Bara ditt stöd räddar Offensiv

Foto: Natalia Medina.

Av Per Olsson // Artikel i Offensiv

I slutet av maj offentliggjorde Mediestödsnämnden sitt beslut om hur det nya medieastödet skulle fördelas och vilka tidningar som skulle få stödet.

Offensiv var en av de tidningar som fick stöd; ett så kallat tillfälligt övergångsstöd som årligen minskar för att upphöra helt vid årsskiftet 2028/29, kanske tidigare.

Stödet för 2024 är på 1 959 167 kronor, vilket är flera hundra tusen kronor mindre än det presstöd (driftstöd) som vi tidigare fick.

Det stöd som vi har fått för i år är ingen räddning som säkrar Offensivs utgivning.

Bara det fortsatta stödet från våra prenumeranter och läsare kan rädda Offensiv – vi uppmanar alla våra läsare ge ett sommarbidrag till Offensiv och kampen.

Det nya mediestödet som den blåbruna regeringen har infört är ytterligare en attack mot mångfald och demokrati. Särskilt hårt slår denna attack mot så kallade nischtidningar, det vill säga rikstäckande nyhets- och politiska tidningar som Offensiv samt övrig vänsterpress.

Offensiv med flera tidningar ansågs vara för små för att motivera ett stöd som var långsiktigt.

Av vänstertidningarna var det endast Dagens ETC som fick del av det långsiktiga allmänna redaktionsstödet. Men det stöd som Dagens ETC fick var för litet, tidningen förlorar 3 miljoner kronor bara i år och ännu mer kommande år.

De nationella nischtidningarna kommer blott att ”få en rännil” av det nya stödet, sa Mats Svegfors som ledde den utredning som har utarbetat de nya och sämre mediestödsreglerna.

Mediestödsnämndens beslut gör klart att snart kan de nationella nischtidningarna inte ens räkna med en ”rännil” – ett litet flöde av det totala anslaget. Mediestödsnämnden hade drygt 1 000 miljoner kronor att fördela, men beviljade endast 810 miljoner kronor i olika stöd.

Att pengarna hölls inne och att vänstertidningarna blev utan långsiktigt stöd är resultatet av en medveten politik som vill försvaga, helst tysta, oberoende medier.

Till skillnad från det tidigare presstödet som betalades ut till alla de tidningar som uppfyllde vissa villkor, exempelvis vad gällde antal prenumeranter, är det nya mediestödet inte rättighetsbaserat. Statens kostnad ska vara fast, vilket öppnar för att de stora medieföretagens tidningar och gratistidningar även i fortsättningen blir vinnarna och nischtidningarna blir fortsatt missgynnande. Monopoliseringen i mediebranschen är extrem, enbart Bonniers News Local äger ett 40-tal lokaltidningar och sajter.

Den ovisshet som har omgett det nya mediestödet finns kvar. Om Offensiv får något stöd nästa år eller inte är oklart. Men klart är att den blåbruna regeringen stryper det fria ordet och om några år kommer Offensiv inte att få en krona i stöd.

Vi måste stå på egna ben om utgivningen ska tryggas och det var också därför som Offensiv från och med i år kommer ut som papperstidning var tredje vecka och däremellan med en digital veckoutgivning. Detta för att minska kostnaderna och säkra veckotidningen. Även med det övergångsstöd som tidningen nu har fått är det nödvändigt att fortsätta med samma utgivning och inte minst fortsätta att lita till stödet från Offensivs läsare och prenumeranter. Bara så kan Offensivs framtid säkras.

Du som ännu inte är prenumerant – bli prenumerant och betala enklast via autogiro. Glöm inte att meddela din e-postadress som ger dig tillgång till Offensiv på webben och vår App.

Du som redan är prenumerant. Värva prenumeranter och/eller bli månadsstödjare via autogiro. Om du redan är månadsstödjare – höj ditt belopp.

Ge ett bidrag! Via swish eller bankgiro. Allt från 100-lappar till 1 000-lappar och högre. Swish: 123 240 32 85 Plusgiro: 87 96 49-2 (betalningsmottagare Offensiv).

Det nya mediestödet utgör en del i den blåbruna regeringens attacker på demokrati, public service, kultur och folkbildning. Oberoende media stryps samtidigt som de blåbruna partierna vill hårdbanta public service.

I höstas infördes en spionerilag som inskränker mediers frihet. Den antogs redan i höstas och det har blivit allt lättare att avlyssna reportrar. ”Aldrig under min livstid har makthavarnas inskränkningar av den fria journalistiken varit så omfattande”, skrev Aftonbladets biträdande kulturchef Eric Rosén i måndags.

Mer än någonsin behövs en tidning som Offensiv – en socialistisk vänsterröst som ger kampen en megafon, plattform och spridning samt kan fungera som dess organisatör.

En tidning som står upp mot sexism, de blåbrunas rasism, skuldbeläggning och angiveri, som svarar på maktelitens nationalism, militarism, plundring och Natoanslutning med internationalism, solidaritet, klimatkamp. En tidning som vågar gå mot strömmen och inte heller nöjer sig med att kommentera. Utan är med och bygger motståndet mot Gazakriget, mot regeringens angiverilag och som är på plats när de vårdanställda går ut i strejk.

Men Offensiv speglar inte bara vad som händer här och nu. I Offensiv hittar du också artiklar som går på djupet och ger förklaringar med hjälp av historien och marxismen, som är en generalisering av de lärdomar som kan dras av arbetarklassens långa kamp.

Ända sedan starten har Offensiv speglat den kamp som bedrivs, på hemmaplan och globalt, som kapitalisternas och deras media gör allt för att tysta ner och baktala.

Antikapitalismen och kampen för arbetarrörelsens socialistiska pånyttfödelse – med demokratiska och kämpande fackföreningar samt ett nytt stort arbetarparti – behöver ett språkrör som Offensiv.

När motståndet på nytt har börjat formera sig i Sverige blir behovet av Offensiv, som vill fälla regeringen, bara större. Vi låter oss inte tystas. Säkra en socialistisk vänsterröst – rädda Offensiv!

GE ETT BIDRAG!

Swish: 123 240 32 85

Plusgiro: 87 96 49-2

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!