Avtalsshopping slår mot fackföreningarna

Efter Hamnarbetareförbundets strejk och seger gick näringslivet på offensiven med begränsning av strejkrätten (Foto: Amer Mohammed Ali).

av Anders Wememrt // Artikel i Offensiv

Den första augusti 2019 infördes nya lagar som kraftigt begränsar strejkrätten i Sverige. Bakgrunden till detta var den långa konflikten i Göteborgs hamn där Hamnarbetarförbundet utnyttjade sin strejkrätt för att få till ett kollektivavtal för sina medlemmar. Transportarbetareförbundet hade huvudavtalet.

Strejken i Göteborgs hamn fick regeringen att tillsätta en utredning om begränsning av strejkrätten efter stark press från Svenskt Näringsliv, de borgerliga partierna, PTK- och LO-ledningen samt även Socialdemokraternas ledning.
Starka protester mot förslaget fanns bland fackföreningsrörelsens medlemmar och en del lokala fack­ledare. Det förslag som beslutades i riksdagen var ett förslag som parterna på arbetsmarknaden – PTK, LO och Svenskt Näringsliv – hade kommit överens om.
Den nya lagen innebär kraftiga inskränkningar i strejkrätten. Till exempel avskaffas rätten till politiska strejker, möjligheten till avtalsshopping ökar och stridsåtgärder mot avtalsdumpning förbjuds. Även stridsåtgärder mot en arbetsgivare som slutit avtal med en så kallad ”gul” fackförening förbjuds. I praktiken får arbetsgivaren ”arbetsfred” även om kollektivavtal saknas.

Samtidigt öppnades vägen helt för så kallad avtalsshopping.
Avtalsshopping innebär att en arbetsgivare kan sluta avtal med en organisation eller ett litet okänt fackförbund, med urusla avtalsvillkor. Den nya lagen ger då ingen möjlighet att ta till några stridsåtgärder för att få till bättre avtalsvillkor eftersom den nya lagen stipulerar att det avtal som har slutits först ska gälla.
Ett tidigt exempel på avtalsshopping var Elektrikerförbundet som under flera års tid krävt ett avtal på företaget Svea Solar. Efter att Elektrikerförbundet hade varslat om konfliktåtgärder fick man ett avtal, men dagen före hade arbets­givaren tecknat avtal som var mindre omfattande och billigare. Motparten var ett okänt fackförbund, Tingvalla Bro fackförbund.
Då detta avtal hade tecknats först var det detta avtal som gällde och enligt den nya lagen kan inte Elektrikerförbundet vidta några strids­åtgärder eftersom fredsplikt råder.

Nu har Elektrikerförbundet återigen råkat ut för avtalsshopping. Denna gång är det en gul fackförening under namnet ”Blå-Gul fackförening” som stämt Elektrikerförbundet inför Arbetsdomstolen efter att Elektrikerförbundet i Skåne efter en strejk under sommaren 2021 lyckades få igenom ett kollektivavtal med arbetsgivaren Tema Elektro i Blentarp utanför Sjöbo.
Nu menar Blå-Gul fackförening att företaget Tema Elektro tvångsanslutits till kollektivavtalet och att Blå-Gul fackförening i själva verket redan haft ett avtal med företaget och att det då enligt lagen skulle gälla.
Blå-Gul fackförening yrkar på att de stridsåtgärder som Elektrikerför­bundet vidtagit, samt de sympati­åtgärder som Byggnads och Målarna tillsammans vidtog, förklaras olov­liga liksom kollektivavtalet som teck­nades mellan Tema Elektro och Elektrikerförbundet. Blå-Gul fackförening yrkar  därutöver  på ett allmänt skadestånd på 1 krona, samt att Elektrikerförbundet ska stå för alla rättegångskostnader. 

Bo Nersing, företrädare för Blå-Gul fackförening, hävdar i ett uttalande till tidningen Elektrikern att man haft ett avtal med Tema Elektro redan 2019 och att det avtalet ska gälla och att följaktligen kollektivavtalet som Elektrikerförbundet slöt bryter mot lagen.
Han säger vidare i intervjun att Blå-Gul fackförening bildades i oktober 2019 på grund av att alla LO:s medlemsförbund är röda. ”Vi är inte ett rött fackförbund”, säger Nersing.
Vid en kontroll hos Skatteverket visare det sig att Blå-Gul fackförening registrerades i juli 2021, mitt under den då pågående konflikten i Skåne. Bo Nersing är dessutom aktiv sverigedemokrat i Upplands-Bro kommun.
Nyligen meddelade Arbetsdomstolen att man inte tänker ta upp Blå-Gul fackförenings talan mot Elektrikerförbundet, utan att man anser den vara ogrundad.

Denna gång vann Elektrikerför­bundet mot en gul fackförening och försök till avtalsshopping. Men det kommer säkerligen flera försök från arbetsgivare och gula fackföreningar att med lagen som stöd ytterligare försvaga arbetarklassen.
Antistrejklagen och den nya LAS-­lagen är båda en del av den högerpoli­tik som bedrivs av regeringen och dess samarbetspartier samt trycket från Svenskt Näringsliv och sveket från LO-ledningen och övrig fackföreningsbyråkrati.
• Riv upp antistrejklagen och förändringarna i LAS.
• För kämpande och demokratiska fackföreningar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!