Dataskydd

Sedan 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Som medlem i Socialistiskt Alternativ (före detta Rättvisepartiet Socialisterna) eller prenumerant på Offensiv är det viktigt för dig att veta att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL) i sin helhet, och ställer hårdare krav på oss att hantera personuppgifter rätt. Vi vill vara transparenta med hur vi hanterar dina uppgifter och uppdaterar därför rutiner och policydokument gällande detta. Oftast sker behandlingen för att uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

Eftersom att lagstiftningen är ny kommer praxis att utvecklas över tid, och vi kommer att uppdatera rutiner och information i enlighet med den utvecklingen. Ansvarig myndighet i Sverige är Datainspektionen.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

De personuppgifter Socialistiskt Alternativ och Offensiv hanterar är uppgifter som går att koppla till en fysisk person, exempelvis personnummer, adress eller mobiltelefonnummer. Vi hanterar inte känsliga personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER:

Du har under GDPR rätt till utdrag av all information vi har behandlat om dig. Du har också rätt att begära att all information ska raderas, samt rätt till rättning av felaktiga uppgifter.

Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut information, samt tidningen Offensiv. De lagras i ett prenumerantregister. Om du är medlem i Socialistiskt Alternativ lagras de personuppgifter vi behöver för medlemskapet i ett separat medlemsregister. Vi samarbetar med enskilda företag, exempelvis tryckeri, som behöver tillgång till vissa uppgifter. I det fallet skrivs ett personuppgiftsbiträdesavtal för att dina uppgifter ska vara säkra.

Information och personuppgifter kommer bara att sparas så länge de fyller de syfte som de har samlats in för, eller ett visst i förväg bestämt ändamål. Därefter kommer uppgifterna att gallras.

Sånt syfte kan exempelvis vara för att uppfylla avtal, så som en prenumeration, eller ett medlemskap.

Information som krävs för att uppfylla annan gällande lagstiftning så som bokföringslagen kommer att sparas i enlighet med tidsfristerna i den lagstiftningen.

För mer information eller frågor kan du kontakta Per-Åke Westerlund, eller läsa på Datainspektionens hemsida.