44 000 barn lever i fattigdom

Ett fattigt barn är ett för mycket, men i Sverige är de tiotusentals (Foto: Christer / Flickr CC).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

Enligt Statistiska centralbyrån lever 44 000 barn i Sverige i långvarig fattigdom. Majoriteten av dessa barn har minst en förälder som är född utomlands och 40 procent är skrivna hos en ensamstående förälder.

Statistiska centralbyrån (SCB) har för första gången tagit fram statistik om barn i Sverige som lever i hem med varaktigt låg inkomststandard, och som under längre tid har haft svårt att ha råd med det nödvändigaste. Det handlar om 3 procent av barnen i Sverige, eller 44 000 barn.
Undersökningen utgick från åren 2014-2017. De som räknas in i gruppen varaktigt låg inkomststandard är de barn vars familjer under minst tre av dessa år inte haft råd med det nödvändigaste. Det kan handla om allt från mat och kläder till att betala räkningarna.
Det är familjernas socioekonomiska situation som påverkar resultatet. 75 procent av barnen är födda i ett annat land eller har minst en förälder som är född i ett annat land. Det kan jämföras med statistik för alla barn i Sverige där knappt 30 procent har samma bakgrund. Barn med den bakgrunden är alltså överrepresenterade bland fattiga.
Det är också värre ju kortare tid ett invandrat barn har bott i Sverige. Andelen med varaktigt låg inkomststandard är hela 14 procent för de barn som bott i Sverige i fem år eller mindre, medan det bara är en procent för barn som fötts i Sverige av föräldrar som också föddes i Sverige.

41 procent är ensamstående föräldrar, och för ensamstående mammor är den ekonomiska situationen värre än för pappor. Det är också fler ensamstående mammor än pappor som är arbetslösa. 
Föräldrars utbildningsnivå spelar också in; de föräldrar med högst gymnasieutbildning är generellt fattigare än föräldrar med eftergymnasial utbildning. Även familjer där en förälder har eftergymnasial utbildning tenderar att ha det bättre ekonomiskt ställt än familjer där ingen förälder har det.
Den ekonomiska situationen försämras naturligtvis också i de fall där inte båda föräldrarna har arbete. SCB menar att det ofta är situationer där en eller båda föräldrar inte ännu kunnat etablera sig på arbetsmarknaden.

Att så många barn lever i fattigdom och svåra förhållanden är inte acceptabelt. Det är egentligen den svenska statens uppgift att se till att alla barn (och alla vuxna) har en god levnadsstandard med tillgång till alla nödvändigheter. Men istället får militären 30 miljarder kronor mer samtidigt som värnskatten slopas. Välfärden och de sociala trygghetsnäten urholkas och löses upp, samtidigt som de rika och mäktiga får allt mer. Det är S-politik i dagens Sverige.
Ingen ska behöva växa upp i fattigdom. Även små barn förstår att något är fel och det orsakar en ständig stress som kan leda till större problem senare i livet. Fattigdom är traumatiserande för barn.
I FN:s Barnkonvention står det att alla barn ska ha rätt till social trygghet. Barnkonventionen blir också svensk lag den 1 januari, om tre månader. Det innebär att de som röstade igenom lagen också kommer att vara de första som bryter mot den.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!