Bolsonaros planer på en kupp efter valet

Brasiliens president Bolsonaro går mot valnderlag, Men hotar att göra som Trump efter valet – vägra erkänna att han förlorat. Foto: Isac Nóbrega/PR

Brasiliens president Jair Bolsonaro har gett tecken på att han inte frivilligt kommer att ge upp makten i fallet av en valförlust i höst. Det är inte otänkbart att han följer i Trumps fotspår och försöker ordna en statskupp.

Ole Relander

Det är flera paralleller att dra mellan Trump och Bolsonaro. De är båda symptom för de högerextremas march framåt i en värld som rör sig allt mer från globalisering till nationalism och protektionism.

På grund av att nyliberalismens era har lett till försämringar i livsförhållandena för majoriteten finns det en enorm frustration i samhället och de högerextrema ödslar ingen tid i sina försök att fånga in detta.

Auktoritära ledare som Bolsonaro försöker alltid att rikta massornas legitima ilska, som grundar sig i systemets kris, på marginaliserade grupper. Detta får katastrofala konsekvenser.

Under år 2020 mördades mer än 5 600 personer genom polisvåld –fem gånger så många som i USA (som lider av samma problem). 75 procent av dem som mördats av polis var unga, mörkhyade personer, primärt bosatta i utsatta områden.

Detta har hänt under samma regim som har tillåtit Covid-19 att skörda upp till 700 000 liv.

Trump och Bolsonaro marknadsför sig som något nytt, något annorlunda, som kan ”utmana etablissemanget”, då så många har förlorat tilltron till samhällets institutioner som gång på gång har svikit dem.

Bakom den populistiska och nationalistiska retoriken genomförs samtidigt allt fler attacker mot arbetarklassen.

Bolsonaro har genomfört privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar för rika och storföretag. Detta sker medan majoriteten får slåss om smulorna på bordet – samt medan klimatet och urbefolkningen i Amazonas fortsatt lider av storföretagens exploatering.

Det vore naivt att underskatta Bolsonaros hot om en statskupp. I en intervju med Financial Times påstår den tidigare presidenten Lula, som leder i opinionsmätningarna, att Bolsonaros hot om att underminera den parlamentariska demokratin är en ”bluff”. Detta visar att att Lula inte förbereder ett försvar av demokratiska rättigheter. Lula påstår att han strävar efter ”stabilitet” i Brasilien. Detta är inte något som han kan leverera. Utan en drastisk omorganisering av det ekonomiska systemet är det få länder som kan vänta sig något som liknar ”stabilitet” under de år som väntar.

Illusionen om att ett motstånd mot Bolsonaro byggs genom en röst på Lula är något som spelar Bolsonaros ambitioner i händerna, då Lula inte presenterar något verkligt alternativ.

Ett verkligt motstånd mot Bolsonaro, kapabelt att försvara demokratiska rättigheter, kräver kamp och organisering. Det är något som måste byggas även utanför valbåset.

För att förebygga hans planer och för att försvara demokratiska rättigheter krävs ett brett motstånd från arbetarklassen och unga. Våra kamrater leder i fronten i kampen för mobilisering av motstånd mot attackerna från de högerextrema.■

Intervju med Júlia Chaves, lärare och medlem i LSR (brasiliansk ISA-sektion)

Júlia Chavez, LSR (ISA i Brasilien). Foto: Natalia Medina

Hur är stämningen bland arbetare och unga inför valet i år?
– Det vi ser är att majoriteten av arbetarklassen och ungdomarna är trötta på Bolsonaro och inte har något hopp om honom, till skillnad från hans första kandidatur, när många trodde att han kunde vara emot systemet. Nu är 55 procent av väljarna emot honom. Det är ett resultat av hans dödande och utarmande politik som har fört Brasilien tillbaka till hungerkartan, ökad arbetslöshet och många dödsfall under pandemin.
– Efter honom följer Lula, som ogillas av 35 procent, samtidigt som 47 procent av befolkningen har för avsikt att rösta på honom i första omgången. De flesta i arbetarklassen tror att han kommer att återinföra grundläggande rättigheter för de fattigaste, som en del av arvet från hans första år av kamp på 1980-talet och hans första valkampanj 2003.
– Men det är inte vad vi såg när han regerade under 13 år. PT, Arbetarpartiet, samarbetar idag huvudsakligen med högerpartier, däribland hans kandidat som vicepresident.

Vad behövs för att försvara det brasilianska folket mot Bolsonaro och högerns attacker?
– Som jag nämnde i den föregående frågan finns fortfarande en betydande grad av avvisande och misstro mot Lula, främst på grund av korruptionen i hans parti – även om vi som socialister vet att korruptionen finns inom hela den statliga byråkratin. Bolsonaro och hans anhängare använder sig av denna misstro till att intensifiera attackerna mot demokratin genom att använda falska nyheter och lockande propaganda.
– Å andra sidan har vi Lula som förespråkar att Bolsonaro inte är tillräckligt stark för att genomföra en kupp. Genom att göra det försvagar han klassmedvetenheten och stärker Bolsonaros makt.
– Vi måste gå åt andra hållet och visa exempel på vad som hände i USA när Trumps anhängare attackerade Capitolium. Vi måste betona att arbetarklassens kamp är det som kan stoppa en kupp, och att även om arbetare i Lula ser en utväg, så är det bara genom att stärka kampen på gatorna vi kommer att kunna ställa våra krav i centrum för hans regering och stoppa försök till en kupp. Med ett sådant tillvägagångssätt garanterar vi också klassens oberoende och ett alternativ när de ser att Lula inte räcker till för att övervinna skadorna av Bolsonaros politik, pandemin, det nya ”kalla kriget” och de lågkonjunkturer som ännu inte är över.■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!