Avverkningskampen i Tyresta trappas upp

av RS Haninge

Skövlingen av delar av Tyresta naturreservat måste stoppas (foto: Anonym).

Kampen för att rädda skogen i södra Tyresta naturreservat har pågått sedan i november då skadegörelsen blev känd. Nu trappas striden upp.

– Skogsmaskiner har kört rakt in i naturreservatet med påtagliga skador på markvegetationen. Det borde vara totalt oacceptabelt inom vilket naturreservat som helst. Skogsmaskinerna har kört in i en viktig tjäderspelplats. Fortsätter avverkningarna i området försvinner ovärdeliga naturvärden inklusive tjäderspelplatsen, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i miljömagasinet Syre.
– Att Stiftelsen Tyrestaskogen – där Haninges politiker, inklusive ”Miljöpartiet” fanns representerade – klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal, skriver Lina Rigney Thörnblom (RS) i en debattartikel i Mitt i Haninge.
Mattias och Lina är aktiva i RS och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. I november fick Mattias och Lina larm om att skogsmaskiner kört in i naturreservatet och började kontakta ansvariga och berörda. För några veckor sedan tog de initiativ till en namninsamling mot avverkningarna som just nu har fått över 2 300 namnunderskrifter.

Tyresta naturreservat innefattar landets största sammanhängande urskogsområde söder om Dalälven. Naturreservatet har som syfte ”att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv”, slår skötselplanen fast.
Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne i naturreservatet. Det är i denna del som skogsmaskinerna har dragit fram. Ägaren KMN Förvaltning AB fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, ”skötselområde C”, där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat.

Skärmklipp från Mitt i Haninge.

Namninsamlingen kräver att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat, att avverkningarna stoppas och ett nytt förslag till skötselplan i skötselområde C som inte tillåter skogsbruk tas fram.
– Om ägaren inte är beredd att gå med på detta så måste kommunen eller länet köpa marken för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen, säger Lina Rigney Thörnblom.
Oavsett vad som står i skötselplanen anser RS att KMN Förvaltning AB har begått ett miljöbrott då de inte meddelat Skogsstyrelsen innan de körde in med skogsmaskiner i naturreservatet – och har nu gjort en polisanmälan:
– Vi polisanmäler detta som ett miljöbrott med stöd av Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Även om ägaren har följt skötselplanen har de inte anmält basvägarna till Skogsstyrelsen, vilket man måste göra för att möjliggöra insyn och eventuellt samråd i frågan, säger Mattias Bernhardsson.
Från den 1 april 2014 förtydligades föreskrifterna och de allmänna råden till Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Det betyder bland annat att även dragningen av vissa basvägar kan vara anmälningspliktiga.

För skogsbruket gäller de regler som finns i både Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Generellt träder Miljöbalken in när en skogsaktivitet ”kan komma att väsentligt ändra naturmiljön”. Sådan påverkan ska anmälas för samråd sex veckor innan arbetet börjar.
”En basväg kan påverka naturmiljön en hel del. Berör den exempelvis vissa värdefulla våtmarker och olika skogsvatten anser vi att den ska anmälas för samråd”, menar Nils Carlborg, lagspecialist på Skogsstyrelsen. Basvägarna i Tyresta naturreservat har dragits nära en mosse och dessutom nära en känd och för naturreservatet viktig tjäderspelplats.
– Det händer att fallna träd i naturreservatet ”städas” undan. Det är helt fel, skogen ska inte städas – den biologiska mångfalden skapas när omkullfallna träd får ligga kvar, säger Mattias Bernhardsson till tidningen Natursidan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!