Bra med statlig LSS, men bort med vinstjakten!

Socialdepartementets utredning brister då den inte innehåller stopp på vinstjakten (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet).

av Britta Berggren // Artikel i Offensiv

LSS, som infördes 1994, var en bra lag. Den hjälper många funktionshindrade att kunna leva ett mer självständigt liv. Man kan, som funktionsvarierad, få hjälp av människor som känner till ens vardag och sina behov. Man behöver inte träffa nya ansikten varje dag och behöver inte förklara eller beskriva sina svårigheter gång på gång.

Du undersöks med tidtagarur gång på gång för hur lång tid vardaglig hjälp kan ta och huruvida du verkligen behöver hjälp, eller om du egentligen inte klarar det själv.
Du får efter en tids väntan ett beslut hem i brevlådan. Beslutet innefattar hur länge du får hjälp. Har du behov av assistans i mer än tjugo timmar per vecka har du rätt till statlig assistansersättning. Assistansersättningen kommer då från Försäkringskassan.
Har du behov av assistans i mindre än 20 timmar per vecka kommer assistansersättningen från kommunen.

I slutet av september kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet om att regeringen tillsätter en utredning som ska se över frågan om helt statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Du har, som assistansberättigad, inflytande över vilka assistenter som hjälper dig som du får ha dialog med och lära upp.
Humana och Frösunda, två av de största assistanssamordnarna, gör vinster på cirka en kvarts miljard kronor vardera varje år. Borde då inte dessa vinster gå till aktiviteter för brukarna? Tyvärr säger direktiven till regeringens utredning inget om att ta bort vinstjakten på oss som har behov av assistans.

Problematiken med det delade huvudmannaskapet för personlig assistans har belysts i flera statliga utredningar. Frågan har också tagits upp i myndighetsrapporter och av funktionshindersorganisationer. LSS-kommittén konstaterade i betänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU2008:77) att det dubbla huvudmannaskapet bidragit till att ingen har ett övergripande ansvar för kvaliteten i utförandet av den personliga assistansen eller för de samlade kostnaderna.
Inspektionen för socialförsäkringen konstaterar att det delade huvudmannaskapet leder till administrativt merarbete både för Försäkringskassan och kommunerna, vilket leder till merkostnader för samhället.
Jag tror att ett statligt huvudmannaskap skulle bli mer rättvist – samma regler borde gälla oavsett var du bor. Men det allra viktigaste är att stoppa vinstuttagen ur LSS. Man ska inte tjäna pengar på välfärden!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!