”Vi kämpar tills vår framtid är tryggad”

Marschen i tyska Leipzig hade en internationalistisk frontbanderoll med budskapet ”Klimaträttvisa nu!” (Foto: De Havilland / Flickr CC).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Hundratusentals ungdomar i hela världen, från Manila till Luleå, tog till gatorna för att kräva åtgärder för att rädda klimatet. På omkring 2 000 platser ägde protester rum.

Världens makthavare är helt inkapabla till att genomföra den nödvändiga omställningen som behövs, eftersom det kräver ett totalt uppbrott med det kapitalistiska system de tjänar.
All kamp måste vara internationell, vilket blir särskilt tydligt när det gäller klimatfrågan. Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av Committee for a Workers’ International (CWI), som finns över hela världen och energiskt ingriper i klimatrörelsen med ett internationalistiskt, revolutionärt socialistiskt program (se rutan).

Där vi finns, där ingrep vi i klimatstrejkerna. På flera orter blev dock demonstrationerna denna gång betydligt mindre jämfört med i september. Det kan bero på att mobiliseringen på vissa orter är förlagd till den 6 december, mitt under klimattoppmötet COP25 i Madrid (2-13 december). 
Strejkdagen började i Australien och fylldes under dagen på med manifestationer och aktioner i Filippinska Manila, Hongkong, New Delhi i Indien (där demonstranter samlades utanför en avfallsförbränningsfabrik för att protestera mot dess extrema föroreningar och giftiga avfall) och Thailand (där det på plakaten bland annat stod ”Klimatförändring är klasskrig”).
Vidare fylldes Europas största städer med mängder av framför allt ungdomar: Rom, Berlin, Wien, London, Paris med flera.

Till klimatstrejken i Hamburg slöt över 50 000 upp. Där delade vårt systerparti Sozialistische Alternative ut 1 000 riksomfattande flygblad och 500 Hamburgspecifika flygblad. Vi sålde 25 tidningar och samlade in 189 euro till kampfonden. Många ville veta mer om vårt parti och vår politik.
I Belgien var det demonstrationer i sex städer den 29 november, där vi i vårt systerparti LSP/PSL hade ungdomsblock i flera av demonstrationstågen – däribland i Gent. Två nya ungdomar gick med i vår ungdomsorganisation. Dock var demonstrationerna, liksom i hela världen, mindre än vad de var i september.
Även i USA och Sydamerika ägde många protester rum. 
Till Commondreams.org sa Maya Arengo från Fridays For Future USA den 29 november att: 
– Vi strejkar för att våra ledare inte har lyssnat på oss. De tror att de bara kan strunta i vad vi har att säga och att de inte behöver ta oss på allvar. De inser inte att vi, ungdomen, är skräckslagna över vår framtid och inte kommer att sluta kämpa förrän vår framtid är tryggad.

Strejkdagen sammanföll med fenomenet Black Friday, där flera storföretag har satt i system att någon vecka inför fredagen höja priserna för att sedan ”sänka dem” via reor – alltså att de kostar samma som innan de höjdes. Detta som ett knep för att få folk att konsumera mera. På sina håll riktades klimatprotesterna mot denna köphets.
Hejdlös konsumism och köp-­och-slängsamhället ska kritiseras och motarbetas; det krävs mycket bättre hushållning av redan processade och/eller tillverkade produkter, naturresurser och varor. 
Men det slår fel om man samtidigt lägger skulden på de arbetarklassfamiljer som lockas av reor för klimatförändringarna. 

Det är inte individens fel att de stora bolagen spyr ut avgaser, skapar oändliga mängder avfall, förorenar vatten och jord, utplånar djur- och växtarter, med mera. Det är ett systemfel – kapitalismens.
Därför förespråkar vi kollektiv kamp för att de största förorenarna och ekonomiska instituten tas över i offentlig regi under arbetarklassens demokratiska kontroll och styre underifrån. Detta för att rättvist och med klimatets, mänsklighetens och allt planetens livs bästa intressen i fokus kunna skapa en grön, socialistisk värld, fri från förtryck och förpestande utsläpp.

Rättvisepartiet Socialisterna & Offensiv står för:
• Kamp för omedelbar grön omställning av hela samhället: av produktion och distribution av varor och tjänster, bostad, energi, transport med mera.
• Massiv satsning på, forskning om och utbyggnad av gröna energi­källor.
• Stoppa skövlingen av artrik och biologiskt värdefull natur för privata företags och de rikas intressen. Bevara och främja mångfald och artrikedom. Grön omställning av jord- och skogsbruk.
• Närproducerad, småskalig och grön produktion av mat – reducera animalieproduktionen och ställ om produktionen till vegetabilier. Kamp för bättre arbetsmiljö och -förhållanden för anställda inom animalie- och vegetabilieindustrier.
• Snabbtåg och stora satsningar på en avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik för alla, istället för motorvägar och utökad bilism. Förbud mot bensin och diesel i nyproducerade fordon. 
• Förstatliga de stora energibolagen, livsmedelsindustrierna, bankerna och storföretagen under demokratisk kontroll och styre underifrån för att möjliggöra en grön planerad klimatsmart ekonomi utifrån människors och naturens behov – för jobb, bostad, välfärd och trygghet för alla.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

    Feed has no items.

Skip to content