativ driver och frågor vi vunnit
  5. Vår historia i korthet
ankarpunkt

1. Grundanalys av dagens situation och det socialistiska alternativet

Arbetarklassen i en era av revolt

Världen befinner sig idag i en tid av revolution och kontrarevolution mot bakgrund av oemotsvarade och samverkande kriser. Under de senaste åren har revolter dragit fram i land efter land mot levnadskostnadskrisen, ökade klyftor, fattigdom, rasism, korruption, nedskärningar på välfärd, attacker på demokratiska rättigheter och – som i Iran – mot det brutala kvinnoförtrycket. Revolterna har kännetecknats av att kampen har enat arbetare och unga över etniska och religiösa barriärer utifrån det gemensamma klassintresset, samt att kampen har utvecklats från enskilda krav till att vilja fälla sina regeringar och även kräva systemskifte. Att stater som Israel och Libanon – som bygger på rasistisk och sekteristisk splittring – har skakats i grunden av revolter som har överbryggat splittringen visar den stora styrkan i arbetarklassen när den går ut kamp.

Behovet av kämpande arbetarpartier
De styrandes kontrarevolutioner visar också på behovet av att bygga starka organisationer för arbetarklassen, som står oberoende från högerpartier. Arbetares och de fattiga massorna måste bygga egna politiska alternativ och revolutionära ledarskap för att arbetarklassen själv ska kunna ta makten och behålla den. 1900-talets traditionella arbetarpartier – Socialdemokraterna samt så kallade socialistiska och kommunistiska partier – har förborgerligats sedan decennier tillbaka och lämnat ett stort växande politiskt tomrum efter sig. Även 2000-talets nya formationer runt om i världen, som först ingav förhoppningar om att vara kämpande vänsteralternativ, har snabbt gått högerut och svikit i styrande ställning. Gemensamt för dessa är att de inte varit beredda att utmana marknadens diktatur. I verkligheten är det omöjligt att genomföra en radikal omfördelning utan att konfrontera kapitalistklassen och utan att byta ut den borgerliga staten mot en egen arbetarstat där massorna deltar aktivt. Syrizaregeringen i Grekland 2015-2019 och Castillos regering i Peru 2021-2022 misslyckades båda med att genomföra det de hade lovat och underordnade sig de ramar och begränsningar som den härskande klassen hade satt. Behovet av kämpande arbetarpartier handlar också om de byggstenar som behövs för att stå pall under press: ideologi, perspektiv och medlemsstyre (läs mer om demokratisk socialism under “Så fungerar Socialistiskt Alternativ”). Även Vänsterpartiet i Sverige saknar dessa byggstenar, är nästan enbart inriktade på val och parlament, distanserade från kampen, toppstyrda och fokuserade på att anpassa sig själva gentemot Socialdemokraterna i hopp om att få sitta med i en regering. Vi arbetar också för att fackföreningar – och Hyresgästföreningen – ska vara kämpande och styras demokratiskt av medlemmarna. En genomsnittlig arbetarlön ska gälla för alla förtroendevalda och avtalen ska ut till medlemsomröstning. Krisen för arbetarklassens ledarskap är särskilt akut mot bakgrund av hur snabbt kapitalismens klyftor, kriser, krig och klimatkris utvecklas. Klockan tickar för systemskifte.

Kapitalet i en era av nationalism, militarisering och krig
Kapitalismens globala kris, den skärpta konkurrensen mellan kapitalister och deras nationalstater samt den imperialistiska jakten på råvaror, teknikförsprång, intressesfärer och dominans har skapat ett nytt kallt krig mellan de två största kapitalistiska makterna USA och Kina. Kapitalismen har lämnat eran som kännetecknades av globalisering och nyliberalism; den nya eran kännetecknas av mer statligt ingripande i form av nationalism, handelskrig, Trumpism, militär kapprustning och interimperialistiska motsättningar. När Putin invaderade Ukraina i början av 2022, var det ett försök att återupprätta Rysslands imperialistiska maktbas efter Natos och USA:s expansion i östra Europa, som har pågått sedan 1990-talets mitt. För USA blev kriget en möjlighet att rätta in EU-länderna i sitt led, demonstrera sin styrka gentemot Kina och varna dem för vad som händer om de invaderar Taiwan; för den svenska högern blev kriget en möjlighet att ställa militarisering och nationalism framför välfärd och klassfrågor samt att kuppa igenom en ansökan om Natoanslutning. Ukrainakriget är en följd av de allt mer oförsonliga motsättningarna mellan de imperialistiska makterna. Nationalism, rasism och hat piskas upp som ett smörjmedel för den ena nationalstatens kapitalistklass intressen mot den andra. Arbetarklassen och hela mänskligheten har dock motsatta intressen än dessa eliter: De lägger utgifter på militären som i global skala är betydligt högre än vad som skulle krävas för att utrota all fattigdom i hela världen. Vi står för enad, global kamp mot krig, terror, imperialismens militarism och plundring. Vi står för internationell solidaritet med arbetares, kvinnors, fattigas och ursprungsfolkens uppror mot kapitalism och förtryckande regimer världen över.

