Ambulansflygens upphandlingscirkus

Bemanningsanställda piloter, dumpade löner och försämrade arbetsvillkor – säg nej till upphandlingscirkusen! (Foto: Anders Ekhammar – Svensk Flygambulans AB)

av Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Det är upphandlingscirkus på hög nivå när Sveriges regioner nu försöker genomföra sin centralisering av ambulansflyget – jetplan har upphandlats till mer än dubbla den planerade kostnaden, och piloter vill man ta in via bemanningsföretag. Både pilot- och vårdfack varnar för att det sätter patientsäkerheten i fara.

Sveriges 21 regioner bildade Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2016. KSA:s hemsida talar om ett ”växande behov av flygtransport av patienter mellan sjukhus”, kopplat till centraliseringen av specialiserad vård. 
Med ett gemensamt kommunal­förbund, istället för att varje region som tidigare sköter sitt eget ambulansflyg genom upphandling av privata flygbolag, är regionernas förhoppning att kunna samordna bättre och på sikt dra ned på kostnader. Planen var att vara igång 2018 – nu siktar man på augusti 2021.
KSA har köpt in sex jetflygplan för 720 miljoner kronor – att jämföra med en planerad kostnad på drygt 300 miljoner. Planen är inte bara dyrare, utan också större än planerat. Kritiker har ifrågasatt om behovet verkligen finns av jetflyg. Det rimmar oavsett illa med KSA:s ambition att minska ambulansflygets klimatutsläpp.

Frågan är vem som ska flyga planen – KSA har beslutat att piloter och tekniker ska upphandlas som en tjänst av bemanningsföretag. KSA försöker tilldela norska företaget OSM Aviation uppdraget att tillhandahålla 37 piloter och styrmän. 
Förra veckan överklagades upphandlingen av OSM för andra gången av bland andra ambulanspersonalens fack, Ambulansförbundet, som varnar för att det låga anbudet betyder lönedumpning.
– Vi har räknat vad det kostar att ha 37 piloter och styrmän anställda och vi ser hur mycket man har offererat och hur mycket det skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. Och vi talar om minst en halvering av lönerna för många av piloterna, sa förbundets ordförande Henrik Johansson till SVT.
Även Svensk Pilotförening och Läkarföreningen har sagt ifrån mot att lägga om till bemanningsföretag. Läkare har bland annat understrukit att piloter och vårdpersonal behöver träna tillsammans, att piloterna behöver kunna hantera vårdutrustningen.

Det innebär försämrad anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och flygsäkerhetsrisker.

Pilotfacket har konstaterat att regionerna genom KSA nu ansluter sig till ”en företeelse (…) som innebär försämrad anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och flygsäkerhetsrisker”. En forskningsrapport från Transportstyrelsen bekräftar att flygsäkerheten är svagare där piloterna är bemanningsanställda.
Det finns också oro bland boende i regionerna. Norrbotten, på längst avstånd från specialistvården som de svårt sjuka behöver, är den region där ambulansflyget används mest. När KSA tar över blir regionen – en fjärdedel av Sveriges yta – utan ambulansflygstation. KSA kommer att ha stationer enbart i Umeå, Stockholm och Göteborg.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer det fackliga motståndet mot bemanningscirkusen. För att stoppa dumpningen av löner och kollektivavtal krävs mer än överklaganden – samordnade protester och varningsstrejker borde diskuteras. 
Krav att ta upp skulle kunna vara att KSA direktanställer all personal, med garanterade tjänster för alla som idag arbetar i ambulansflyget och vill fortsätta. 
Samordning av ambulansflyget, och regionernas verksamhet i allmänhet, skulle kunna vara steg framåt – om personalen och patientföreningar får kontroll över hur den genomförs och kan se till att målen är stärkt patientsäkerhet och klimathänsyn, inte nedskärningar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!