Aborträtten avskaffad i Texas: Gratis, trygga och lagliga aborter nu!

Ett fruktansvärt abortförbud har klubbats igenom i Texas, som förbjuder alla aborter efter att ett hjärtslag kan upptäckas, vanligtvis efter 5-6 veckors graviditet. Protesterna behöver fortsätta och spridas (Foto: Steve Rainwater / Flickr CC).

av Grace Fors, Socialist Alternative i Dallas (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

Över en natt har abort förbjudits i Texas. Alla av de redan få klinikerna i delstaten har upphört sina aborttjänster. Granndelstater som Louisiana och Arkansas har redan sett en ökning av abortpatienter från Texas. Miljontals kvinnor är nu livrädda över faktumet att de kan tvingas vända sig till extremt farliga ”självbehandlade” abortprocedurer om de vill göra en abort.

Denna hemska attack kommer efter att Högsta domstolen nekade att tillfälligt skjuta fram Texas nya ålderdomliga abortlag, Senate Bill 8, vilket gjorde att den trädde i kraft omedelbart. Senate Bill 8 förbjuder alla aborter efter att ett hjärtslag kan upptäckas, vanligtvis efter 5-6 veckors graviditet.
Mellan 85-95 procent av alla aborter äger rum efter denna tidsperiod; de flesta känner inte till att de är gravida innan. Det finns inga undantag i lagen för incestfall eller sexuella övergrepp.
Som om detta inte vore barbariskt nog är det särskilt chockerande hur lagen tillämpas. Samtidigt som ett dussintal republikanska delstater i åratal har försökt driva igenom liknande ”hjärtslagslagar”, som sen har stoppats i domstolar, har Texas lag skiftat tillämpningen från staten till medborgare. Det gör att anti-abortmedborgargarden kan lämna in civilprocesser mot abort­utförare eller alla skyldiga till att ”hjälpa” en abort, med en belöning på 10 000 dollar per fall. 
Bevisbördan om att någon har ”hjälpt” att utföra en abort är hemsk – till och med en Uber-förare som tog någon till en aborttid kan stämmas. 

Hotet att Roe mot Wade [som gav aborträtt 1973] slopas har hängt över oss de senaste åren då en religiös fanatiker och en ultra-konservativ sexuell övergreppsperson valdes till Högsta domstolen av Trump, utan något motstånd från Demokraterna. 
Nu när den väldigt odemokratiska Högsta domstolen har visat sin villighet att vika sig för högerns anti-abortfanatiker är utsikten för den kommande Dobbs mot Jackson Kvinnohälsaorganisationsfallet, som kommer bestämma huruvida delstater kan förbjuda abort efter 15 veckor, betydligt mörkare.

Flera ”utlösningslagförslag” har drivits igenom av republikanska lagstiftare som skulle träda i kraft om domstolen försvagar Roe, och förbudet i Texas är kryphålet som de har bett om. Anti-abortlobbyister har redan vänt sig till grupper i Texas för att hjälpa till att göra utkast till liknande lagförslag och ritningen från Texas kan snart exporteras till ett dussintal delstater.
Samtidigt som arbetare och särskilt unga kvinnor är rosenrasande finns det en anmärkningsvärd avsaknad av politiskt ledarskap för att kanalisera de 70 procent i USA som är emot abortrestriktioner till kamp. Stora organisationer för reproduktiva rättigheter har gjort olika TikTok-klipp, men inte utlyst några aktionsplaner. 
Efter en kort period av chock och förvåning att abort plötsligt förbjuds är det tydligt att miljontals i Texas och i hela landet behöver massprotester och en koordinerad aktionsdag för att bekämpa detta och försvara reproduktiva- och kvinnors rättigheter.