Kapitalismens dödliga kombinationer 
Krig, klimatkatastrofer och matförsöjningskriser har tvingat mer än 100 miljoner människor på flykt, mer än dubbelt så många som för tio år sedan. Militariseringen laddar upp för ännu fler krig – och klimatkrisen för än mer extrem torka, översvämningar, orkanstormar och bränder. Nära 900 miljoner människor kan inte äta sig mätta varje dag. Kriserna hör ihop; den eskalerande klimatkrisen och kapitalismens intensiva kemikaliejordbruk som förstör och eroderar jordar är grunden; pandemikrisen covid-19 och senare Ukrainakriget förvärrade livsmedelskrisen och störde leveranskedjorna ytterligare. Att ett krig i Europa kan påverka livsmedelsförsörjningen i hela världen är resultatet av kapitalismens superrationalisering av jordbruket – att länder ska fokusera på endast ett fåtal exportvaror, medan det egna behovet ska försörjas genom import. I den kapitalistiska konkurrensen har enorm överproduktion och översvämmande av dessa produkter i fattiga länder för att ta över marknader skapat extrema globala transportled och sårbarheter. Endast fyra globala storföretag kontrollerar 70 procent av den globala jordbruksmarknaden. Den ständiga vinstjakten har eldats på av konstgödsel, bekämpningsmedel och massiv produktionsintensitet vilket har skapat enorma arealer av förstörda jordar. Vinstintresset står i extrem kontrast till mänsklighetens behov av matsuveränitet och att ställa om från dagens fossila och dysfunktionella matproduktion till en hållbar matproduktion i en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Klimatkrisen, skogsskövlingen och den storskaliga animalieindustrin – samtliga tre resultat av det kapitalistiska produktionssättet – utgör också en dödlig kombination bakom den stora ökningen av patogener och de allt fler och farligare virusutbrotten. Covid-19 som pandemikris är långt ifrån över i stora delar av världen, och kommande, potentiellt farligare, virusutbrott är att vänta. Forskare varnar för att nästa pandemi kan utlösas av smältande isar och glaciärer. Malariamyggor och TBE-bärande fästingar sprids redan till nya regioner och infrusna mjältbrandsbakterier väcks till liv när permafrosten tinar i de boreala regionerna. Klimatförändringarna och giftanvändningen har också triggat en alarmerande massdöd av insekter. Var tredje tugga mat vi äter är beroende av binas pollinering. Klimatförändringarna driver på artutrotningen och artutrotningen minskar naturens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Två tredjedelar av alla ekosystem är skadade. Marx skrev att kapitalismen tenderar att förstöra sina två källor till rikedom: naturen och människan. Det är exakt det vi ser idag. Ett socialistiskt samhällssystem är det enda alternativet: En planerad och demokratisk ekonomi, styrd av arbetarklassen, är enda sättet att skapa ett klimatneutralt och cirkulärt samhälle där ingen människa heller går hungrig.

De groteska klyftorna och levnadskostnadskrisen
Sverige och världen har aldrig varit så ojämlik som idag. Sedan 2020 har den rikaste procenten i världen tillskansat sig nästan två tredjedelar av all ny förmögenhet – sex gånger mer än de 7 miljarder som utgör 90 procent av jordens befolkning. Världens 81 rikaste individer har en samlad förmögenhet som är lika stor som halva jordens befolkning. De extrema klassklyftorna manifesteras också i vilka som bär ansvaret för utsläppen som hotar planeten: Dollarmiljardären släpper ut en miljon gånger så mycket koldioxid som genomsnittspersonen i världen. Mitt under den värsta levnadskostnadskrisen på årtionden har energi- och livsmedelsjättarna gjort rekordvinster: Livsmedels- och energibolagen i världen mer än fördubblade sina vinster under 2022. Samma i Sverige med de tre storföretagen ICA, Axfood och Coop som kontrollerar 90 procent av livsmedelsförsäljningen; de parasiterar på alla arbetarfamiljer som kämpar med sin matbudget. Bankerna, hyresbolagen och elbolagen parasiterar med överräntor, överhyror och överpriser.

Arbetarenhet mot försämringar, rasism och sexism
Den blåbruna regeringens rasism och sparka nedåt-politik syftar till att splittra och att hålla tillbaka protesterna mot dessa orättvisor. M-L-KD-regeringen hålls i ett stramt koppel av högerextrema SD, vars rasistiska politik styr regeringens. Asylrätten har mer eller mindre avskaffats och diskriminering utifrån medborgarskap ska införas genom hela välfärden. Kriminaliteten bemöts med fängslandet av barn, vilket bara kommer att förvärra situationen. Klassförtrycket slår igenom på alla områden. Från löner till boende, utbildning, fritidsmöjligheter och hälsa. Toppcheferna i Sverige tjänar 61 gånger mer än en industriarbetare och 81 gånger mer än en personlig assistent. Medellivslängden i rika Danderyd är 10 år längre än i arbetarbruksorten Munkfors. De fem rikaste svenskarna äger lika mycket som fem miljoner svenskar. Aktieägarnas vinster kommer ur att de anställda inte får fullt betalt för det värde som de skapar.. De rika är alltså rika på andras bekostnad. Samtidigt är det tydligt att samhället inte fungerar utan de som städar, sköter våra gamla, bygger våra bostäder, undervisar våra barn eller producerar de varor som alla behöver. I de mest underbetalda och samhällsbärande jobben är det just arbetare med annan bakgrund än svensk samt kvinnor som dominerar. Rasism och diskriminering ökar och slår igenom på alla plan. Det sexuella våldet, lönediskrimineringen och det ojämna hushållsarbetet reproducerar hela tiden könsmaktsordningen som också den är en strukturell del av klassamhället och kapitalismen. Därför behöver arbetarkampen både antirasism och socialistisk feminism för att inte låta sig splittras efter hudfärg, kultur, bakgrund, könstillhörighet, sexualitet eller andra grunder. När vi kämpar gemensamt för allas rätt till att inte bli diskriminerade – likväl som bra bostäder, jobb, arbetsvillkor och välfärd åt alla – blir vi starka tillsammans. Det speciella med just arbetarkampen är att när arbetarklassen strejkar stannar ekonomin. Det ger en makt som löntagare – den stora majoriteten av befolkningen – annars inte har.

