Global kamp för rätten till abort

ROSA och ISA i Mexiko under protesterna den 28 september, internationella dagen för trygga aborter (Foto: ROSA Mexiko).

Uttalande från ROSA International och International Socialist Alternative // Artikel i Offensiv

Advokater som kallas in innan behandling av utomkvedshavandeskap (när ett befruktat ägg fastnar på vägen till livmodern), cancerpatienter som nekas livräddande behandling på grund av att de är gravida, och offer för sexuella övergrepp på akutmottagningen nekas dagen efter-piller. Det är den dystopiska verkligheten i USA efter att Högsta domstolen beslutat att upphäva den grundlagsskyddade rätten till abort.

Högsta domstolens beslut har mötts av skarpa reaktioner, och människor världen över har förfasats av förbudet samtidigt som extremhögern jublat och hoppats kunna införa ett liknande abortförbud i sina respektive länder.
I hela världen skärps kampen om kontrollen över kvinnors kroppar, och aborträtten attackeras i Kina, Italien, Ungern med flera länder. Även i länder där abort är lagligt begränsas den av nedskärningar, ”samvetsklausuler”, skärpta krav och påtryckningar från det konservativa etablissemanget. Abortkampen vinner dock framgångar: Massmobiliseringar på gatorna har möjliggjort segrar i Irland, Sydkorea, Argentina, Mexiko, Colombia och andra länder.
Medan den feministiska rörelsen som har svept över världen de senaste tio åren har kämpat för kroppslig autonomi har reaktionära delar av makteliten trappat upp sina attacker mot aborträtten, trots att opinionsundersökningar i land efter land har visat att rätten till abort har majoritetsstöd.

Dessa attacker måste ses i ett bredare sammanhang av kapitalismens många olika kriser i världen, som alla påverkar människors förmåga att ha verklig frihet i sitt beslut om att skaffa barn eller inte.
En ny global ekonomisk kris hotar vinsterna, vilket gör att delar av eliten oroar sig för att inte hitta tillräckligt med billig arbetskraft. Den kris i fråga om levnadskostnader som drabbar arbetarklassen på alla kontinenter gör det ännu svårare för en ny generation att välja att skaffa barn. Klimatkrisen tvingar miljontals människor att lämna sina hem, vilket tvingar ännu fler att fly sina hem.
Krisen inom välfärden har förvärrats och i flera länder står sjukvård- och utbildningssystemet på gränsen till kollaps – lägg därtill det könsrelaterade våldet, den systematiska rasismen och attacker mot hbtq+-rättigheter. Den härskande klassen är oförmögen att åtgärda dessa systemfel.
Varje år utförs omkring 73 miljoner aborter i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Detta motsvarar ungefär 39 aborter per 1 000 kvinnor globalt sett, en siffra som har varit ungefär densamma sedan 1990.

Abortförbud hindrar inte aborter från att äga rum, utan ökar stressen, hälsoriskerna och de ekonomiska bördorna. Bristen på tillgång till lagliga, säkra aborter leder till att många måste förlita sig på farliga och till och med livshotande alternativ. De som har råd reser till platser där aborter är lagliga och tillgängliga. De som inte har råd måste söka hjälp på andra sätt.
Abortpiller, som nu används på ett säkert sätt över hela världen av miljontals kvinnor hemma (lagligt eller olagligt), ”upptäcktes” först av kvinnor i Latinamerikas favelas (slumområden), som inte hade råd med andra sätt att skaffa sig en abort. Abortförbud skapar också en fruktansvärd ”avkylande effekt” inom förlossningsvården i allmänhet och äventyrar därför den medicinska vården för alla gravida.
De tragiska och dödliga konsekvenserna av detta kan ses i alla länder med abortförbud. På Irland startade den fruktansvärda behandlingen av Savita Halappanavar, som var gravid i 17:e veckan när hon fick missfall och dog av blodförgiftning på grund av sjukvårdens ovilja att ingripa, en massrörelse på gatorna för att upphäva abortförbudet. Hennes berättelse väckte så starkt engagemang hos människor eftersom den återspeglade den rädsla som alla gravida på Irland kände.
Abortförbud är farliga för människor som kan bli gravida och drabbar oproportionerligt mycket de mest exploaterade och förtryckta – så hur ska vi slå tillbaka mot dem och bygga upp en rörelse som uppnår fri, säker och laglig abort som är tillgänglig för alla som behöver den?