Vi ser de allvarligaste attackerna på kvinnors reproduktiva rättigheter på årtionden, men situationen är dock inte hopplös. Vi kan skydda Roe och garantera lagliga aborter i hela landet, men då krävs det bygget av en massrörelse på samma skala som kvinnorörelsen på 1960-70-talet som vann Roe.
Roe mot Wade vanns 1973 trots en konservativ Högsta domstol och president Richard Nixon. Landet skakades av massmobiliseringar, strejker och radikala gräsrotsorganisationer som var inblandade i direkta aktioner. 
Detta är vad som behövs idag. Vår rörelse kommer att behöva lägga ett enormt tryck på Demokraterna som innehar presidentskapet och har majoritet i Kongressen att agera, liksom pressa Högsta domstolen som ska besluta om Dobbs.
En månad innan Joe Biden vann presidentvalet lovade han att göra Roe till ”hela landets lag”. Två dagar efter han svors in lovade han igen att kodifiera Roe mot Wade, som skulle säkra att Demokraterna skulle driva igenom lagstiftningen på nationell nivå och garantera lagliga aborter. Det finns inga ursäkter för Biden och Demokraterna att inte fullfölja detta löfte. 

Det krävs bygget av en massrörelse på samma skala som kvinnorörelsen på 1960-70-talet som vann Roe.

Vi måste kräva att Demokraterna handlar. Bland många andra ouppfyllda löften har de hittills misslyckats i att anta en federal minimilön på 15 dollar i timmen, omfattande klimatlagar, skydda fackliga rättigheter, höja företagsskatten, eller återställa federal finansiering till Planned Parenthood [motsvarande RFSU].
Om inte en massrörelse byggs och ett rejält tryck sätts mot Biden­administrationen kan vi lägga till att skydda aborträtten till denna lista.
Demokraternas ledning borde göra allt de kan i att anta ett omfattande skydd för aborträtten. De kan agera nu för att göra Roe mot Wade till lag, men som vi har sett kommer de använda sig av alla ursäkter de kan för att inte agera.
Vi kan inte ge dem en enda tum att kringgå detta; vi behöver massprotester och walkouts för att kräva att Demokraterna omedelbart kodifierar Roe. De progressiva i Kongressen borde använda allt inflytande de kan för att kräva att etablissemanget handlar. 
Ovanpå detta måste vi vara förberedda för massdemonstrationer och direktaktioner med udden riktad mot Högsta domstolen då de förbereder sig för att besluta om Dobbs-fallet. När det kommer till vilken taktik rörelsen bör ha kan vi hitta inspiration från den nyliga kvinnorörelsen i Polen, där kvinnor organiserade stora strejker för att skydda aborträtten.

Vår kamp för kvinnors frigörelse måste gå bortom frågan om tillgång till gratis, trygga och lagliga aborter. Detta förbud och andra som det kommer att påverka fattiga och arbetarklasskvinnor mest, som inför en desperation ovanpå den redan desperata bostadskrisen och barnomsorgskrisen. 
Vi behöver en socialistisk feministisk kamp för gratis och högkvalitativa reproduktiva vårdanläggningar, inklusive allmän barnomsorg, hyreskontroll och högkvalitativa, offentligt ägda bostäder. Vi behöver få ett stopp på vinster i sjukvården och en omedelbar övergång till allmän, gratis sjukvård för alla.
En socialistisk feministisk kamp måste ta upp kampen mot rasism, transfobi och terror mot immigranter, eftersom alla slags förtryck bara tjänar till att splittra arbetarklassen från varandra. 
Dagens generation av unga kvinnor köper inte ”girlboss”-glastakets liberala feminism, och det finns en djup hunger för en grundläggande förändring som sätter ett avgörande stopp på kriserna och utsugningen vi ser runtomkring oss. 
Under kapitalismen är varje seger vunnen med blod, svett och tårar av vår rörelse, som Roe mot Wade, hotad och kan dras tillbaka av den härskande klassen. För att vinna genuin frigörelse från könsförtryck behöver vi kanalisera ilskan mot detta ruttna system till en mäktig kamp för en socialistisk framtid.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!