Socialistisk sommarinsamling till RS och ISA

Att regeringen föll på frågan om marknadshyror understryker krisen för högerpolitiken och dess partier. Det behövs gräsrotskamp och en socialistisk politik från vänster som utmanar och ger hopp.
Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna spelar en viktig roll i bostadskampen och andra viktiga rörelser i bostadsområden och på arbetsplatser. 
Den här sommaren har vi en socialistisk insamling för att stå så bra rustade som möjligt inför en politiskt spännande höst. Målet är 100,000 kronor.
En stor del av insamlingen går till bygget av vår international, ISA. Alla viktiga frågor idag är globala – klimatet, covid och hälsa, ekonomin – och svaret är internationell kamp och demokratisk socialism.
Vi har en lång tradition av insamlingar och litar på medlemmar och sympatisörer.
Swisha till 123 240 32 85, skriv “sommarinsamling”.
Här är appellen från ISA:

ISA behöver ditt stöd!

Kära vänner och sympatisörer, den period vi har gått in i – ”oordningens era” – för med sig en enorm samhällspolarisering och innebär många faror för arbetarklassen och förtryckta i världen. Den pågående pandemin visar på dena brutala ojämlikheten kapitalismen skapar. Viruset härjar i flera länder, särskilt i Latinamerika, Afrika och Asien, med dramatisk brist på syre och vaccin, som ökar dödstalet väldigt mycket.
Många utvecklade kapitalistiska stater har å sin sida hamstrat vaccin och använder lagren för sin ”vaccinimperialism”. Samtidigt erbjuder perioden stora möjligheter för arbetarklassen som helhet, liksom för vår revolutionära socialistiska organisation. Från revolten i Belarus till de enorma folkresningarna i Myanmar och Colombia samt det palestinska folkets uppror – arbetarklassen vaknar allt mer upp och leder vägen.
Generalstrejker intar allt mer scenen, människor diskuterar strategier och taktiker i folkliga samlingar och i de flesta ställen överkommer rörelserna etniska och sekteristiska splittringar som sås av de härskande klasserna.

International Socialist Alternative (ISA) är aktiva i över 30 länder i hela världen och har ingripit i dessa rörelser och kamper med kamrater på marken samt via solidaritetskampanjer i sociala medier, där vi stödjer kamperna och för fram våra politiska idéer.
Vår sektion i Israel/Palestina ingriper i konflikten där som markeras av upprepade ojämlika krig och pågående statsterrorism mot det palestinska folket på ett väldigt nyanserat sätt. Vi står för ett socialistiskt Palestina med östra Jerusalem som huvudstad och en socialistisk omvandling av Israel som en del av en socialistisk konfederation i Mellanöstern.
Bara masskamp för nationell och social frigörelse kan erbjuda en väg ut. Den palestinska ungdomsrevolten och generalstrejken visar hur denna kamp skulle kunna utvecklas och utvidgas till alla palestinska områden inom 1967- och 1948-gränserna och i hela regionen.
Via solidaritetskampanjer på sociala medier har vår international lyckats ingripa i de pågående revolterna i Myanmar och Colombia, och har etablerat kontakter på marken. I ljuset av attackerna på demokratiska rättigheter i Hongkong och den ökade repressionen i Kina har ISA, tillsammans med vår sektion i Kina/Hongkong/Taiwan, lanserat kampanjen Solidaritet mot repressionen i Kina och Hongkong. Syftet med denna oberoende kampanj, som motsätter sig båda sidor i det kalla kriget mellan USA och Kina, är att sprida medvetenhet om vad som faktiskt händer i Kina och Hongkong och mobilisera solidaritet från vanligt folk, arbetare och ungdomar.
Andra fokuspunkter i vårt arbete är Kshama Solidarity Campaign för att bekämpa högerns kampanj för att avsätta vår fullmäktigeledamot i Seattle. Utöver det fortsätter vi vårt socialistiska-feministiska arbete, som vi bakar in i vårt vardagliga arbete liksom specifikt via ROSA International och våra ROSA-banér i våra sektioner.
I november planerar vi internationellt ingripande till klimattoppmötet COP26 i Glasgow med klimatkamp som pekar på nödvändigheten av offentligt ägande, demokratisk planering och verkliga ekonomiska strejker.

När det gäller ekonomiska tillgångar är vi såklart i ett enormt underläge – Forbes rapporterade nyligen att den kombinerade förmögenheten för världens miljardärer ökade med 5 biljoner dollar under pandemin.
Men om vi kollektivt och beslutsamt kämpar kan vi ändå besegra dem, som vi visade i valet till fullmäktige i Seattle 2019. Kandidaten för vår USA-sektion Socialist Alternative, Kshama Sawant, återvaldes trots att näringslivet spenderade över 4,1 miljoner dollar för att köpa till sig fullmäktigeplatsen (varav Amazon stod för 1,5 miljoner). Detta var bara möjligt genom en massiv gräsrotskampanj som involverade tusentals volontärer, arbetare och vanligt folk som vann stöd från en betydande majoritet av Seattles fack, liksom stort stöd i övrigt.
Vi ber därför om att bidra till oss med ett ekonomiskt stöd, som kommer ge oss stor hjälp i att fortsätta stärka och förbättra vårt politiska arbete och kamp för en bättre framtid för oss alla.

Nu lanserar vi en internationell insamling med målet på 150,000 euros (1,5 miljoner kr). Insamlingen är en del av vårt politiska utbildningsevent i juli, Virtual Marxist University (VMU), som äger rum den 20-25 juli. Ifjol deltog över 1 500 socialister från hela världen – vi förväntar oss ännu fler i år. Insamlingen är en del av det avslutande stormötet den 25 juli, som sänds offentligt kl 19.00 svensk tid.
1,5 miljoner kronor är ett ambitiöst mål, som återspeglar våra ambitiösa planer på att ingripa i kamp globalt i denna nya och explosiva period.
Det är nödvändigt för oss att samla in pengar på detta sätt för att täcka kostnaderna för våra publikationer och annat material, täcka resekostnader efter pandemin för våra internationella organisatorer, internationellt solidaritetsarbete, stödja rörelser och kamp i olika delar av världen, betala för utrustning vi behöver för att utföra vårt arbete och hyra kontorslokaler, bland mycket annat.
Vi samlar in pengar genom gräsrotsbidrag från personer som du, som stödjer oss och håller med om våra idéer.
Kan du ge 100, 200, 500, 1,000 eller 2,000 kr för att hjälpa oss nå vårt mål och fortsätta vårt arbete framöver? Swisha till Offensivs konto, 123 240 32 85, eller sätt in på PlusGiro 87 96 49-2; märk betalningen för båda med ”sommarinsamling”.

Tack på förhand! Solidaritet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content