ISA: Över 1500 deltog på Virtual Marxist University


Under Virtual Marxist University diskuterades de stora massrörelserna och revolterna världen över. ISA:s sektioner spelar en viktig roll genom både program och metod. 

Socialister från 37 länder deltog på den största internationella samlingen någonsin, genomförd av International Socialist Alternative (ISA, tidigare CWI) den 18-25 juli.

DANNY BYRNE

ISA International Executive (ISA:s verkställande utskott )

ISA:s första VMU (Virtual Marxist University) blev en väldig framgång. Det var livfullt, entusiastiskt och samtidigt med en anda av extrem seriositet. Dess framgång återspeglades i att ISA är en stark, ungdomlig marxistisk internationell organisation fylld av självförtroende och är politiskt förberedd för de stormar som väntar. Insamlingen till ISA, som ännu pågår, är nu uppe i fantastiska 206 280 euro (2 123 570 kronor) – en summa som är mer än 5 gånger större än den näst största insamlingen på något internationellt möte någonsin under vår nästan 50-åriga historia. Om du vill ge ett bidrag swisha 123 240 32 85 eller Plusgiro 87 96 49-2.

VMU:s organisering medförde många utmaningar. Sessioner pågick under hela dagar, ställda inför de problem som ett evenemang som sträcker över en hel värld av tidszoner innebär. Hundratals kamrater från Brasilien, Mexiko, Kanada och USA loggade in på sessioner som började kl 3 och 4 på morgonen, medan de i Asien stannade kvar till långt in på natten.

Varje dag hade sitt eget tema och utgjorde en viktig del i de politiska förberedelser som är nödvändiga för marxister för att kunna förstå och ingripa i en avgörande period i världshistorien. 

VMU:s första dag (den 18 juli) började med ett stort seminarium om världsperspektiv, som dagen därpå följdes av en rad olika kommissioner som dök djupare in på olika aspekter på världsläget och den historiska systemkris som råder. Detta inkluderade en kommission om marxistisk ekonomi med över 200 deltagande kamrater och en fascinerande diskussion om det nya kalla kriget och en era av tilltagande interimperialistisk rivalitet.

På måndagen den 20 juli diskuterade kommissioner kampen mot förtryck runt om i världen, som kännetecknades av en djupgående diskussion ledd av Socialist Alternative-medlemmar i USA om det Minneapolisfödda Black Lives Matter-upproret 2020, som har varit en viktig del av ISA:s arbete under de senaste månaderna. Kamrater som är ledande i ROSA – Internationella socialistiska feminister, höll inledningar på flera kommissioner om socialistisk feminism och samtidigt samlades över 100 kamrater för att diskutera en socialistisk arbetarklassorienterad inställning till kampen för hbtq+-frigörelse.

Dagen efter ägde 13 olika kommissioner rum som diskuterade marxistisk historiesyn, från lärdomarna av 1930-talet till processen av återupprättandet av kinesisk kapitalism. En annan av höjdpunkterna i detta block var en kommission som diskuterade 100-årsjubileet av den stora mexikanska revolutionen, ledd av medlemmar av ISA:s nya, dynamiska och växande mexikanska organisation, Alternativa Socialista.

Under onsdagen den 22 juli pågick sessionerna i över 12 timmar – åtskilliga medlemmar i Seattle och Kalifornien höll ut under möten från kl 0.30 ända fram till kl 13.30! Detta är precis den typ av beslutsamhet som krävs för bygget av revolutionära partier runt om i världen.

Vårt marxistiska universitet var ingen samling av akademiker, utan av aktiva revolutionära socialister med rötter i kampen som drog lärdomar av historien och utifrån marxistisk teori för att bättre kunna bygga upp ett stöd för socialism på arbetsplatser, i skolor och i våra bostadsområden.

Hur bygga ISA och dess sektioner (medlemsorganisationer) diskuterades under en hel dag med början i ett stormöte med deltagande från ISA-medlemmar från världens alla kontinenter följt av 15 olika kommissions som särskilt diskuterade värvning och konsolidering, hur finansieras en revolutionär organisation?, marxister och media – publikationer såväl som sociala media.

