Barnmorskeupproret sprids

2013-04-10 14:30:58


Li Thies-Lagergren.

Efter att Stockholms barnmorskor skrivit sitt upprop och demonstrerat för att förbättra vård och arbetsmiljö har uppropet spridit och stödet växt. Senast ut är barnmorskor i Växjö.

I Smålandsposten den 6 april skriver man: ”Vi barnmorskor på BB/förlossning i Växjö vill ge vårt fulla stöd till barnmorskorna som startade barnmorskeupproret i Stockholm. En eloge för ert mod och kurage att sätta ner foten när patientsäkerheten för de födande kvinnorna inte längre kan garanteras.”
Man beskriver en verksamhet som, mot bättre vetande, har attacke-rats av politiker tills den knappt fungerar längre.
Li Thies-Lagergren arbetar som barnmorska på Helsingborgs ­lasarett. Hon står i fronten för kvinnors rätt att föda i det egna hemmet, en verksamhet som har fungerat i Helsingborgsregionen fram till förra våren, då den nya verksamhetschefen, bland annat på grund av bristande resurser, drog tillbaka stödet för verksamheten.
– Situationen i Helsingborg är ­inte fullt så illa som i Stockholm, men å andra sidan så ska det inte heller behöva gå så långt. Vi har redan ofta två i aktivt värkarbete samtidigt, säger hon till Offensiv.

Li berättar om ett kvalitetsmått som används i den danska förlossningsvården, där varje kvinna ska garante­ras en barnmorska vid sin sida efter att hon nått ett visst stadium i förloss­ningen. Detta kvalitetsmått uppfylls i över 90 procent av alla ­förlossningar.
I Sverige ser statistiken inte lika ljus ut. Till exempel har så kallade instrumentella förlossningar (då man använder förlossningstänger eller sugklocka) ökat med över 100 procent sedan man började ­mätningarna 1973. Detta menar Li är en konsekvens av situationen inom förlossningsvården. Bemanningen är ­viktig då en närvarande barnmorska minskar antalet interventioner, det vill säga extra behandlingar som till exem­pel ryggbedövning som kan ge komplikationer.
I Stockholm, där barnmorske­uppropet tog sin början, fortsätter nu kampanjen på flera fronter.
– Vi lägger nu fokus på ­politikerna och beställarna av vården och kommer skicka ut mejl till alla partier för att inleda diskussioner. Vi vänder oss också till cheferna på sjukhusen för att få med dem på vår linje, säger Eva Nordlund, barnmorska och en av initiativtagarna till uppropet.
– Filippa Reinfeldt har inte gjort sitt utlovade besök för att följa med i vårt dagliga arbete, men landstings­rådet Anna Starbrink från Folkpartiet kommer att göra ett besök hos oss.

Barnmorskorna hoppas då kunna ­visa verkligheten som inte tycks nå fram till politikerna trots de tusentals avvikelserapporter som man har skrivit när vården inte fungerar som den ska.
Redan nu planeras också flera manifestationer och kontakter har knutits med barnmorskor utanför Stockholm – Växjö och Göteborg samt barnmorskorna i Skåne finns med i diskussionen.
I Stockholm planeras ett stormöte för de kämpande barnmorskorna och den 5 maj, på internationella barnmorskedagen, kommer man att demonstrera.
Ambitionen är att manifestationer ska hållas på flera platser i landet.
– Vi pratar om vår ­arbetssituation som en normaliseringsprocess, unge­fär som den process kvinnor som blir misshandlade av sin partner befinner sig i. Vi har arbetat med ­dessa förutsättningar så länge så att resa sig upp och protestera blir svårt, för man frågar sig om vi förtjänar mer resurser, om det är möjligt och om det är nödvändigt, säger Eva Nordlund.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!