Är pandemin över?

De extrema vaccinklyftorna som kapitalismen har orsakat kan innebära nya mutationer och därmed nya smittvågor globalt (Foto: UNICEF Ethiopia).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

I land efter land i Väst lyfts nu de olika restriktionerna i takt med att covid-19 numera inte ses som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom. Betyder det att pandemin är över?

Ur ett globalt perspektiv är pandemin långt ifrån över. Huvudorsaken till det är som Offensiv har förklarat flera gånger förut den snedfördelning av vaccin som har inneburit att rikare länder köpt upp vaccinen, medan fattigare inte har fått del av den i alls samma utsträckning.
De privata bolagens vägran att häva patenträtten och de immateriella rättigheterna, som skulle innebära att många fler laboratorier och länder globalt skulle kunna producera sina egna vaccin, lamslår vaccineringstakten.
Senast att varna om utvecklingen är Amnesty International. Rojat Khosla, Amnesty Internationals chef för forskning, påverkansarbete och politik, säger i ett uttalande den 13 februari att:
– Bolaget vände ryggen åt dem som behövde vaccin mest och satte vinsterna före människorna. Om vi vill att 2022 ska vara det sista året för pandemin måste vi ändra kurs nu.

Att endast 5,8 procent av befolkningen i de fattigare länderna är vaccinerade med två doser och 11 procent är det i Afrika enligt Our World in Data visar på de groteska vaccinklyftorna.
Det kan jämföras med höginkomstländernas 73 procent, där merparten dessutom har en tredje dos. Världshälsoorganisationens (WHO) mål om att 70 procent av världens befolkning ska vara vaccinerade till mitten av 2022 blir med den förda politiken i princip omöjligt att nå.
Amnestys rapport om snedfördelningen av vaccinen visar att de två läkemedelsbolagen Pfizer/BioNTech och Moderna levererade mindre än 2 procent av sina vaccin till låginkomstländer.

Vaccin räddar liv, men den bromsar även smittspridningen som i sin tur minskar risken för nya mutationer att uppstå. Vi har redan haft såväl deltavarianten som omikron som med sina vågor har satt en enorm press på sjukvården.
När vaccineringen är så ojämn globalt bidrar det till en större risk för nya mutationer att uppstå, som nuvarande vaccin kanske är mindre effektiva mot. Ingen vet vad nya mutationer får för karaktär. De kan bli mer smittsamma, dödligare, orsaka andra symptom med mera, men de kan också tvärtom bli mildare.
För att se till att vi inte får nya vågor av nya covidvarianter måste det komma till stånd en rättvis och icke profitdriven produktion och distribution av vaccinen. Även om covid förmodligen är här för att stanna, kanske som en säsongsbetonad sjukdom, kan vi se till att minimera risken för nya mutationer.
Men då krävs det en grundläggande systemförändring, som sätter liv och inte vinster först.
• Slopa patenten och de immateriella rättigheterna.
• Förstatliga läkemedelsbolagen under demokratisk kontroll och styre underifrån.
• Rättvis fördelning och produktion av vaccinen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!