Demokratisk socialism  
Socialistiskt Alternativ använder sig av marxismen som idégrund och för att analysera världen. Marxism är för oss en generalisering av de erfarenheter och lärdomar som arbetarrörelsens långa kamphistoria har gett; hur kapitalet utsuger arbetare och hur arbetare måste organisera sig självständigt; hur staten ytterst är ett organ för den härskande klassen; att makthavare i krislägen tenderar att välja krig och fascism framför arbetarnas demokratiska revolution; att Socialdemokraterna för länge sedan har svikit arbetarklassen och världen över förvandlats till borgerliga partier; att det inte räcker med spontana uppror, det behövs revolutionära partier och organisering för att förändra; att diktaturen i Sovjetunionen inte var socialistisk; att socialismen bara kan fungera med demokratisk kontroll underifrån och i internationell skala. Ekonomin måste planeras och ställas under demokratisk kontroll, genom att storföretag, banker, finansinstitut, råvaror och mark blir samhällsegendom, både på lokal, global och branschvis nivå så att vi på bästa sätt kan hushålla och ställa om till produktion som inte bara är fossilfri, men också cirkulär. Detta kräver att kapitalismen som system avskaffas och att storföretag och banker förstatligas under demokratisk kontroll. Istället för att den rikaste procenten styr samhällsutvecklingen behövs ett system med arbetarkontroll och -styre, att demokratin utvidgas till att omfatta även ekonomin. Istället för att riskkapitalister och aktieägare fattar beslut – oftast helt utan kunskaper och utbildning och endast med maximal vinst som mål– ska arbetarklassen ta dess plats. Detta är också helt nödvändigt för den tekniska utveckling som behövs för att skapa en cirkulär ekonomi. All teknisk utveckling under kapitalismen har kommit ur arbetet; en demokratisk planering innebär att de som utvecklar produktionen också tar plats i förarsätet. En demokratiskt planerad ekonomi globalt är en förutsättning för att klara av klimatomställningen, avskaffa fattigdomen och skapa ett välstånd för alla.

ankarpunkt

2. Delar av vårt politiska program

SÄTT STOPP FÖR LEVNADSKOSTNADSKRISEN

 • Ta bort momsen på maten – för en omedelbar 12-procentig sänkning av matpriserna.
 • Höj och indexreglera barnbidrag, pensioner, försörjningsstöd samt ersättningarna i socialförsäkringarna – utbetala en månads extra barnbidrag.
 • Skolan, förskolan och äldreomsorgen ska ha full kompensation för matprisökningarna. Inför avgiftsfri skolfrukost.
 • Inför statlig pris- och avgiftskontroll för mat, el och hyror. Företag som inte följer priskontrollerna ska förstatligas och ställas under demokratisk kontroll: livsmedelsproducenter och -handlare, elbolag och bostadsbolag.

NEJ TILL KRIG, MILITARISERING OCH IMPERIALISM

 • Rysslands trupper ut ur Ukraina. Nej till Rysslands, USA:s och Natos imperialism och militarism. Nej till världsordningen där supermakter som Kina och USA slåss om världsherraväldet. För ukrainarnas rätt att bestämma sin egen framtid, inklusive minoriteters rätt till självbestämmande.
 • Inga flyktingmurar. Asyl till människor som flyr krig och förtryck.
 • Nej till militärallianser, kapprustning och svenskt Natointräde. Riv upp ökningen av militärens budget – arbetare och fattiga ska inte betala krig och upprustning. Stoppa all vapenexport. Förstatliga och ställ om vapenindustrin till civil produktion.
 • För ett demokratiskt styrt försvar av människors liv och hälsa med moderna lager och beredskap. Skyddsrum, fordon och utrustning att skydda befolkningen mot krig, kris och katastrofer.
 • Ingen tvångsrekrytering till värnplikten. Nej till yrkesarmé och nej till anfallsstyrkor. Löntagarnas demokratiska kontroll över polis och militär.
 • Globalt arbetarembargo mot krigsmaskineriet. Bygg en massiv antikrigs- och antiimperialistisk rörelse bland arbetare, ungdomar och fattiga – den kraft som kan skapa verklig fred.
 • Skrota marknadens diktatur, kapitalets krisande EU, Nato, militära samarbeten och deltagande i imperialismens krig – internationellt samarbete och solidaritet med förtryckta, fackföreningar och människorättsorganisationer.

ÅTERINFÖR RÄTTEN TILL ASYL, AVSKAFFA DISKRIMINERING OCH RASISM

 • Riv upp Tidöavtalet och föregående regeringens försämringar av asylrätten – återinför permanenta uppehållstillstånd och rätt till anhöriginvandring. Asyl till flyktingar.
 • Nej till angiverilagar – stoppa jakten på flyktingar, inre gränskontroller och rasistisk rasprofilering.
 • Amnesti till alla som väntar, fått avslag och för papperslösa.
 • Stoppa fattigdomsfällan för nyanlända – höj och indexreglera dagersättningen som inte höjts sedan 1994.
 • Stopp för diskrimineringen utifrån hudton, ursprung och religion på arbetsmarknaden och i välfärden.
 • Välfärden är för alla, nej till rasistisk exkludering utifrån status och medborgarskap.

