För en välfärd utan vinst

Dags för ett samlat välfärdsuppror med krav på resurser utifrån behov, inte vinst! (Foto: Natalia Medina)

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Pandemikrisen satte fokus på den sårbarhet som årtionden av avregleringar, marknadsstyrning, just in time-leveranser jämte underfinansiering och tilltagande toppstyre har orsakat samhället och välfärden, vilket oundvikligen skulle föda förnyade krav på verkliga välfärdssatsningar samt att skola, vård och omsorg ska drivas utan vinst.

Även Socialdemokraterna tvingas nu erkänna att marknadspolitiken har nått vägs ände och lovar, till stor del av valtaktiska skäl, att sätta stoppa för vinstjakten, åtminstone i skolan. Sedan förra valet (2018) har det skett en markant ökning av antalet S-väljare som är emot att friskolor ska få ta ut vinst. ”Men stödet för vinstuttag är även mycket litet för hela valmanskåren, där samma siffra ligger på 18 procent” (Skolvärlden den 2 november 2021). Det är en opinion som pressar alla riksdagspartier.

Sverige har världens mest avreglerade skola och är det enda landet i världen där privata företag får ta ut så stora vinster de förmår ur den offentligt finansierade skolan. Under de senaste fem åren har de fyra största koncernerna gjort en sammanlagd vinst på 4,6 miljarder kronor. Det ger ett mått på plundringen av det offentliga.
Det är genom lägre lärarlöner, låg bemanning, bortsortering av barn med större behov och sämre villkor som skolbolag och andra privata bolag i välfärden tjänar pengar.
Det förödande marknadsexperimentet i skolan har lett till att skolan blir allt mindre likvärdig samt skapat ett riggat, segregerat skolsystem till förmån för skolägare som vill ta över kommunens elever.
Även vård och omsorg blev marknadsstyrda under 1990-talet och vinstjagande privata bolag fick grönt ljus för att både ta över verksamheter som tidigare har drivits i offentlig regi och fri etableringsrätt. Det var ett recept för en allt mer ojämlik vård och omsorg. Det offentliga dränerades på resurser med personalflykt och vårdplatsbrist som följd.

Privatiseringarna och marknadspolitiken har även slagit sönder allmännyttan. Under de senaste 20 åren har 100,000 kommunala lägenheter sålts ut. ”Utförsäljningarna innebär att omkring 60 miljarder kronor har överförts från det allmänna till det privata” (Dagens Arena den 29 november 2021).
Privatiseringar och nedskärningar dödar den allmänna välfärden. Det finns sedan lång tid tillbaka en stor majoritet för en välfärd utan vinst. Till följd av opinionen och kampen tvingades S-MP-regeringen att inför valet 2018 föreslå vinstbegränsning för privata aktörer inom skol- och omsorgssektorn, men inte vården. Det var en kompromiss som även V stödde.
Efter valet 2018 gjorde S helt om och lovade i januariavtalet att inte lägga några förslag som begränsade de privat bolagens plundring av välfärden.

Men efter att kampen hade stoppat de nyliberala marknads- och lägeshyra samt januariavtalets fall känner sig Socialdemokraterna manade att resa krav på vinstbegränsningar igen för att hindra partiet från att bli helt frånsprunget av opinionen. Vinstbegränsningar är dock långt ifrån detsamma som en välfärd utan vinst.
Frågans sprängkraft visas också i att Vänsterpartiets ledning inte fick kongressen med sig när man föreslog att partiet inte skulle gå längre än att kräva samma vinstbegränsningar som man hade gjort upp med S och MP om innan valet 2018; V-kongressen beslöt istället att uttala sig för ett totalförbud mot alla vinstdrivande verksamhetsformer inom välfärden.
Det behövs ett totalt och omedelbart vinstförbud och ett riksomfattande välfärdsuppror mot nedskärningar och gräddfiler samt för ett verkligt välfärdslyft.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA OCH OFFENSIV SÄGER:
• Omedelbart stopp för alla nedskärningar. Återta den privatiserade verksamheten.
• Välfärd och kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi utan vinstsyfte och styras demokratiskt.
• Förkorta arbetstiden och bort med de otrygga jobben. Facklig vetorätt vid schemaläggning och vad gäller arbetets organisering. Nej till delade turer och ”hälsoscheman”.
• Avskaffa RUT. Höj skatten på kapital- och bolagsvinster. Återinför beskattningen på arv, förmögenheter och fastigheter.
• Förstatliga storföretag och banker under de anställdas demokratiska kontroll och styre. För en demokratisk planerad ekonomi i enlighet med behov och i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!