Avgiftsfri simskola läggs ned i borgarnas Göteborg

Simenhetens samordnare Charlotta Palm berättar att nedläggningen av simenheten är ett slag mot såväl skolan som den enskilda eleven (Foto: Johannes Lundberg).

av Johannes Lundberg // Artikel i Offensiv

Simenheten, Göteborgs avgiftsfria simskola, är under avveckling efter tidigare beslut från borgarna i staden. I den styrande minoritetens budget för 2020 är det inte bara pengar till verksamheten som saknas, utan med finns också ett tydligt budskap till Idrott- och föreningsnämnden att simskola ska inte bedrivas i kommunal regi. Offensiv har träffat Charlotta Palm, samordnare för verksamheten.

Hur länge har du jobbat med Simlyftet och vad är din roll?
– Jag har jobbat som samordnare för Simlyftet i 3,5 år. Första året testade vi verksamheten i ett så kallat pilotprojekt där vi bjöd in ett antal skolor med låg simkunnighet för att testa modellen i liten skala. Projektet föll väl ut, och det blev beslutat att Göteborg skulle erbjuda alla barn i Göteborg gratis simundervisning. Våren 2017 rekryterade vi 16 simlärare och en chef för att kunna hålla verksamheten i full drift med start hösten 2017.
– Nu har vi haft verksamheten igång i full drift i lite drygt 2 år, och utökat verksamheten med både antalet simlärare och simhallar då trycket har ökat från skolorna med tiden. Det är ett enormt behov, särskilt för de äldre eleverna som ska ha betyg, men som ännu inte är simkunniga.
 – Min roll har varit att från start utveckla konceptet med min spetskompetens i simkunnighetsfrågor och utifrån uppdraget skapa en verksamhet som både underlättar för skolorna, där vi får in maximalt med elever, där vi skapar trygghet och vattenvana från tidig ålder, samt bidrar till simkunnighet och folkhälsa.
– I min roll har jag jobbat både strategiskt med utveckling och uppföljning, men också mycket operativt med allt ifrån kontakt och bokning av skolor till schemaläggning och stöd åt simlärarna. Det är ett otroligt givande uppdrag. Vi jobbar med så positiva frågor och med en enorm kompetens bland simlärarna som har gör ett fantastiskt jobb med alla elever, varje dag!

På vilket sätt har upplägget varit ett vinnande koncept?
– Det har varit en tydlig och genomarbetad satsning från start, där vi har fångat upp vad skolorna tycker är svårt med simning i skolan. Utifrån det som har uppmärksammats har vi skapat ett koncept där skolorna kan komma i helklasser i de lägre åldrarna under skoltid. Vi har gott om personal som stöttar och underlättar i omklädningsrum, kompetenta simlärare, effektiv simundervisning med uppföljning och dokumentation. Äldre elever kan komma själva i direkt anslutning till skoldagens slut, samt att det har varit en varierad och bra arbetsmiljö för simlärarna.
– Från tidig ålder har vi introducerat vattenvana för eleverna utan att göra skillnad på elev, skola eller område. Vi erbjuder alla skolor i Göteborg att delta med hela klasser i förskoleklass, årskurs två samt blandade åldrar för särskolan. I årskurs 5-9 erbjuds de elever som ännu inte klarar målen för simkunnighet att delta för att bli simkunniga inför betyget i idrott och hälsa i årskurs 6 och 9.
– Det som är så roligt är att vi först nu kan se vilken effekt Simlyftet har haft hittills då de elever som deltog i förskoleklass nu också har deltagit i årskurs två, och vi ser där en enorm utveckling i simkunnigheten. För de äldre eleverna kan vi ännu inte se den fulla effekten förrän om tidigast 4 år.
– Ytterligare en positiv sak med att Idrotts- och föreningsförvaltningen har haft uppdraget är att vi har kunnat boka och styra tiderna i simhallarna, som vi själva driver, vilket har underlättat enormt.

Simenhetens budget är en liten men viktig del i att minska de sociala klyftorna i staden, men de borgerliga parterna har gjort det till en prestigefråga.

Vet du om andra kommuner har följt Göteborg?
– Det är många kommuner som har varit nyfikna och hört av sig och tittat på ”Göteborgskonceptet”, vilket känns kul. Jag tror ingen kommun har satsat så stort som Göteborg, inte än i alla fall.

Arbetstillfällen försvinner. Hur många tjänster rör det sig om?
– Vi har varit totalt 20 kommunanställda som har jobbat på heltid, samt ett antal simlärare som har jobbat via Simlyftet från simföreningar. Det känns otroligt tungt att inte kunna fortsätta denna viktiga verksamhet.

Hur tror du att en borgerlig budget skulle påverka simkunnigheten och på vilket sätt?
– I och med att beslutet dels kommer så sent, och även mitt under skolans läsår, gör att jag tror det är svårt för skolpersonalen att själva börja leta simundervisning och simtider för sina elever nu. De har vant sig vid att få hjälp med att boka simundervisning och nu måste de göra allt själva. Det kommer också att bli en kostnad för skolorna som jag inte tror att de har räknat med. Det kan absolut göra att simkunnigheten minskar.

Helt klart är nedläggningen av simenheten ett slag mot såväl skolan som den enskilda eleven. I borgarnas budget saknas också en tydlighet i att uppdraget åter faller på skolan och med kommande nedskärningar vet vi också att skolan inte alltid prioriterar besök till simhallen. Simenhetens budget är en liten men viktig del i att minska de sociala klyftorna i staden, men de borgerliga parterna har gjort det till en prestigefråga.
Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar skolpersonal, föräldrar, elever och alla andra som tycker Simlyftet har varit en bra och viktig reform att ta sig till Gustav Adolfs torg på onsdag kl 17.00 för att protestera mot högerns budget.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!