För trygghet och framtidstro

2017-05-31 18:04:44
Vi vill på allvar förbättra våra förorter samt de ungas livssituation och förutsättningar. Men då måste vi också gå till problemens rötter. Vi måste diskutera orsaken, inte bara konstatera hur situationen ser ut. Skotten är ett resultat av årtionden av nedskärningar, nedlagda fritidsgårdar, sparkade lärare, arbetslöshet och bostadsbrist. Att dessa händelser sker i socialt utsatta stadsdelar och socioekonomiskt svaga områden visar tydligt att det har att göra med maktförhållanden, det handlar om klass.
Under en 20-årsperiod har det publicerats många krisrapporter om det segregerade Göteborg. Och under samma tid har nedskärningar, arbetslöshet och trångboddhet fortsatt. Rapporter, varningar och protester har negligerats av de styrande politikerna.
Grundproblemet är den högerpolitik som lett till snabbt växande klassklyftor, välfärdsslakt och otrygghet.

Öka lärartätheten – Mindre klasser och barngrupper

För oss som arbetar i skolan eller har barn och unga i skolan är det chockerande att se hur nedskärningar och försämrad arbetsmiljö sänker skolan. Bara 22 procent av boende kring Frölunda Torg har treårig eftergymnasial utbildning. 33 procent av 18-24-åringarna har inte fullständiga betyg från gymnasiet. 45 procent av 18-24-åringar i Norra Biskopsgården saknar fullständigt betyg från gymnasiet. 12 procent av 25-29-åringarna har eftergymnasial utbildning och arbetslösheten är 18 procent.

Fler fritidsgårdar – mer personal

Fritidsgårdar är en viktig och trygg mötesplats som fyller en viktig social funktion. I spåren av att gårdarna stänger börjar ungdomarna att vistas i trapphus, i entrén till biblioteket, utanför butiker och på torgen. När en av de sista fritidsgårdarna stängdes i Biskopsgården uttryckte en förälder ”Att stänga fritidsgården var som att politikerna sa till gängen: ”Kom och ta våra unga”.

Satsa på kultur och fritid – värna föreningslivet

I ett land som haft världens mest utvecklade välfärdssystem har före-
ningslivet och de ideella organisationerna blivit den sista utposten för en växande skara människor. Det är ett stort misslyckande och bevis på ett regelrätt systemfel. På många håll är det föreningslokaler och ideella krafter som ersätter nedlagda fritidsgårdar som stängts ned i spåren av den nyliberala nedskärningspolitiken.

Bygg bort trångboddheten – Rusta upp förorten

Göteborg ligger i topp med högst bostadsbrist i landet. I spåren av marknadsanpassningar har bostäder blivit en handels- och spekulationsvara.
Allmännyttan ombildar och säljer ut sina bostäder med resultatet att färre når bostadsköerna. Efterfrågan på billiga bostäder i Göteborg är mycket högre än det utbud som finns. Boplats Göteborg hade 2016 191 493 betalande bostadssökande. Rätten till bostad har därmed blivit en klassfråga. Det behövs kamp och organisering för att försvara allmännyttan, för att bygga bort bostadsbristen och för att motverka gentrifiering och renovräkningar.

Bryt segregationen – Bekämpa fattigdomen

Göteborg är en delad stad och allt fler människor lever i djup fattigdom. Segregationen är klasskillnader och skillnader i utbildningsnivå som idag också avspeglar sig i etnisk tillhörighet.

I Göteborg tjänar männen i Långe-drag i snitt 62 600 kronor mer i månaden än kvinnor på Rymdtorget i Bergsjön. Mellan områden i Angered och Hovås skiljer det över tio år i levnadslängd. En tredjedel av landets hemlösa barn lever i Göteborg.
Göteborg är en av Europas mest segregerade städer där klassamhället letar sig in på bara skinnet på människor. Den politik som tillåtits pågå i över 20 år är vad som skapat en grogrund till våldet, drogerna och kriminaliteten. Det är stadens politiker som skapat utanförskapet. Vi lever i en stad där segregationen skär igenom allt.
För att Göteborg ska bli en stad för alla måste segregationen brytas och klyftorna minska. Det kräver en kamp för en socialistisk politik.
Stärk socialtjänstens tidiga åtgärder för unga i riskzon för kriminalitet
 
Om inte Göteborg minskar klyftorna, satsar på förebyggande åtgärder som satsningar på skola, utbildning, välfärd, arbete och bostad så kommer gängkrig, våld, dödsskjutningar och kriminalitet att bara vara början. Socialtjänsten måste få resurser för att arbeta förebyggande med unga i riskzon för kriminalitet. Satsningar måste också göras på avhopparverksamhet för de som vill lämna gäng och kriminalitet.
 
Ett socialistiskt program för förorten

Vi måste kämpa för ett samhälle som ser annorlunda ut än idag, där delaktighet och lokaldemokrati kan utvecklas. Rättvisepartiet Socialisterna vill omvandla denna spontana frustration som finns till ett organiserad och medveten kamp för förändring. Vi vill så klart ha stopp på våldet i våra områden, det är ju oss det drabbar. Men vi tror inte på samma lösningar som dem som bara ropar efter polis och utökad övervakning.
Kriminaliteten växer i de områden där samhället har vänt de unga ryggen, ett samhälle där rika blir rikare och fattiga fattigare. Det är ett direkt följd av högerpolitikens härjningar med nedskärningar, privatiseringar, bostadsbrist och trångboddhet.

Ett socialistiskt program för förorten är därför en massiv satsning på utbildning, fritid, arbete, bostad och välfärd, vilket skulle skapa ett nödvändigt hopp och en framtidstro hos en ny generation unga. ■


Vad betyder RS för Hammarkullen?

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) tält var välbesökt under hela Hammarkullekarnevalen. Under tre dagar köpte 523 personer Offensiv. Tio personer tecknade prenumeration på Offensiv och tre personer ansökte om medlemskap i RS. Måndagen efter karnevalen samlade RS till möte i Hammarkullen på temat ”Bostad, arbete och välfärd, ett socialistiskt program för förorten”. Runt 30 personer kom till mötet.

Röster om RS från Karnevalen:

Alfredo Torrez
– Oavsett om det är en fråga för hela Hammarkullen eller en fråga som kan hjälpa den enskilda individen så ställer RS alltid upp till 100 procent.

 Arfi Mohamed
– Rättvisepartiet Socialisterna betyder mycket för Hammarkullen. De har kämpat för fritidsgården, för föreningarna och för simhallen. Vi är tacksamma och uppskattar allt RS gör för vårt Hammarkullen.
 
Shivan Abdullah
– Partiet för samman området. För de som bor och verkar i området är det viktigt med en samlande kraft och ett parti som verkligen bryr sig om området, som tyvärr är väldigt utsatt.
 
Nabila Abdul Fattah
– RS är aktivisterna i Hammarkullen. När andra har gett upp så står RS kvar för att säga: Nej vi är inte färdiga så länge det inte finns rättvisa. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!