Motion: Motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn

Socialisterna.org publicerar under våren 2020 ett antal publikationer som tidigare inte funnits i digital version.

Rättvisepartiet Socialisterna har en lång erfarenhet av att kämpa mot kvinnoförtryck. Som en del av kampanjen mot mäns våld mot kvinnor samt förtryck i hederns namn lämnade partiet 2015 in en motion till Haninge kommunfullmäktige. Motionen kan läsas här!