1000 nya vårdanställda behövs

2006-08-23 16:20:00
I mitten av juli blev överbeläggningarna akuta vid Norrlands universitetssjukhus. Drygt 500 patienter hade 466 vårdplatser att dela på. Det innebar bland annat fler ”satellitpatienter”, d v s patienter som får ligga på andra avdelningar än de där de egentligen borde vårdas.

För att inte den medicinska säkerheten skulle äventyras satte ledningen för sjukhuset in snabba åtgärder, bland annat öppnades ett antal sommarstängda vårdplatser. Ännu en gång kunde en pressad arbetssituation inom sjukvården hjälpligt redas upp, tack vare extrainsatser från vårdpersonalen. Men detta till priset av att vissa fått avbryta en välbehövlig semester för att komma in och jobba. Detta är inte acceptabelt.

10 år av nedskärningar

För Rättvisepartiet Socialisterna är slutsatsen av sommarens överbeläggningar klar. Mer än tio år av nedskärningar inom vården har gjort att marginalerna är allt för knappa. Mellan 1992 och 2005 har landstinget i Västerbotten minskat antalet anställda med 4000 personer. Antalet vårdplatser har också minskat. Vid NUS har en hel avdelning med 24 vårdplatser vid Geriatriken lagts ned de senaste åren, vilket ökar risken för att äldre patienter tvingas ligga kvar på andra avdelningar i väntan på en plats.
Även inom psykiatrin har antalet vårdplatser minskat, detta trots att den psykiska ohälsan har ökat. Vårdcentralerna ska inte glömmas bort. Där är arbetsbelastningen alltid hög och denna sommar har arbetssituationen varit mycket ansträngd.

(s) och (v) eniga om färdriktningen

Enigheten om färdriktningen har varit stor mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet som styr i landstinget, och den borgerliga alliansen. Trots att man så här strax före valet försöker ge sken av att skillnaderna är stora, så är det inget av partierna som gått emot nedskärningen av personal och vårdplatser. Långt mer enar än skiljer blocken åt.
Rättvisepartiet Socialisterna vill se en helt annan politisk kurs än det politiska etablissemanget i landstinget. Vi har vid flera tillfällen tillsammans med personal och brukare tagit strid mot nedskärningarna. Vi samlade exempelvis in över 9000 namn år 2004 och genomförde torgmöten mot landstinget sparpaket på 250 miljoner. Våra viktigaste krav är:

• 1000 nya anställda i landstinget
• Återskapa de 24 vårdplatserna vid Geriatriken
• Fler vårdplatser inom psykiatrin
• Öka vårdcentralernas resurser

Rättvisepartiet Socialisterna menar att resurserna finns för en kraftfull satsning på att rusta upp vården. Sverige var ett av de få industriländer där sjukvårdens andel av ekonomin minskade under 80- och 90-talen. Samtidigt delade de svenska börsföretagen bara under förra året ut 170 miljarder till aktieägarna. Någon enstaka tusendel av den summan skulle totalt förändra förutsättningarna för sjukvården i Västerbotten. Men detta kräver den politiska viljan och modet att ta kamp mot dagens makt- och förmögenhetsfördelning.
En röst på Rättvisepartiet Socialisterna i kommun- och landstingsvalet är en röst på ett parti som både före och efter valet kommer bekämpa nedskärningar, och kräva fler anställda i vården – på bättre villkor.

Frank Pettersson, sjuksköterska
Åsa Eriksson, undersköterska
kandidater i landstingsvalet
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!