Anmälda våldtäkter har fördubblats

2008-06-18 12:31:28
De senaste 10 åren har antalet polisanmälda våldtäkter fördubblats till drygt 3 500 förra året skriver BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i en undersökning om våldtäkt mot personer 15 år eller äldre.

Mellan de år som undersökningen har riktat in sig på (1995-2006) har antalet polisanmälningar för fullbor­dade våldtäkter mer än fördubblats (+131 procent). Mellan år 2004 och 2005 ägde en särskild ökning rum medan det mellan år 2005 och 2006 låg i stort sett still, men på en hög nivå.
Undersökningen är baserad på de så kallade fritexter som skrivs vid anmälan, sedan har information från det första förhöret med offret kompletterat. Studierna bygger alltså uteslu­tande på offrens berättelser.
Tidigare analyser indikerar ­enligt BRÅ att det enbart är en minimal del (10-20 procent) av alla sexualbrott som kommer till polisens kännedom.
– Det finns alltid mycket frågor kring våldtäkt, men det är svårt att kartlägga just då det är ett så integritetskränkande brott, säger Felipe Estrada, enhetschef på BRÅ.
År 2005 gjordes en ändring i sex­ualbrottslagen. Detta efter att det hade uppstått en stor rörelse mot uppmärksammade våldtäkter med friande domar. Hur mycket denna lagändring påverkar siffrorna är oklart, men att den gör det kan konstateras. I och med att sådana fall av brott som tidigare har räknats som ­sexuellt ofredande nu räknas som våldtäkt har så­klart våldtäktsanmälningarna ökat. Kategorin över sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande är också den enda kategorin där anmälningarna har minskat (-58 procent sedan 2004). Det skulle vara orimligt om kvinnorörelsen vuxit sig stark och att åtgärder vidtagits för att synliggöra och förebygga mäns våld mot kvinnor utan att det skulle ge något resultat, menar BRÅ.
– Debatten i samhället påverkar, fler kan säga till vad som är ok eller inte, säger Klara Hradilova Selin, författare till undersökningen.
Enligt BRÅ finns det emellertid också aspekter som pekar på en faktisk ökning. Till exempel en ökning av nöjeslivsutbudet och internetanvändandet som leder till en ­möjlighet att knyta tillfälliga kontakter på ett annat sätt än tidigare.
Att ovanstående kanske leder till en ökning av det faktiska antalet våldtäkter är troligt, men man ­måste gå längre för att hitta själva orsaken till att vissa män våldtar.
Att våldtäkt fortfarande ses som ett väldigt skamligt brott och även att kvinnan blir anklagad vid en eventuell rättegång gör att fler inte vågar anmäla.

Hänger rättsväsendet med?

– Hänger rättsväsendet med i debat­ten om våldtäkter? Vi välkomnar mer utbildning i rättsväsendet om de här frågorna. Det är fortfarande många som inte anmäler, även om det är fler än tidigare, säger Olga Persson från Team för våldtagna kvinnor.
Och Rättvisepartiet ­Socialisterna (RS) håller med. Det behövs en annan syn på kvinnan i rättsväsendet. Alla som arbetar med dessa frågor måste få utbildning i genusperspektiv. Domare ska även kunna avsättas, till exempel domaren vid Högsta Domstolen som ertappades med att köpa sex men som ändå fick ­behålla jobbet. Det måste dessutom också drivas ett förebyggande arbete.
RS stödjer inte bara Elevkampanjens Vägra Kallas Hora-kampanj mot sexuella trakasserier, utan kämpar också på gator och torg för mer resurser till kvinnojourer, skyddade boenden och nattvandrare.
RS har även lämnat in en motion om detta till Haninge Kommun som kommer upp till hösten.

Lina Thörnblom

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!