VÅRD FÖR ALLA OCH EFTER BEHOV

 • Omedelbart nedskärningsstopp i vård, äldreomsorg, hemtjänst och LSS – en nationell plan för upprustning, delaktighet och likvärdighet.
 • Ut med de privata profitörerna. Förbjud privata sjukförsäkringar och gräddfiler för de rika.
 • Stoppa privatiseringarna – riv upp vårdvalen och den fria etableringsrätten.
 • Skrota New public management och “just-in-time”-systemet.
 • För en utbyggd psykiatri och beroendevård där patienter får hjälp i tid med en kontinuitet i vårdkontakten.
 • Krafttag mot undernäringen i äldreomsorgen: Nej till storkök och matlådor – återinför lokala kök på boenden och hemlagat inom hemtjänsten utefter de äldres behov.
 • Beredskapslager för smittoutbrott och högre krav på skyddsutrustning.
 • Förstatliga apoteken och läkemedelsföretagen – demokratisk kontroll över vaccintillverkning och -tillgång.
 • För en sammanhållen, planerad vård och omsorg efter befolkningens behov, offentligt ägd, under demokratisk kontroll av anställda och brukarorganisationer.

TRYGGA JOBB ÅT ALLA

 • Rätt till heltid för alla som önskar och övergång till 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön, vilket ska möjliggöras genom högre bemanning och en schemaläggning som tas fram tillsammans med de anställda. Nej till delade turer och omänskliga långpass.
 • Anställda ska ha demokratisk kontroll och vetorätt över arbetets organisering, såsom schemaläggning.
 • Alla arbetsplatser måste ha en utarbetad plan mot smittskydd och tillgång till smittskyddsåtgärder.
 • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, hyvlade anställningar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal” och ”introduktionsjobb”.
 • Lag på svenska kollektivavtal till alla som arbetar – minimilön på minst 26 000 kr i grundlön för ett heltidsjobb.
 • Riv upp försämringen av LAS, lagen om anställningsskydd.
 • För demokratiska och kämpande fack med verklig arbetarpolitik. Bort med pamplönerna – förtroendevalda på genomsnittlig arbetarlön.
 • Medlemsomröstning om avtalen innan de skrivs under.

SOCIAL VÄLFÄRD SOM SKYDDSNÄT – INTE FATTIGFÄLLA

 • Riv upp privatiseringarna. Välfärd i offentlig regi utan vinster och demokratiskt styrd av de anställda och brukare.
 • Höj a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent. Stoppa jakten på arbetslösa och sjuka – massiv satsning på rehabilitering, friskvård och offentligt finansierade vidareutbildningar genom en fungerande och resursstark Arbetsförmedling. Slopa karensdagen.
 • Kraftigt höjda pensioner. Skrota det privata pensionssystemet – inför statlig garantipension som golv och avskaffa skatt på pension.

BOSTADEN – EN SOCIAL RÄTTIGHET

 • Nej till marknadshyror, renovräkningar och ombildningar – riv upp marknadsanpassningen av allmännyttan.
 • Ut med slumvärdar och riskkapitalbolag – kommunalisera förfallande bostadsområden och centrum.
 • Sanering och upprustning av alla undermåliga bostäder med mögel, vattenskador, kyla, dålig ventilation och luft, med mera.
 • Upprustning på de boendes villkor och utan hyreshöjning.
 • Statliga investeringsprogram, byggbolag och subventioner för byggande av klimathållbara och cirkulära kommunala hyresrätter med allmännyttig hyressättning utan vinstintresse alla har råd med.
 • Demokratisk stadsplanering och omvänd planprocess med samråd först.
 • Bevara strandskyddet och allemansrätten: Nej till bebyggelse av grönytor, stränder och skogar. Fokusera ny bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service.

SOCIALISTISK FEMINISM

 • Stoppa upphandlingarna av skyddade boenden till vinstdrivande profitörer. Kraftigt ökade resurser till kvinnojourer, transjourer och manscentrum. Bostadsförtur för våldsutsatta – bygg ut allmännyttiga kommunala hyresrätter i hela landet.
 • Massiv satsning på utbildning av all skol- och vårdpersonal i genusfrågor, inklusive om hbtq+ och förtryck i hederns namn.
 • Kamp mot transfobin i hela samhället. Förbjud omvändelseterapi.
 • Inför specialdomstolar för sexualbrott och mäns våld mot kvinnor med särskilt utbildade domare i genus och könsmaktsordning. Förbjud utfrågning av brottsoffer om klädsel, sexuella umgängen eller sociala levnadssätt.
 • Inför ett tredje juridiskt kön, könsneutrala personnummer och en könsneutral föräldralag.
 • Inga vänteköer för könsbekräftande vård, psykiatri och elevhälsa.
 • Asyl till alla förtryckta, våldsutsatta kvinnor, hedersutsatta och hbtq+-flyktingar. Ta bort tvåårsregeln. Kvinnofridslagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen ska ställas över utlänningslagen.
 • Slå sönder grunden för mäns våld mot kvinnor genom att män och kvinnor blir jämlika i samhället gällande ekonomi, makt, hälsa, social status m m.. Massiv upprustning av vår gemensamt ägda välfärd, trygga anställningar och nolltolerans mot sexualla trakasserier på alla arbetsplatser, höjda löner i kvinnodominerade yrken, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön samt höjd och förlängd föräldraförsäkring.
 • För en Lex Tintin. Skydda barnen och lyssna på barnen. Nej till umgängesrätt för våldsamma män och partners.

