Folkpartiet spelar rasismen i händerna

2006-08-31 15:47:00
I samband med fp-ledaren Leijonborgs besök i Umeå genomförde Rättvisepartiet Socialisternas ungdomsförening en uppmärksammad manifestation. Vi ville pressa Leijonborg om fp:s invandrarpolitik. Detta som ett led i vår kampanj mot främlingsfientlighet och rasism.

Vårt huvudsyfte är att hindra Sverigedemokraterna (SD) från att vinna röster i landstingsvalet och slå rot i Umeå. Ett rasistparti bör inte ha inflytande över sjukvården för 260 000 västerbottningar (varav 110 000 umebor)! Vi vill avslöja SD:s politik och rötter.
Sverigedemokraternas (SD) har historiska kopplingar till nazismen. Deras förste ordförande kom från öppet nazistiska ”Nordiska Rikspartiet”. Genom en extrem politisk ”makeover” försöker SD idag framstå som ett parti i kostym och inte i ”killer boots”. Men ränderna sitter i. Detta visar en undersökning gjord av Ulla Ekström och Rasmus Fleischer (dr idéhistoria respektive doktorand samtidshistoriska institutet, södertörns högskola, DN 6/7-06).

Blundar för klasskillnader

Undersökningen visar bl a följande: SD anser att olika folk är förutbestämda att skapa olika sorts kulturer, med olika värde. För att få detta att gå ihop måste SD beskriva Sverige som stillastående och enhetligt. SD vill inte se de ökade klasskillnaderna eller hur snabbt kulturen förändras. Precis som 30-talets nazister skapar därför SD en mystik kring vad man anser vara en speciell och oföränderlig svensk kultur, spridd i alla samhällsskikt, som inte ändras över tid och är mer högstående än andra kulturer. Metoden har alltid gått hand i hand med rasteorierna. Det nya är bara att SD ersatt begreppet ”rassjäl” med begreppet ”kulturväsen”.
Även om naziuttrycket ”rassjäl” bytts ut uppnår ändå SD sitt syfte: att ställa ”oss svenskar” mot ”dom invandrarna”. SD:s resonemang går ut på att förklara ökad brottslighet, oro i skolan, o s v med närvaro av andra kulturer (än den svenska). Nedskärningar och större klasser betyder inget för detta primitiva parti. Och SD:s lösning blir självklart inte kamp för fler jobb, något som förhindrar utanförskap, oavsett om man är född i Sverige eller utomlands. Istället vill SD stoppa invandringen och kasta ut invandrarna. Låt oss här påminna om den tyska nazismen. Det stod aldrig i Hitlers program att nazisterna ville skicka judarna till gaskamrarna; nazisternas mest långtgående förslag under 30-talet var att sända judarna till Madagaskar. Men ut ur landet skulle de. Där är 30-talets tyska nazister, och SD av idag, helt överens.

Länge begränsat till rasistpartier

Dessa idéer var länge begränsat till rasistpartier. Men sedan förra valet har folkpartiet tagit över både argument och förslag. Folkpartiets talesman i integrationsfrågor skrev (DN 12/12-05) : ”Invandrarnas brottslighet beror på deras kulturarv”. I Metro ( 27/12-04) skrev samme folkpartist: ”Det finns en fuskarmentalitet bland invandrare.” Tydligare kan det inte bli. Ledande folkpartister förenklar verkligheten på samma sätt som SD. Utanförskap och sociala problem har inte med brist på jobb och nedskärningar på SFI (svenska för invandrare) att göra. Nej, det handlar om en sak: om ett främmande ”kulturarv”.
Därmed skapar fp en bro till rasistpartiet Sverigedemokraterna. Då SD:s ordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar att även fp kopplar brottslighet till kulturarv, säger han följande: ”Detta är precis vad vi har hävdat hela tiden, men då har vi, inte minst av folkpartiet, blivit beskyllda för att vara ”rasister”.

Språktest för medborgarskap

Men detta var tidigare. Inför valet 2002 föreslog nämligen fp ett språktest som krav för svenskt medborgarskap. I fp:s Sverige kan alltså ett språktest avgör om du får delta i valet av regering; om du ska få den trygghet ett svenskt pass ger vid resor – allt detta oavsett om du bott, arbetat och betalat skatt i Sverige – under årtionden. Förslaget blir extra utmanande då fp samtidigt deltagit i beslut att försämra SFI-utbildningen i Stockholm!
Många känner oro för samhällets utveckling, t ex vad gäller arbetslöshet och nedskärningar. Vems är felet? SD skyller på invandrarna. Vårt svar måste vara byggt på fakta. Vi måste påminna om att arbetare från Finland, Italien, f d Jugoslavien, och andra invandrare, deltog i uppbygget av välfärden. Mycket pekar på att så blir fallet även i framtiden. Det utanförskap som kan bli ett problem, för människor både födda i Sverige och utomlands, beror till avgörande del på arbetslösheten och även på hur mycket som satsas på SFI. Att som fp, tala om språktest och samtidigt försämra möjligheterna att lära sig svenska, är inte hedrande. Det gav fp många röster, men hjälpte samtidigt rasisterna i SD att framstå som ”normala”.

Hårdare tag – grumligt röstfiske

Inför årets val försöker fp åter vinna röster genom hårdare tag mot invandrare! Fp vill underlätta utvisning av invandrare som begått brott, säger man. I nästa andetag säger fp att man inte vet hur lagen ska ändras. Sanningen är att lagstiftningen idag är sådan att personer som begår upprepade grova brott kan utvisas. Detta sätter fingret på det oärliga och farliga i fp:s politik. Partiet slår än ett hårt tonfall mot invandrare för att vinna röster, bl a från personer som annars skulle rösta på SD. Effekten blir att fp ger ytterligare draghjälp åt rasistpartiet SD:s strävan att framstå som ”normalt”. Åter använder fp SD:s krav.
Fp hjälper även till att vända bort blicken från vad som skulle behövas, nämligen fler jobb och mer pengar till språkkunskaper. Detta är bästa medlet mot det utanförskap som växer, oavsett var man är född, och som i sin tur kan leda till missbruk och därifrån till kriminalitet. För alla. Vad som inte behövs är språktest, samtidigt som man skär på SFI:n; vad som inte behövs är hot om fler utvisningar – istället för fler arbetstillfällen.

Legitimerar rasistpartiet Sverigedemokraternas åsikter

En gång reste sig Bengt Westerberg, tidigare ledare för fp, och gick ut ut tevestudion då Ny Demokrati gjorde entré. Westerberg ville inte legitimera Ian och Bert. Ett skäl var deras invandrarfientliga politik. Dagens ledare för fp gör precis tvärtemot. Idag hjälper fp till med att legitimera rasistpartiet SD:s åsikter. På sin hemsida skriver SD följande om fp:s krav på språktest: ”Vi har, långt innan folkpartiet kopierade vårt krav, framfört det och vi kommer också, till skillnad från folkpartiet, att stå för det efter valet den 17 september”.
Till sist: SD erbjuder nu medlemskap till fp-talesmannen i integrationsfrågor (SD-kuriren 25/1-06). Skälet är att fp:s eget ungdomsförbund vill avsätta honom! Splittring inom fp?

Davis Kaza
Sanna Tefke
Samuel Söderberg

Ungdomsföreningen
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!