EU:s klimatlag otillräcklig

En klimatlag som går mot över 2 graders uppvärmning, är inget framsteg. Marknadens diktatur får fortsatt råda – därmed även klimatförändringar (Foto: Landon Parenteau / Pexels).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

EU-länderna och EU-parlamentet har enats om mål på gemensamma utsläppsminskningar i en ny europeisk klimatlag. Men tyvärr är lagens innehåll långt ifrån tillräckligt för att bromsa och vända den globala uppvärmningsprocessen.

När Parisavtalet slöts i slutet av 2015 jublade etablissemanget och media. Detta trots att avtalet inte var bindande och enbart innehöll olika frivilliga åtaganden.
Dess mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader C, men helst till 1,5 grader C, är dock ett mål vi måste nå upp till för vår planet och dess invånares skull. Annars hotar ännu mer extrema väderfenomen, smältande isar, höjda havsnivåer, enorma rubbningar i våra ekosystem, med mera.

Nu har EU enats om en ny klimatlag, som fastslår att utsläppen av koldioxid ska ner med minst 55 procent till 2030. Det är dock helt otillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet. För att nå dit krävs minskningar av utsläppen på minst 65-75 procent, enligt Naturskyddsföreningen. 
En brist i lagen, utöver att den inte i närheten når upp till de utsläppsminskningar som klimatet och miljön kräver, är att 2 procent av utsläppsminskningarna får räknas in i upptagen i kolsänkor (exempelvis skog). Det motsvarar 225 megaton koldioxidutsläpp. 
– Det innebär att kraven på att göra faktiska utsläppsminskningar sänks. Men vi måste både minska utsläppen kraftigt och öka upptaget i kolsänkorna, om vi ska ha en chans att bromsa klimatkrisen, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett pressmeddelande.

Med fortsatt kapitalistiskt kaos och marknadens rovdrift finns det inget hopp för klimatet.

Många inom EU och diverse borgerliga politiker är mer än nöjda över lagen. Portugals klimat- och miljöminister João Pedro Matos Fernandes säger i ett uttalande att:
”Vi är mycket nöjda med den preliminära uppgörelse vi nått. Den europeiska klimatlagen spikar ramen för EU:s klimatlagstiftning 30 år framåt.”
Denna ram når ju dock inte upp till vad som behövs. Hur kan det vara en framgång att gå mot långt över 2 graders uppvärmning? 
Man lyfter också fram att inrättandet av ett oberoende expertråd som ska utvärdera huruvida klimatlagen förverkligas eller ej är en stor framgång.
Dock finns det frågetecken. Vilka kommer att utgöra det ”oberoende” rådet? Vem kontrollerar det? 
EU är ett institut för kapitalets makt, en makt som inte frivilligt kommer gå med på stora utsläppsminskningar, då det skulle påverka deras vinster negativt. Att lägga sin tillit på de politiker och det system som har fördärvat vår planet och orsakat skador för generationer framöver är lönlöst. 

Med fortsatt kapitalistiskt kaos och marknadens rovdrift finns det inget hopp för klimatet.
Det enda som kan förändra samhället till det bättre och få ett slut på global uppvärmning och förpestande nedsmutsning är en total omvälvning av det samhällssystem vi lever under. Kapitalismen måste bort och ett socialistiskt styre, som utgår från behoven, inrättas på global skala.
En grön omställning kan endast genomföras om hela ekonomin – storföretag, banker, energisektorn med mera – sätts under demokratisk kontroll och styre underifrån.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!