BRA OCH LIKVÄRDIG UTBILDNING OCH SKOLA

 • Förstatliga skolan, avskaffa skolvalet och friskoleeländet – för en likvärdig skola efter behov i hela landet.
 • Nej till skolnedläggningar och stordrift på våra barn – ja till skolor i närmiljön.
 • Max 20 elever per normalklass i grundskolan, gymnasiet, komvux och Sfi. Fler planeringstimmar.
 • Max 15 barn per storbarnsgrupp i förskolan på tre anställda; 12 per mellanbarnsgrupp; och 10 barn per småbarnsgrupp.
 • Max 30 barn per fritidshemsavdelning.
 • Bryt politiker- och tjänstemannastyret – ökat inflytande av anställda och elever.
 • Avskaffa betyg och läxläsning i hemmet – massiv satsning på stödundervisning, specialpedagoger och läxläsning på skoltid.
 • Öka lärares kunskap om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och anpassa läroplanen så att elever ges möjlighet att på ett individuellt och behovsbaserat plan uppnå kunskapsmålen.
 • Samhället ansvarar för sin försörjning av arbetskraft: Fri intagning och avgiftsfria högskolor och universitet – byt ut systemet med studielån till studielön.

TRYGGA GATOR OCH TRYGG UPPVÄXT

 • Stormöten om trygghetsåtgärder i varje stadsdel – från vilka fysiska trygghetsåtgärder som behövs i den yttre miljön till vilka sociala insatser som behövs.
 • Satsa på trygghetsvärdar, fältassistenter och avhopparverksamhet riktad mot kriminella gäng.
 • Återta nedgångna centrum och bostadsområden i kommunal regi och allmännytta – upprustning för trygghet och social gemenskap.
 • Kraftig ökning av resurser till socialtjänsten, stöd till ensamstående föräldrar, barnavård, beroendevården och kvinnojourerna.
 • Likvärdig skola där ingen lämnas bakom – alla barn ska ges samma förutsättningar: fler resurslärare, elevvård, mindre klasser, NPF-kompetens och läxläsning på skoltid.
 • Höj stödet till ungas kultur-, förenings- och idrottsliv. Återöppna alla nedlagda fritidsverksamheter och ungdomsgårdar – stärk innehållet kring värderingar och mot machokulturen.
 • Tid för barnen: Inled 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och starta omfattande offentliga program för trygga jobb med familjevänliga scheman samt betald utbildning till alla arbetslösa.
 • Bort med de nyliberala vinstmålen i offentlig sektor – ersätt dem med mål om att bekämpa fattigdom, otrygga jobb, arbetslöshet, trångboddhet, drogmissbruk, våld i hemmet och otrygg uppväxt.

RÄDDA NATUREN OCH KLIMATET

 • Totalförbud mot kalhyggesbruk – inför ekosystembaserat skogsbruk. Skogsbruk enbart för långlivade produkter som virke – inte kortlivade engångsprodukter som lätt kan ersättas.
 • Plan för massiv utökning av naturreservat i samråd med lokalbefolkning, fack, samebyar och miljöorganisationer. Stärk strandskyddet.
 • Massiv satsning på förnyelsebar energi, som solenergi och den nya generationens hållbara vindkraft, samt forskning ej kopplad till storföretagen.
 • Överta fossilindutrin för planerad omställning. Överta de privata skogsbolagens skogsinnehav och ställ Sveaskog under demokratisk kontroll, med styrelseplatser reserverade för miljöorganisationer.
 • Stopp för privata och utländska gruvbolag och stopp för nya gruvexploateringar. Ställ om till återbruk av mineraler och anpassa mineralproduktionen efter verkliga behov istället för lyxkonsumtion och ”slit-och-släng”.
 • Utveckla ekologiska jordbruk fria från bekämpningsmedel samt småskalig djurhållning för största möjliga lokala självförsörjning och minskning av utsläpp från transporter. Plan för omställning av jordbruket utifrån koncepten matsuveränitet och agroekologi.
 • Massiv satsning på miljö- och hälsoinspektörer. Djurrättsorganisationer ska ha rätt att besöka företag som föder upp djur för att kontrollera att djuren har det bra.
 • Statlig importkontroll. Stoppa importen av kraftfoderbaserat kött, plan för ersättning med lokalproducerat gräsbeteskött och vilt samt totalminskning av animalieandelen av kosten.
 • Grön omställning till planerade och samordnade transporter (från väg till spår) och distribution av varor, energi, service och tjänster för att massivt minska utsläppen av växthusgaser.
 • Bort med handeln med utsläppsrätter. Omställningen måste ske genom demokratisk planering och arbetarkontroll: lokalt, nationellt och internationellt samt branschvist.
 • Avveckla kärnkraften som en del av en plan för en cirkulär samhällsekonomi där resurser återanvänds och all energi är förnybar.
 • Statlig jobbgaranti för alla som jobbar inom fossil-, skogs- och gruvindustrin med plan för nya gröna jobb inom återbruk,återvinning, hållbart skogsbruk etc. Inled produktionsomställning av massaindustrin från skog till exempelvis rörflen och hampa. Plan för tillvaratagande och återvinning av metaller, betong och bergmaterial.
 • Lokal och global omställning av all produktion, transporter och distribution av varor, energi, service och tjänster genom demokratisk planering och gemensamt ägande för att massivt minska utsläppen av växthusgaser.

