En dödlig cocktail: Covid-19, rasism och kapitalism

Det är i de fattigare arbetarklassområdena som allra flest smittas, vilket är ett resultat av den aggressiva sociala nedmonteringen (Foto: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit / Flickr CC).

av Eljeer Hawkins, Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

Covid-19-viruset har förött lokala arbetarklassamhällen som redan innan levde under prekära förhållanden.

Många fattiga – till exempel trångbodda papperslösa immigranter – kan inte distansera sig socialt på ett effektivt sätt. De flesta arbetare i dessa lokalsamhällen kan inte heller ”jobba hemifrån”. Människor som inte är vita är i oproportionerligt hög grad representerade bland de frontlinjearbetare som är mer exponerade för viruset.
Stadsdelen Queens i New York blev epicentrumet för viruset i staden, med över 45 000 bekräftade fall av smittade och uppemot 4 000 döda sedan i mars. Virusspridningen exploderade i Elmhurst, East Elmhurst, Corona och Jackson Heights i Queens. Dessa tätbefolkade områden är hemorter för en brokig skara av arbetarklass-, immigrant- och fattiga arbetare från södra Asien, Latinamerika och Mexiko som utgörs av daglönearbetare, taxiförare, små affärsägare, gatuförsäljare och restaurangpersonal.
Under de första veckorna av covid-19-pandemin översvämmades Elmhurstsjukhuset, ett underfinansierat och underbemannat offentligägt sjukhus i New York City. 34 procent de som dog i covid-19 i New York vid den tidpunkten hade latinamerikanskt ursprung.

Vem som helst kan få covid-19. Inte desto mindre kan dess effekter på lokalsamhällen präglade av historiska och flera generationers erfarenheter av ekonomisk ojämlikhet, social desperation och otillräcklig tillgång till resurser komma att bli en dödsdom. De underliggande hälsoproblemen i fattigare och arbetarklassområden är mer utbredda och kommer att förvärra denna pandemis dödliga natur.
Bronx, särskilt södra Bronx, är det fattigaste distriktet i New York City, med det fattigaste kongressdistriktet i landet, NY-15. Medianhushållsinkomsten för distriktet ligger på strax under 300 000 kronor om året; tusentals svarta arbetare och immigranter från Karibien och Afrika lider av kronisk astma, diabetes, högt blodtryck och fetma. 
Många arbetare och fattiga i Bronx är trångbodda i små och förfallna bostäder, vilket förvärrar deras levnadsvillkor, särskilt de som bor i den allmännytta som sköts av New York City Housing Authority (NYCHA, New York Citys bostadsmyndighet), en av landets värsta hyresvärdar. Bronx är i likhet med östra Queens ett distrikt där ett betydande skikt samhällsviktiga arbetare lever och bor.

Bronx har nu det högsta antalet covid-19-fall av stadens alla distrikt. Lägst antal har Manhattan, som är stadens mest gentrifierade del med många extremt rika områden. Historiskt svarta områden som östra Harlem (El Barrio) på Manhattan har emellertid drabbats svårt av viruset.
Det är inte bara New York Citys arbetarklassområden med hög andel afroamerikaner och latinos som föröds av denna pandemi. I Chicago, Detroit och Philadelphia har  liknande områden drabbats hårdast av viruset. Den etniska ojämlikheten i samband med covid-19 är häpnadsväckande. Michigans befolkning utgörs till 14 procent av svarta, men 40 procent av covid-19-dödsfallen utgörs av svarta, och det är liknande siffror i de flesta städer.
Los Angeles Times rapporterade att i Kalifornien dör svarta och latinos i åldrarna 18-65 år snabbare än sina vita och asiatiska motsvarigheter, med en alarmerande andel av covid-19-fallen bland de i åldrarna 18-49 år i proportion till deras befolkningsandel i Kalifornien.
I den djupa södern, i delstater som Alabama, Mississippi och Georgia, dör svarta arbetare och deras familjer i högre grad än vita arbetare. Dessa delstater är bland de fattigaste i landet, med ett förfärande arv av systematisk rasism och ojämlikhet ifråga om tillgång till livsavgörande resurser som sjukvård.

