Förstudie: Förtryck i hederns namn

Socialisterna.org publicerar under våren 2020 ett antal publikationer som tidigare inte funnits i digital version.

Nedan finns en länk till den förstudie om förtryck i hederns namn som Mattias Bernhardsson skrev 2014 som kommunfullmäktigeledamot i Haninge kommun. Förstudien var ett förberedelsematerial inför partiets arbete att ta fram en motion med åtgärdsförslag till kommunfullmäktige.

När förstudien presenterades skrev RS “Debatten om förtryck i hederns namn har intensifierats på senare tid. Det finns debattörer och politiker med helt skilda agendor och analyser – kända perspektiv i debatten har varit den feministiska, den intersektionella och den religiösa/kulturella. Rättvisepartiet Socialisterna har bekämpat förtryck i hederns namn under lång tid och vill även bidra till debatten om förtryckets karaktär och orsaker med en marxistisk analys. Mattias går exempelvis igenom könsmaktsordningen, hedersbegreppen, gemensamma och skilda nämnare i olika förtryckande strukturer, hur samhällelig utveckling påverkar medvetandet och värderingar, religionens roll, historiska erfarenheter från arbetar- och kvinnorörelsernas kamp samt applicerar Marx alienationsteori på hur förtryckare och förtryckta agerar. Allt mynnar i ett konkret handlingsprogram. “

Läs förstudien här