DEMOKRATISK SOCIALISM

 • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Storföretag och banker ska tas över av samhället och styras demokratiskt av arbetarklassen.
 • För en demokratisk planerad ekonomi och en demokratisk och socialistisk värld.
ankarpunkt

3. Så fungerar Socialistiskt Alternativ

Socialistiskt Alternativ organiserar och deltar i kampen mot den blåbruna högernationalistiska regeringen (M, KD, L och SD). Socialdemokraternas förborgerligande, högerpolitik och tidigare styren ihop med högerpartier bär en stor skuld till att SD:s politik idag styr regeringen. Vänsterpartiet begränsas av att de bara svassar efter Socialdemokraterna och anpassar sin egen politik efter högervindarna (läs mer V:s nedskärningspolitik här) – istället för att fokusera på att bygga motståndet på skolor, i bostadsområden och på arbetsplatser. Därför behövs Socialistiskt Alternativ. Medlemskap Alla som håller med om Socialistiskt Alternativs grundläggande politik, vill vara aktiva och bygga partiet samt betala en månatlig medlemsavgift kan söka medlemskap. Ingen kan inte göra allt, men alla kan göra något. Maila intresse eller frågor till info@socialisterna.org eller smsa till 073-509  06 84. Studier Vi har sju studiematerial för nya medlemmar:

Vi ordnar socialistiska sommarläger, studiedagar, studiecirklar och workshops. Fråga oss om vad som är på gång härnäst. Partiföreningen Alla medlemmar deltar i en partiförening på sin ort (eller digitalt med annan partiförening om det inte finns en partiförening på din ort). Partiföreningen är partiets nav, den viktigaste grunden i medlemmarnas aktivitet. Veckomötena är centrala, det är där vi diskuterar hur vi ställer oss i olika frågor, studerar och analyserar händelser och globala frågor samt organiserar partiets aktiviteter, kampanjer samt skol- och arbetsplatsarbete. Att delta på möten är viktigt ur många synvinklar. Det är viktigt att delta på mötena för det är tillsammans vi utvecklar vår socialistiska analys och beslutar om hur vi bäst stärker kampen och vår organisation. Om du inte deltar i diskussionerna på mötet och i de beslut som tas blir det svårt att ifrågasätta sen. Att gå på möten är att använda sig av demokratin. Demokratisk centralism Demokratisk centralism handlar om full frihet i diskussioner och enighet i handling. Demokratin består i att diskutera och debattera partiets hållning, politik, perspektiv, strategi och taktik löpande på alla nivåer i partiet. Centralism betyder att i handling agera kollektivt enligt de beslut som fattas. Det finns inget mer effektivt eller demokratiskt sätt att forma en organisation. Motsatsen är tyvärr vanlig i andra organisationer som saknar fri diskussion och har en avsaknad av enhet i handling. Vår veckotidning Offensiv Vår tidning Offensiv är medlemmarnas tidning, alla kan och uppmuntras att skriva artiklar till tidningen och bidra. Vi säljer vår tidning på gator, torg, demonstrationer och på medlemmarnas arbetsplatser för att nå ut med vår analys, kamprapporter, politik och viktiga mobiliseringar. Tidningsförsäljning är också en viktig dialog med arbetare och unga. Internationell, facklig och ungdomsorganisering > INTERNATIONAL SOCIALIST ALTERNATIVE: Internationalismen är viktigare än någonsin. Vi tillhör internationalen ISA och har systerorganisationer i över 30 länder. Tillsammans bygger vi också ROSA – en internationellt nätverk för socialistisk feminism, kvinnokamp och HBTQ+-kamp. På Irland var ROSA avgörande i kampen som legaliserade abort 2018, i USA en aktiv del i kampen mot Högsta domstolens och högerns attack på aborträtten. I USA har Socialist Alternative genom gräsrotsorganisering och Kshama Sawants plats i Seattles kommunstyre varit drivande att införa minimilön samt beskattning av skurkföretaget Amazon. Det går att följa ISA bland annat via de regelbundna webbsändningarna A World to Win. > UNGA SOCIALISTER: Vår ungdomsorganisering heter Unga Socialister, med fokus på ungas egen organisering på sina skolor och aktioner mot högerpolitik, rasism, sexism och klimathot. Vi har organiserat protestaktioner mot utsläpparna Preem och Cementa samt stängt ned Swedbanks huvudkontor under en timma. Vi ordnar också studieträffar och -fika om marxism, socialistisk feminism och mycket mer. > FACKLIG OFFENSIV: Socialistiskt Alternativ och våra fackligt förtroendevalda medlemmar skiljer sig från den S-styrda fackliga byråkratin och ledningen. Ett exempel är vår stödkampanj för tågvärdarnas kamp för sina jobb på Stockholms pendeltåg och lokförarnas strejk mot ensamarbete – och våra krav på att Vänsterpartiet, som stödparti ska fälla det S-ledda regionstyret om de inte står fast vid löftet att rädda tågvärdarnas jobb. Vi har genom åren organiserat otaliga stödkampanjer i arbetarkampen: för pakistanska sjömännens kamp för lika löner och uppehållstillstånd, sopgubbarnas kamp mot lönesänkningar, mot delade turer i äldreomsorgen, taxiförarnas strid för kollektivavtal för att nämna några. Facklig Offensiv är vår fackliga organisering, både för fackligt förtroendevalda och arbetsplatsaktiva medlemmar. Vi verkar för gräsrotsinitiativ som gör facken mer demokratiska och kämpande.

