Avskaffa FRA-spionaget

2008-10-01 17:15:29
Regeringens eftergifter om signalspaningen i den så kallade FRA-lagen har nu tystat även de sista kritikerna bland högeralliansens riksdagsledamöter. Därmed är risken för en regeringskris över.
Men motståndet utanför riksdag­en, även bland dem som haft illusioner om allianspartiernas liberalism, är så stort att s, v och mp inte kan undvika att göra det till en valfråga. Se­dan Thomas Bodström (s) länge fått utstå frän kritik för en lång rad nya tvångsmedel under perioden för USA:s ”krig mot terrorismen” försöker han nu bättra på sitt anseende.
De tio lagar som det egentligen handlar om ändras på 15 punkter. En ny specialdomstol, inte en domstolsliknande nämnd, ska pröva vad regeringen och försvarsmakten vill att FRA ska spana på. FRA måste ansöka om tillstånd för all spaning, som heller in­te får ske mellan avsändare och mottagare inom Sverige. Definitionen av ”yttre hot” snävas in en aning.
En av dem som förklarat att FRA säkert skulle fällas av Europadomstolen för mänskliga rättigheter, men som nu säger sig vara nöjd, är den f d Säpochefen Anders Eriksson. Men, som Anna Petersson från StoppaFRAlagen.nu säger, förblir grundproblemet att staten ges tillgång till vår privata kommunikation. ”Så länge det första trafikurvalet sköts av ett statligt organ – FRA eller något annat – har inget i grunden förändrats”.

Frågetecknen är lika många som de nya lagförslagen. Vem som ska sköta filtreringen och hur är ett. Vad som menas med ”trafikstråk”, som i princip inte finns på internet, är ett annat. På vilket sätt man ska känna sig lugnare av en specialdomstol med ett politiskt uppdrag att tillåta massiv spaning är ett tredje frågeteck­en, och så vidare.
FRA, det vill säga Försvarets radioanstalt, köpte enligt AB redan förra året in en superdator som är världens elfte snabbaste. För att kunna hantera den enorma mängden information då man den 1 oktober 2009 får tillgång till teleoperatörernas trafik, vill FRA öka från 650 till 700 och därefter till ett monster med 900 anställda. Signal-spaningen sväller och när instrumentet finns på plats kan alltid lagar och regler omtolkas, kringgås, ändras el­ler ignoreras. FRA kan bli en stat i staten, där lagens gummiparagrafer kan böjas utifrån hur de politiska vindarna blåser.
Även om FRA, som försvarsminister Sten Tolgforss (m) påpekar, har spanat mot icke-militär utländsk trafik ända sedan andra världskriget, står vi inför ett nytt språng, då all elektronisk kommunikation till och från Sverige ska filtreras med hjälp av
sökord. Det betyder också en filtrering av all kommunikation inom landet via utländska servrar som Yahoo, Hotmail och Gmail, liksom nätverkssidor som Facebook och My Space.
Sedan borgartidningar som Dagens Nyheter avblåst sin kritik, hedrar det Journalistförbundet och dess ordförande Agneta Lindblom Hulthén att de står fast i sin kritik.
– Liknar domstolsprövningen den som ibland föregår husrannsakan mot journalister, då är jag inte nöjd, sa hon under en debatt på Bokmässan i Göteborg.

Enligt Journalistförbundet är meddelarfriheten och källskyddet fortsatt hotat. Även om uppsnappad korrespondens mellan journalist och uppgiftslämnare skulle förstöras så har någon läst och identifierat den.
Kollegorna i Danska Journalistförbundet har också fått rådet att inte ta bort sin varningstext om att källskyddet inte längre kan garanteras när man kommunicerar med Sverige. På bokmässan ville heller varken Agneta Lindblom Hulthén eller ST:s vice ordförande Britta Lejon lita på lagrådets bevakning av svensk grundlag.
Thomas Bodström och Mona Sah­lin (s) säger sig, liksom v och mp, stå fast vid sina löften att riva upp lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning om oppositionen vinner valet. Det betyder inte ett löfte om att FRA avskaffas. Men FRA måste enligt vår mening avskaffas, inte bara utredas.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!