Diskussioner om ungdoms- och studentarbete underströk den avgörande vikten av att vända sig till de unga, mitt under en ny generations explosiva politiska radikalisering och uppvaknande, vars sätt att se på världen håller på att skapas av årtionden av kris och kamp.

Allvaret och ambitionerna i dessa diskussioner var särskilt slående. Framgången för VMU ägde naturligtvis inte rum i ett tomrum, utan mot bakgrund av ISA:s framgångar och bygget av marxismens styrkor. Under de senaste 6 månaderna har exempelvis Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer i USA) haft sin snabbaste medlemstillväxt någonsin. I England, Wales och Skottland har vår nyligen återgrundade sektion vuxit med mer än 20 procent sedan nedstängningen. Även på Irland och i Belgien har det de senaste månaderna varit en tid av snabb medlemstillväxt.

ISA har på mindre än ett år tvingats återuppbygga hela sin internationella apparat (högkvarter, anställda med mera), ekonomi och internationella publikationer, med modesta men betydelsefulla framgångar. VMU diskuterade om hur våra internationella publikationer – vår hemsida, internationalsocialist.net, likaväl som våra sociala mediaplattformar och veckovisa videosändningar av podcasten ’’World to Win’’ – ska kunna tas till nästa nivå under den kommande perioden.

Bygget av en stabil grund för ISA och dess sektioner kräver ett stärkt inflytande på arbetsplatser och inom facken. För första gången någonsin i vår historia genomfördes under VMU ett block av kommissioner som samlade arbetande kamrater från olika sektorer: sjuk- och hälsovårdsanställda, anställda inom kollektivtrafik och transporter, industrin, handeln med mera. Dessa diskussioner gjorde det möjligt för kamrater att både lära sig av varandras erfarenheter och lägga grunden för framtida samordnat solidaritets- och kamparbete.

Den allvarliga och hotfyllda situation som uppstått efter att den kinesiska diktaturen påtvingat Hongkong en ny säkerhetslag diskuterades under ett särskilt seminarium på torsdagen. 

Diktaturens säkerhetslag, som följde efter en heroisk massrörelse för demokratiska rättigheter i Hongkong och som inspirerade arbetare och unga internationellt, öppnar upp ett nytt kapitel i det kalla krig som brutit ut mellan de två imperialistiska makterna USA och Kina.

Socialister, och alla som kämpar mot förtryck i Hongkong och Kina, behöver stöd och solidaritet från socialistiska rörelser och fackföreningar runt om i världen. Arbetet med att organisera en verklig socialistisk opposition mot den imperialistiska diktatur som utövas av det felaktigt betecknade kinesiska ’’kommunistiska’’ partiet är av livsavgörande vikt, och hela vår rörelse har del i det. Det är därför av största vikt att vi kan göra känt de hot som säkerhetslagen innebär mot socialister och andra aktivister.

Fredagens kommissioner fokuserade samtliga på den revolutionära teori, utan vilken, som Lenin sa, det inte kan finnas någon revolutionär rörelse. Varje kommission baserades på marxistiska ”klassiker”. Medlemmar runt om i världen förberedde sig energiskt i veckor innan VMU och läste texter från Kommunistiska manifestet till Kapitalet, för att kunna dra maximal nytta av diskussioner om avgörande böcker, pamfletter och dokument.

Detta återspeglar hur fördjupandet av vårt fokus på politisk utbildning och marxistisk teori kommer att vara en avgörande del i att förbereda oss på att kunna dra fördel av en epok av revolutionära möjligheter. Som det påpekades under VMU:s avslutningsmöte, kommenterade den ryske revolutionären Leo Trotskij i ett känt citat att partiet som ledde den ryska revolutionen inte började med dynamit, utan med marxistiska idéer. 

Likaså måste vi, som kämpar för att bygga ett sådant parti, också göra i världsskala idag.

Evenemanget inkluderade, med plenamöten och block av samtidigt pågående kommissioner, 78 olika sessioner. 