ankarpunkt

4. Axplock av kamper Socialistiskt Alternativ driver och frågor vi vunnit.

> I HELA LANDET: Socialistiskt Alternativ är en drivande kraft i nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik, som 2021 med organiserandet av över 200 protester skapade en kraftig opinion och pressade fram ett parlamentariskt läge där Löfvéns S-regering tvingades avgå och förslaget till marknadshyra kastades i papperskorgen. Vi var den kraft som förde fram en strategi för upptrappad kamp med målet att vinna – inte bara symboliska aktioner. Nu fortsätter kampen mot den nya blåbruna regeringens förberedelser att ta upp förslag om marknadshyror igen. Vi deltar i Riv Tidöavtalet, antirasismen, antikrigs- och klimatkampen såväl som att stödja varje arbetarkamp. > LULEÅ: Socialistiskt Alternativ i Luleå har två platser i kommunfullmäktige (valda som Rättvisepartiet Socialisterna). Vi är den enda oppositionen mot S-MP-V-styrets nedskärningar. Vi använder platserna som en plattform för socialistisk politik och att organisera kamp. Våra medlemmar var drivande i skolkampen 2015-2020, med tusentals i protester som räddade flera skolor och förpassade stordriftsprojektet “Framtidens skola” till papperskorgen. I folkomröstningen röstade 91 procent på vårt alternativ. Våra frågor röstas oftast ned av de andra partierna, men styrkan i frågorna och pressen från arbetsplatser har också lett till att våra motioner (förslag) kunnat vinna, exempelvis: “meröppet” på kommunens idrottshallar, handlingsplan för cirkulärt byggande (där resurser återbrukas istället för att skada klimat och natur), könsneutrala toaletter och enskilda omklädningsrum på skolor och fritidsverksamheter samt högre krav på skyddsutrustning i äldreomsorgen under pandemin. Andra viktiga segrar genom åren: Meddelarfrihet till alla anställda i upphandlad verksamhet, bort med delade turer i äldreomsorgen, vikariepool med fast anställda i skolan samt stoppat privatiseringar av lokalvård, fastighetsskötsel, parkförvaltning och Folkets Hus Blackis. > BODEN: Aktiva i nätverket Nej till skolnedskärningar – Ja till medborgardialog, i Boden mot rasism och i asylkampen för ensamkommande och för amnesti. > ÖSTERSUND: Drivande i asylkampen för ensamkommande och för amnesti. > SUNDSVALL: Deltar i läraruppropet På våra bara knän och fackligt i kampen mot skolnedskärningarna. > STOCKHOLM: Socialistiskt Alternativ deltar i flera kämpande nätverk; Allians mot Nato, som samlat flera tusen i protester mot Natoanslutning och den blåbruna regeringens kryperi för Erdogan-regimen i Turkiet; Kämpa Stockholm för bred antifascistisk organisering; och 25 novemberkommittén mot mäns våld mot kvinnor, till stöd för den kvinnoledda revolten i Iran med mera. I Husby är vi en drivande kraft i Norra Järva stadsdelsråd mot renovräkningar, boendesegregering och mycket mer. Bland segrar i Husby finns bland annat att tomma föreningslokaler öppnat, upprustning av Hästa gård, möjlighet till kortidsboenden för äldre under pandemin, räddad natur på Järvafältet, räddade gångbroar för säkra skolvägar med mera. > HANINGE: Socialistiskt Alternativ är en drivande kraft i både arbetsplatskampen och miljökampen. Vi startade kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg 2019 och Äldrevårdsuppror Haninge där över 200 anställda deltagit i arbetsplatsmöten, demonstrationer eller i upprop. Vi driver rörelsen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap (BHSSK) som samlat hundratals i aktivitet. 2006-2018 hade vi två platser i kommunfullmäktige som Rättvisepartiet Socialisterna. Vi var de enda som röstade mot alla nedskärningar och försämringar för anställda samtidigt som vi organiserade kamp: exempelvis drev igenom kollektivavtalsvillkor i både upphandlad hemtjänst och färdtjänst. Efter att de styrande höjde procentspärren och vi inte blev återvalda är vårt fokus fortfarande gräsrotsorganisering. 2018-2023 har vi vunnit flera segrar tillsammans med anställda, elever, hyresgäster och boende: räddat två fritidsgårdar, stoppat halveringen av alla kommunanställdas friskvårdsersättning, förhindrat nedläggningen av kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid, hejdat nedskärningar på extra pedagogisk tid i förskolan och vunnit fem miljösegrar tillsammans med BHSSK och lokala grupper. > GÖTEBORG: Socialistiskt Alternativ är drivande i den idéella föreningen Alla ska kunna bo kvar och tar striden mot chockhöjningar och renovräkningar. > LUND: Stödjer arbetsplatskampen mot omänskliga “hälsoscheman” i äldreomsorgen.