I länder där abort är tillåten är nästan 90 procent av aborterna säkra, jämfört med bara 25 procent av aborterna i länder där det är förbjudet. Enligt WHO beror cirka 5-13 procent av alla mödradödsfall i världen på komplikationer till följd av osäkra aborter, varav de allra flesta sker i fattiga länder.
De massmobiliseringar på gatorna som vi har sett i länder som Irland, Sydkorea, Argentina och Mexiko ger oss en utgångspunkt. I alla dessa länder vann man segrar när det gäller tillgång till aborter och de vanns först och främst av en gräsrotsrörelse som drev upp frågan på den politiska dagordningen genom mobiliseringar på gatan.
De utövade obevekliga påtryckningar på det politiska etablissemanget för att tvinga dem att vidta åtgärder. Var och en av dessa rörelser tog inspiration och lärde sig av vad som hände i andra länder – mer än någonsin är kampen för kroppslig autonomi internationell.
På Irland spelade ROSA och Socialist Party (ISA i Irland) en mycket aktiv roll i rörelsen för ett upphävande av det konstitutionella förbudet av abort och tog initiativ som var avgörande för att få till stånd att abort blev tillåten fram till vecka 12. Denna framgång berodde på att den baserade sig på den växande stämningen för rätten till abort inom arbetarklassen snarare än på de svaga “pro-repeal”-uttalandena (för ett upphävande) från det liberala etablissemanget, som lovade aborträtt ”inom 20 år”!

Den senaste tidens attacker mot tillgången till abort har dock också en global inverkan, särskilt nederlaget i USA (Högsta domstolens beslut att upphäva domen Roe mot Wade). Högsta domstolens beslut var kulmen på högerns långa kampanj mot aborträtten och som aldrig fullt ut besvarats av det demokratiska partiet, trots att Demokraterna under de senaste 40 åren lovat att lagstifta om Roe v Wade.
De aborträttsorganisationer som är knutna till Demokraterna har inte tagit till sig lärdomarna från andra länder; att aborträtten endast kan försvaras/vinnas genom aktiv organisering underifrån. Istället har de lagt sitt öde i händerna på samma parti som har visat sig vara ovilligt att kämpa i denna fråga i 40 år!
När Roe v Wade upphävdes var det Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer i USA) som i många städer organiserade protester mot beslutet och försökte bygga kampen.

Den seger som har vunnits i Seattle av Socialist Alternative och partiets fullmäktigeledamot Kshama Sawant är ett utmärkt exempel på den typ av kamp som behövs. Kampanjen gjorde Seattle till den första fristaden för abort, vilket visar att nederlaget för Roe v Wade kan bli början på en kamp för att vinna tillbaka aborträtten i hela USA.
Socialist Alternative vann denna seger genom att bygga upp en rörelse underifrån, genom att mobilisera arbetarklassen i Seattle och genom att använda Kshama Sawants plats i fullmäktige som en plattform. Kampanjens genomslag och styrka gjorde att Demokraternas representanter i fullmäktige kände att de inte hade något annat val än att stödja initiativet.
Detta är ett exempel på den typ av strategi som vi behöver. En strategi som bygger på den verkliga kraften i att bygga upp en aktiv massrörelse på gatorna och i samhällena som är villig att trotsa abortförbud.
En rörelse som kräver fri, säker och laglig abort, men också fri hälso- och sjukvård, tillgänglig könsbekräftande vård, avgiftsfri barnomsorg samt ekonomisk trygghet och billiga bostäder.

Vår kamp för kroppslig autonomi måste tydligt peka på systemets skuld – vår kamp är en antikapitalistisk kamp.
De enorma globala resurser som för närvarande hamstras undan av en liten sammanslutning av privata profitörer skulle kunna användas för att börja ta itu med de många problem som detta system skapar och upprätthåller, men bara om vi tar över dem i demokratisk offentlig ägo.
Ett socialistiskt samhälle bygger på ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” – solidaritet, grundläggande mänsklighet och respekt för var och en av oss och allas rätt till sin egen kropp.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content