De underliggande hälsoproblemen i arbetarklassområden är mer utbredda och kommer att förvärra denna pandemis dödliga natur.

Allteftersom covid-19 sprider sig kommer det i allt högre grad allvarligt påverka fattigare vita arbetarklassområden på grund av dålig hälsa och de kumulativa effekterna av nedskärningar på offentliga sektorn och de sociala utgifterna. 
Över 170 sjukhus har stängts på landsbygden sedan år 2005. Detta kommer att få dödliga konsekvenser när nu Trumpadministrationen stressar igång en återöppning utan någon nationell plan. Ett skrämmande exempel är delstaten Mississippi, som fick se en topp med 1 000 covid-19-fall per dag då den republikanska guvernören tryckte på för ett återöppnande av ekonomin. Detta ledde till en tillfällig inbromsning av återöppnandet.
Lantarbetare i Kalifornien tjänar i genomsnitt strax över 250 000 kronor om året, enligt U.S. Bureau of Labor Statistics (ungefär USA:s arbetsmarknadsverk). I lantarbetarområdena Mecca, Thermal, Oasis, och North Shore lever en tredjedel under fattigdomsgränsen. Kaliforniens guvernör Gavin Newsome tillkännagav ett åtgärdspaket på 1,2 miljarder kronor för papperslösa lantarbetande Kalifornienbor, vilket är en droppe i havet jämfört med vad som verkligen behövs just nu. Miljontals papperslösa immigranter kommer inte att få någon stimulanscheck, vilket endast förvärrar deras överlevnadskamp.
Samtidigt trappar Trump upp sin giftiga immigrantfientliga, rasistiska och högerpopulistiska retorik som har utlöst reaktionära protester mot ”stanna hemma”-bestämmelserna i delstater som Michigan och Wisconsin.

Covid-19-viruset och den ekonomiska krisen har mötts av en mäktig känsla av det brådskande behovet att agitera, organisera och mobilisera i arbetarklassens, de fattigas och de mest förtrycktas områden. Spjutspetsen har varit sjuksköterskefacken runt om i landet, i protest mot bristen på godkänd skyddsutrustning, med krav på skattefinansierad och avgiftsfri sjukvård (Medicare for All) och andra livsviktiga resurser. 
Låglönearbetare på Amazon och Instacart organiserar sig runt kraven på arbetsplatsdemokrati och risktillägg, och hyresgäster runt om i landet har bedrivit motståndskamp.
Stimulanspaketen har i första hand varit räddningspaket för storföretagen och bankerna medan arbetarna har fått långt mindre än vad de behöver. Miljontals väntar fortfarande på att få sina stimulanscheckar och a-kassor. 
Samtidigt har olika stadsfullmäktigen och delstatsmyndigheter runtom i landet under ledning av både Demokraterna och Republikanerna tillkännagivit åtstramningsbudgetar med drastiska nedskärningar på utbildning, sjukvård och sociala åtgärdsprogram. Den härskande klassen försöker som vanligt lägga bördan för denna kris på arbetarklassens ryggar.

Bygget av en enad arbetarklassbaserad massgräsrotsrörelse beväpnad med kampprogram som kräver sjukvård, bostad och utbildning som ett sätt att länka ihop vår kamp mot rasism, främlingsfientlighet och storföretagens makt är en brådskande nödvändighet för att kunna besegra Wall Streets agenda.
Covid-19, rasism och kapitalism nödvändiggör en mäktig maning för oss att inte bara föreställa oss en annan värld, utan också att kämpa för ett globalt socialistiskt samhälle rotat i solidaritet, kamp och verklig arbetardemokrati. En socialistisk värld som skulle prioritera behoven hos den världsomfattande arbetarklassen, de fattiga de mest förtryckta och planeten istället för den globala styrande elitens girighet och vinster.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!