ankarpunkt

5. Vår historia i korthet

1973 bildas Offensiv: Vår historia är i mångt och mycket en historia kring tidningen Offensiv som bildades som en marxistisk opposition inom arbetarrörelsen. Offensiv växte fram som en produkt av den radikalisering som spreds över världen, särskilt från år 1968 med en ökad arbetarkamp även i Sverige med början i gruvstrejken 1969-70. 1970-talets vänstervåg resulterade i att vänsteroppositionen kring Offensiv växte inom SSU och socialdemokratin som vid denna tidpunkt var ett helt annat parti än idag. Den styrande högern inom S svarade med att utesluta alla med kopplingar till Offensiv ur S och SSU. Under 1980-talet organiserade vi fortsatt som en tidningsorganisation, Offensiv (läs om vår opposition mot stalinismen här och vårt internationella stödarbete här). 1989 ledde unga offensivare elevkampen med tiotusentals som stoppade S-regeringens skolslakt. Vi bildade Elevkampanjen. 1993 bytte vi namn till Arbetarförbundet Offensiv. 1991 valdes Offensiv-medlemmar in i Umeå kommunfullmäktige med tre mandat via en Socialdemokratisk spränglista. Efter perioden 1991-94 tvingades den hatade borgerliga regeringen under Carl Bildt bort och högerregeringens rasistiska stödparti Ny Demokrati åkte ur riksdagen (läs om 90-talets antirasistiska kamp här). En fortsatt högerpolitik cementerades av Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Under perioden 1994-98 slog S-regeringen som statsminister Göran Persson skröt om ”världsrekord i budgetåtstramning”. Elevkampen 1995: Under Offensivs ledning spreds en ny ungdomsrörelse över landet genom Elevkampanjen. 1995 organiserades fyra protestdagar med 45 000 elever i form av skolstrejker. På över 50 orter demonstrerade elever mot sänkningen av barn- och studiebidraget. Elevprotesterna inspirerade även arbetargrupper och arbetslösa. 1996 fortsatte protesterna mot den socialdemokratiska regeringen genom Upprop för Rättvisa. Rättvisemarscher fortsatte under våren 1997 med lokala segrar. 1997, på hösten, bytte vi namn till Rättvisepartiet Socialisterna (RS), samtidigt med beslutet att tidningen Offensiv från oktober samma år skulle bli en veckotidning. 1999 startades kampanjen Vägra kallas hora, som blev en stor rörelse mot sexuella trakasserier och porrindustrin som höll igång under första halvan av 2000-talet. 400 lektioner hölls om sexuella trakasserier på skolor, elever bildade lokala grupper och vi organiserade bland annat en skolstrejk med 400 elever i Stockholm. 2002 valdes partiet in i Luleå kommunfullmäktige med två mandat och återvaldes 2006, 2010, 2014, 2018 och 2022. 2003: RS var med och byggde upp Elever mot krig som den socialistiska delen av antikrigsrörelsen i början av 2000-talet. När Bush anföll mot Irak den 20 mars 2003 organiserade Elever mot Krig skolstrejker och demonstrationer som samlade 17 000 elever i en rad städer runt om i landet. Elever mot Krig växte till en av de största elevrörelserna någonsin i Sverige. 2006 fick valdes partiet in i Haninge kommunfullmäktige. Året innan ledde vi elevstrejkrörelsen som stoppade skollunchavgifterna i skolan, året efter valet ledde vi nästa elevkamp med skolstrejker som räddade 100 lärarjobb. Vi valdes om 2010 och 2014. Under hela 2000-talet har vi varit en aktiv och ibland ledande kraft i olika proteströrelse mot högerpolitik: från Göteborgsaktionen 2001 mot EU-toppmötet, till kampen mot Reinfeldts omedelbara attacker på arbetslösa och sjuka, till Välfärd utan Vinst, Folkkampanjen för Gemensam Välfärd, En annan vård är möjlig och Välfärdsalliansen mot vinster i välfärden, nedskärningar och andra attacker. Vi agerar ofta för att förena olika rörelser, som när de afghanska flyktingarna talade på sopgubbarnas demonstration eller när Fridays For Futures appellerade till fackföreningar i Välfärdsalliansen. Vi deltog i Flyktingamnesti 2005 och var initiativtagare till Asylrörelsen år 2011. Vi har stoppat utvisningar genom blockader, flygplatsaktioner, fritagit flyktingar från förvar, drivit enskilda asylfall och kollektiv kamp för större grupper. 2017 var vi med och drev Elever mot utvisningar och Låt Oss Leva som hade en stor skolstrejk i solidaritet med de ensamkommande afghanernas långa sittstrejk och fortsättningen på den. En återkommande del av partiets arbete är kampen mot rasism där RS spelat en viktig roll i mobiliseringar som stoppat rasister och fascister. RS program handlar om att fysiskt stoppa fascisterna genom vårt antal som i Kärrtorp 2013, Boden 2018 och Göteborg 2017 när 20 000 stoppade NMR, men också att koppla detta till kamp mot nedskärningar och högerpolitik som är rasismens grogrund. 2023: Rättvisepartiet Socialisterna byter namn till Socialistiskt Alternativ! De som känner oss genom kamp och lokal organisering vet vad som gör vårt parti speciellt. Men det nya namnet framhåller vi vårt unika socialistiska alternativa även i namnet. Framtiden: Att delta och initiera kamp är inget som bara tillhör vår historia, utan en del av vårt dagliga arbete. Men vår roll är också att knyta ihop olika stridsfrågor till en gemensam kamp mot den blåbruna regeringen, att resa socialistiska krav på ägande och arbetarkontroll samt nödvändigheten av en socialistisk samhällsomvandling. Kom med! Bli medlem idag!

Skip to content