”Förlorade barnår” i pandemins spår

Särskilt hårt har barn i fattigare länder drabbats, men även i Sverige har barn påverkats negativt, speciellt i arbetarförorter (Foto: Stars Foundation / Flickr CC).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Allt har påverkats av pandemins och den ekonomiska, sociala och politiska kris den förstärkte och accelererade. Utöver sjukvården, som drabbats otroligt hårt, varnar även Världsbanken nu för att barnens skolgång har drabbats svårt.

Flera olika rapporter från länder globalt har rapporterat om hur barnens skolgång negativt påverkas av covid-19. I förra veckans Offensiv skrev vi exempelvis om barnen i Argentina, där många inte har internet i hemmet och därmed inte kan delta i undervisning på distans.
Världsbankens chef David Malpass kommenterade situationen till Ekot inför ett besök till de nordiska och baltiska länderna i förra veckan:
– Effekterna när det gäller barns förlorade skolgång är stora. Jag tror inte att världen någonsin helt kommer att gå tillbaka till det normala. Jag tror att det blir mer och mer gradvis social kontakt, men det finns inget sätt att hämta tillbaka de förlorade barnåren, de åren som barn världen över har missat i skolan.

Framför allt är det barn i fattigare länder som drabbas svårt, när distansundervisning inte är möjligt på grund av bristande infrastruktur eller ingen tillgång till hemmadator. Men även i rikare länder som Sverige drabbas barn negativt av pandemin.
Detta fastslås exempelvis av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings rapport Barn och unga under coronapandemin från början av året, som menar att det är för tidigt att dra slutsatser om de långsiktiga konsekvenserna, men också skriver att:
”Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det finns därför anledning att värna och utveckla de institutioner som till exempel mödra- och barnhälsovård, socialtjänst samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga samt att ge utbildningssystemet förutsättningar att kompensera för de brister i humankapitalutveckling och förlorade livschanser som pandemin orsakar.”

Det är tydligt att det är världens resurssvagare grupper som drabbas svårast av pandemin, samtidigt som de resursstarkare likt alla kriser klarar sig lindrigare. Det finns ingen rättvisa i att barn ska nekas utbildning och livsmöjligheter bara på grund av var de råkar ha fötts i världen, eller att de växer upp i arbetarförorter där högerpolitikens nedmontering har gått längst och slår hårdast.
Alla barn borde ha lika möjligheter till en likvärdig utbildning, där mest hjälp ges till de mest utsatta och de i störst behov. 
Men då krävs en total brytning med det kapitalistiska systemet, som har räddat storföretag och banker och samtidigt fortsätter skära ner på välfärden, tillåter privata plundrare att dränera den och utvidgar klyftorna i kristider. Det krävs en politik där lärarna lyssnas på och där välfärden räddas, inte kapitalet.

RS OCH OFFENSIV STÅR FÖR:
• Skrota det segregerade skolsystemet. Bra och likvärdig utbildning i alla skolor kräver en statlig, integrerad och kompenserande skola.
• Mindre klasser och ökad lärartäthet. Nej till skolnedläggningar, centralisering och stordrift.
• Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återför skolan till staten för ökad likvärdighet i kombination med massiv upprustning och ökat inflytande av anställda och elever.
• En betygsfri skola, med pedagogisk dokumentation istället för betygshets. Rätt att komma in på förstahandsval.
• Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!