Elhybridbilar kan minska koldioxidutsläppen

2008-05-28 15:54:08
Tekniken för morgondagens personbilar finns idag. Så kallade plug-in elhybrider skulle kunna minska koldioxidutsläppen från transporterna med 50 procent. I kombination med en satsning på utbyggnad av vindkraften kan plug-in-elhybrider vara ett viktigt steg mot att kraftfullt minska bilismens klimatpåverkan.

Plug-in-elhybrider är bilar med ­både en förbränningsmotor och en batteridriven elmotor som kan laddas via en vanlig väggkontakt. Den nya generationens avancerade batterier möjliggör för bilarna att köra ­längre på ren el innan bensinmotorn sätter igång.
Flera biltillverkare presenterar nu prototyper som kan köras uppemot 100 km på ett fulladdat batteri. Närmare 70 procent av personbilarna i Sverige kör kortare än 50 km per dygn. Dessa resor skulle alltså kunna göras utan fossila bränslen.
Elföretagens forskningsorganisation (Elforsk) har undersökt vilka effekter en storskalig övergång till elhybridfordon skulle innebära:
• Drivmedelsförbrukningen för personbilar minskar med 80 procent.
• Koldioxidutsläppen minskar med 10 miljoner ton, vilket motsva­rar 50 procent av utsläppen från tran­sportsektorn och 15 procent av Sveriges totala utsläpp.
• Energiförbrukningen från drivmedel skulle minska från 45 TWh till ca 10 TWh.
• Elbehovet skulle öka med 10 TWh.

Satsning på vindkraft

Det ökade elbehovet skulle kunna täckas in med en satsning på vindkraft. En havsbaserad park med drygt 500 vindkraftverk med en effekt på 2 MW vardera skulle kunna ­försörja hela den danska personbilsflottan på 1,9 miljoner fordon (Källa: www.da­nishenergyassociation.com).
Kombinationen vindkraft och plug-in-elhybrider skulle ha stora samordningsvinster. Vindkraftens stora nackdel är att man inte kan välja hur mycket el som ska produceras. Därför kräver vindkraften att man kan lagra överskottsenergi för att utnyttjas fullt ut.
Elhybridbilarnas batterier utgör ett potentiellt stort ­lagringsutrymme för el. Dessa kompletterar därför på ett utmärkt sätt vindkraften.
Elforsk förordar en satsning för att ”utveckla och snabbt ­introducera plug-in elhybrider på marknaden”. Energimyndigheten har föreslagit en utbyggnad av vindkraften i Sverige med 2 000 procent fram till år 2020.
Det är ambitiösa mål, men kapitalismens ständiga behov av maximal vinst sätter käppar i hjulen.
Av Vattenfalls 19 investerade miljarder kronor år 2007 gick bara en miljard kronor till förnyelsebar energi. Stora pengar satsades istället på kolkraft och kärnkraft. Skälet är att det ger högre avkastning.

Förstatliga elbolagen!

– Om elbolagen förstatligades skulle de gigantiska vinsterna kunna användas till storskaliga satsningar på förnyelsebar energi, säger Patrik Brännberg i Rättvisepartiet Socialisterna.
– Dessutom krävs en statlig satsning på produktion av elhybrider, parallellt med en nedtrappning av produktionen av bilar som drivs med bensin och diesel. Hundratals, ­kanske tusentals, ”gröna industrijobb” ­skulle kunna skapas, avslutar Patrik Brännberg.

Davis Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!