Plenasessioner, om världsperspektiv och partibygget, började med inledningar som sändes samtidigt med översättningar på 12 språk. Heroiska översättningsteam arbetade under veckan genom olika separata kanaler för att säkra ett genuint internationalistiskt och deltagarinkluderande evenemang.

Detta var endast möjligt att genomföra på grundval av en oemotsvarad kollektiv ansträngning. Det är ett sådant tillvägagångssätt som i slutänden kommer att vara nödvändigt för att ett revolutionärt parti och en revolutionär rörelse ska kunna lyckas med att förändra samhället. 

Team av kamrater som dragits samman från olika länder förberedde sig intensivt under månader för att bemästra de tekniska färdigheter och nödvändigheter som krävdes, organiserade evenemangets ekonomiska aspekter, mobiliserade deltagandet och planerade det politiska innehållet.

Framförallt skulle ett sådant evenemang ha varit omöjligt att genomföra utan en organisation med hög politisk nivå och ett brett skikt av kamrater, både unga och gamla, kapabla att tillhandahålla högkvalitativa marxistiska insikter och analyser. 

Över 140 kamrater höll inledningar och summerade veckans många diskussioner! Socialister från 33 olika länder bidrog också med inlägg och frågor.

Många kamrater kommenterade både under och efter evenemanget om den inspiration som tillhandahölls genom framträdandet av en ny generation av ledande kamrater från olika sektioner runt om i världen, med otaliga ovärderliga inlägg under veckan.

Detta understryker ett av de definierande kännetecknen för ISA – kampen för att bygga en verkligt kollektiv ledning, samt ett revolutionärt parti i vilket inte endast en liten handfull individer tillhandahåller stark politisk ledning.

VMU avslutades med ett stormöte på lördag som inte bara var en avslutning utan också en höjdpunkt för hela veckan. 

Under avslutningen hördes kamrater från olika delar av världen, som tillsammans drog lärdomar av den gångna veckan med ett mäktigt budskap – ’’Vi behöver ett parti för en socialistisk världsrevolution – bygg ISA!’’.

Avslutningsstormötet inkluderade en viktig insamlingsappell, för att finansiera vårt internationella arbete och dess framsteg. En ambitiös målsättning på 90 000 euro (drygt 924 500 kronor)– dubbelt så mycket som vårt fram till dess högsta mål för en insamling – sattes, och kamrater slet som djur under veckorna innan evenemanget för att målsättningen skulle uppnås. 

När resultatet väl kom in tappade många kamrater bokstavligen andan: Totalt över 206 000 euro, vilket representerar hängivenheten hos och uppoffringarna av stridbara revolutionärer i över 30 länder.

VMU – vilket var produkten av besvikelsen över att behöva ställa in vår fysiska internationella sommarskola – är symboliskt för hur ISA har mött upp den nya situationens utmaningar. 

Vår inställning har varit beslutsam, ambitiös, optimistisk och revolutionär. Vi har inte låtit nedstängningarna hindra oss från att trappa upp våra aktiviteter, eller från att utöka våra styrkor. 

Vi är fyllda av självförtroende eniga i åsikten att 2020-talet är en epok som kan komma att definieras av marxismens idéer, mitt i kapitalismens ruttenhet och bankrutt. 

Kontakta RS/ISA idag och hjälp oss att bygga ett världsomfattande revolutionärt socialistiskt parti värt namnet! ■


”Häftigt att se hur många vi är”

Det fanns flera VMU-möten som handlade om väldigt intressanta och viktiga ämnen, som exempelvis BLM-rörelsen, kampen för transpersoners rättigheter, upproret i Hongkong, socialistisk feminism, hur en plan­ekonomi skulle fungera och mycket mer.

Vi fick lyssna till medlemmar från hela världen som delade med sig av sina unika perspektiv.

Tyvärr hann jag inte delta i särskilt många möten men när jag var med så förstod jag verkligen hur stort detta är. Det var häftigt att se hur många vi är som står sida vid sida i kampen mot förtryck.

Boel Bernmark

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content