Marxistisk fördjupning

Sedan 1 januari 2024 publicerar Offensiv regelbundet fördjupningar i aktuella och historiska frågor utifrån ett marxistiskt perspektiv. Syftet är att i relativt begränsade texter (totalt cirka 4-5 tidningssidor per ämne) ge läsarna en förståelse för marxismens grunder och hur marxismens används som ett verktyg för att förstå, men framförallt förändra samhället. Är du intressera att veta mer eller engagera dig? Kontakta Socialistiskt Alternativ! Trevlig läsning!
P.S Här finns också artiklar från före 2024. De är baserade på det kortare format för teoretiska artiklar Offensiv hade förut, ca 1-2 sidor.

Av Arne Johansson När ISA:s föregångare CWI, Committee for a Workers International, bildades i London den 20-21 april 1974 för exakt 50 år sedan, var ambitionen att lägga fröet till en ny, revolutionär arbetarinternational som inom överskådlig tid skulle kunna utmana kapitalismen i global skala. Vi som deltog vid bildandet...
Öppen debattartikel Stefan Sjölander //Hammarby-Skarpnäck partiförening för Vänsterpartiet Under hårt tryck har programkommissionen för ett nytt partiprogram för Vänsterpartiet inför kongressen i maj reviderat sitt ursprungsförslag och infört en del nyckeltermer, eller snarare ord, som utgör kärnbegrepp för ett politiskt parti i Sverigesom vill kalla sig vänster. Vi kan nu på...
Det är en tid av eskalerande kapitalistiska kriser – klimatkris, politiska sammanbrott, fler krig och levnadskostnadskris – men förvirringen om vad som är alternativet tilltar den med. Därför slår vi ett slag för socialismen på årets första maj. Socialdemokratin har lämnat socialismen sedan länge. På 1990-talet satte den världsrekord i...
PROBLEMORSAKÅTGÄRDMÅLKrigen blir fler och värre. Vapnen i världen blir fler. Barn dödas i krig och även på gatan i Sverige. Den teknik som skulle kunna användas till klimatåtgärder, välfärdsbygge eller AI-utveckling går till militariseringen. Nationalismen ökar i alla länder och med den rasism, splittring och osäkerhet.Kapitalismen är beroende av...
Könstillhörighetslagen Onsdagen den 17 april 2024 ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag. Det är 52 år efter att den nuvarande ”Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” infördes, år 1972. Sverige var det första landet i världen att införa en lag om byte av juridisk könstillhörighet, förutsatt att...
För femtio år sedan störtades diktaturen i Portugal och en våg av revolutionär masskamp följde. Arbetarna tog över fabrikerna och jorden, och den brittiska tidningen The Times skrev att kapitalismen i Portugal hade gått i graven. Med anledning av att det är 50 år sedan revolutionen startades publiceras åter...
Vinster på arbetarnas bekostnad Det kapitalistiska systemet fungerar på ett specifikt sätt, och en av de som bäst kunde förklara det var Karl Marx. Hans böcker och skrifter läses än idag, både av socialister som vill bekämpa kapitalismen och av kapitalister som själva vill få en bättre förståelse för sin...
av Socialistiskt Alternativ // Uttalande i Offensiv Årets internationella kvinnodag har en väldigt mörk inramning. Vi har en klimatkris att lösa. Vi har hundratusentals hungriga små magar att mätta. Men världens resurser går inte till klimatomställning eller till att rädda liv. De går istället till militarisering.Militarisering betyder mer krig. Krig...
av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv Det finns ett skriande behov av ett svar på högerns allt mer påträngande propaganda och antifeminism. Det är upprörande att möta hatet från Andrew Tate som upprepas av unga män och pojkar. 45 procent av män i åldern 18-29 år i USA uppgav...
av PER OLSSON // Artikel i Offensiv Den nationalism och militarism som präglar världen har omfamnats av den svenska makteliten. Militarismen och krigspropagandan har till och med gått längre i Sverige än i många andra länder. Anslagen till militären, Försvarsmakten, har fördubblats sedan 2020 och överstiger 2 procent av BNP...
Demonstration den 5 oktober 1968 i Derry där bostadsfrågan var en huvudfråga med paroller som ”Working class, unite and fight” – exempel på enad klasskamp. (Foto: The Museum of free Derry) av STEPHEN RIGNEY // Artikel i Offensiv Nordirland framhävs ofta som ett exempel på hur våldsamma nationella konflikter kan lösas genom...
av PER OLSSON // Artikel i Offensiv År 1905 var det arbetarkampen i Sverige och Norge som förhindrade krig och till sist upplöste unionen med Norge. Arbetarnas union underifrån fick överklassens så kallade union på fall och Norge kunde äntligen bli självständigt.Denna artikel är en förkortad och bearbetad version av...
Den iranska revolutionen svepte bort shahen, men kidnappades av den islamistiske ledaren Khomeini. Bild från Teheran den 7 september 1978. (Foto: Public Domain) av MAZEN KARMALMAZ// Artikel i Offensiv De brutala bilderna av slaktade barn och gamla människor, antingen av israeliska bomber eller av militanta Hamasmedlemmar, blir virala och känslorna följer efter....
”Kan ett folk, som förtrycker andra folk, vara fritt? Nej”, skriver Lenin i sin sammanställning av marxismens syn, Om nationernas självbestämmanderätt. (Foto: Creative Commons) av PER-ÅKE WESTERLUND// Artikel i Offensiv ”Vi respekterar Ukrainas rätt att bilda en stat, vi stöder inte storryssarnas privilegier gentemot ukrainarna.”Så sammanfattade Lenin bolsjevikernas syn på Ukrainas rätt...
Drygt 100 år efter det att den skrevs behåller Lenins bok "Imperialismen som kapitalismens högsta stadium" sin aktualitet. av Jonas Brännberg//Artikel i Offensiv År 2022 fördubblades antal döda i världen i militära konflikter, och inget tyder på att 2023 skulle innebära något trendbrott. Tvärtom inleddes under 2023 en ny massaker på...

Senaste om Socialistiskt Alternativ

Skip to content