100 nya tjänster inom äldreomsorgen

2006-07-28 16:00:14
Äldreomsorgen i Umeå har som i många andra kommuner drabbats hårt av nedskärningar under de senaste åren. Både inom hemtjänst och på särskilda boenden (sjukhem med mera) har arbetsbördan ökat.

– Vi är helt klart mindre folk och jobbet har blivit stressigare, berättar Lena Lindström, undersköterska på ett äldreboende i Umeå.
– Förut kunde vi ibland vara sex på morgnarna. Nu är vi högst fem och ofta bara fyra, om någon är sjuk. Visserligen har vi också fått färre boenden. Men det känns som om personalminskningen varit större än vad som motsvarar de två vårdplatser som tagits bort.
Lena berättar också att vårdtyngden ökat, samtidigt som resurserna minskat.
– Dom som kommer till oss är sämre, vi har till exempel äldre som ska sondmatas. Nu är det också sommar, vilket kan vara en extra tung tid inom vården. På min avdelning har vi tur för vi har vana sommarvikarier, men på andra ställen kan det bli svårt.

Nedskärningar

Under 2005 fanns ursprungligen en nedskärningsplan inom socialtjänsten i Umeå på totalt 114 miljoner kronor. Nästan hälften låg på äldreomsorgen. Som enda parti i socialnämnden röstade Rättvisepartiet Socialisterna mot detta gigantiska nedskärningspaket. Under 2005 har nedskärningar på 72 miljoner genomförts, varav nästan 24 miljoner inom äldreomsorgen.

30 miljoner räcker inte

Under perioden 2005-2007 kommer antalet äldre över 80 år att öka med nästan 250 personer i Umeå.
Visserligen har socialnämnden fått 30 miljoner nästa år för att klara volymökningarna. Men det räcker troligen inte.
Ett annat hot är den idiotiska modell som kommunledningen infört vad gäller löneökningar. Ingen kompensation ges från centralt håll för löneökningar utöver två procent, utan det ska klaras genom nya nedskärningar. Det innebär att det vilar ett ständigt nedskärningskrav på minst 1-2 procent på alla verksamheter (skola, sociala, kultur, fritid o s v). Detta drabbar förstås socialtjänsten och äldreomsorgen extra hårt, eftersom man har många anställda och många lågavlönade kommunalare, som verkligen behöver rejäla lönelyft.
De ska inte behöva betala sina egna löneökningar med nya nedskärningar! Vi har gång på gång protesterat mot detta vansinniga system. I år varnar också kulturförvaltningen för att om detta system fortsätter, så kan man tvingas lägga ner ett filialbibliotek vartannat år.

107 miljoner behövs

Kommunen har tagit fram en modell för hur resursbehoven för varje verksamhet ska beräknas. Enligt denna modell saknas 107 miljoner i socialnämndens budget för 2007 för att klara behoven, bland annat i form av volymökningar och löneökningar. Alltså bara för att behålla status quo. När jag frågade en av ekonomicheferna om detta betydde, att om nämnden inte fick något tillskott nästa år, så måste man skära ner med 107 miljoner, var svaret Ja! Och socialförvaltningen menade i sin budgetskrivelse att ”produktivitetsförändringar med 107 mkr innebär att markanta ingrepp måste göras i både servicenivå och kvalitet för brukare”…
När nedskärningar sker inom socialtjänsten (där äldreomsorgen ingår) så drabbas alltid äldreomsorgen hårt. Det beror bland annat på att äldreomsorgen inte är lika skyddad av rättighetslagar som exempelvis handikappomsorgen är (sedan kan man diskutera hur ”skyddande” lagarna för handikappomsorgen är. I ett otal fall bryter kommunerna mot lagen, utan någon påföljd). Ett annat skäl till att äldreomsorgen är utsatt är förstås att många gamla saknar möjlighet att själva kämpa för sin sak. Ofta har man inte heller anhöriga med ork att strida.

Rusta upp äldreomsorgen

Rättvisepartiet Socialisterna startar nu en kampanj för 100 nya tjänster inom äldreomsorgen i Umeå. Det skulle göra det möjligt att vara fem på morgonen och tre på kvällen, på 15 boende. Hela veckan! 100 nya tjänster skulle ge mer tid för omvårdnad, promenader, utflykter, gångträning, småprat o s v. På helgerna är det extra viktigt att hinna med lite ”guldkant” på tillvaron, något som är omöjligt med dagens helgbemanning. 100 nya tjänster skulle kosta 35 miljoner. Jämför detta med att det går att spara minst 46 miljoner kronor per år på politikerförmåner i Umeå. Kostnaden på 35 miljoner ska också ställas mot de vinster i form av färre sjukskrivningar som blir resultatet när arbetsmiljön förbättras. Sjukskrivningarna kostade Umeå kommun cirka 200 miljoner år 2002. Med 100 nya tjänster skulle det vara möjligt att förstärka även hemtjänst och nattbemanning.
Andra viktiga krav i kampanjen är:
• Alla över 80 år som behöver, eller så önskar, ska vara garanterade en plats på ett äldreboende. Att bo hemma ska vara en rättighet, inte ett tvång.
• Makar som vill bo tillsammans ska få göra det, även om de har olika vårdbehov.
• Anhöriga måste garanteras tillräcklig ekonomisk ersättning, avlastning och stöd.
• Anhöriga måste få möjlighet till korttidsavlastning i hemmet.
• Inrätta en tjänst som demenssköterska, bland annat för stöd och råd till anhöriga.

Regeringens brösttoner

Regeringen slår sig nu för bröstet och satsar tio miljarder på dom äldre under tio år.
Tio miljarder är bättre än ingenting. Men det ska jämföras med att:
• Det krävs 1,5 miljard per år i ökade statsbidrag bara för att kompensera kommunerna för pris- och löneökningar – alltså behålla allt på samma nivå som idag. Landstingen behöver 0,5-0,75 miljarder. Alltså totalt drygt två miljarder per år – bara för att behålla status quo!
• Aktieägarna fick dela på 170 miljarder i år – alltså på ett år. De gamla, som är många många fler, ska alltså dela på tio miljarder – på tio år.
Upp till kamp för en värdig ålderdom!

Ingrid Eriksson
Kommunfullmäktigeledamot och ledamot i socialnämnden i Umeå för Rättvisepartiet Socialisterna

Stressen ökar sjukskrivningarna
Sjukdagar i snitt per anställd 2005, Umeå kommun:
Vårdbiträden: 37 dagar
Undersköterskor: 33 dagar
Alla anställda: 26 dagar

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!