Fortsatt strid om rätten till munskydd

Frågan om munskydd på Serafens äldreboende i Stockholm prövas inte ens av Kammarrätten. Samordnade skyddsstopp bör vara ett nästa steg för att öka trycket (Foto: katie chao and ben muessig / Flickr CC).

av Per-Åke Westerlund // Artikel i Offensiv

Striden om rätten till munskydd i äldreomsorgen fortsätter. Ska verkligen Kommunal låta domstolar och politiker avgöra frågan?

I förra veckan beslutade Kammarrätten att inte ens pröva frågan om munskydden på Serafens äldreboende i Stockholm. Det började med att skyddsombuden införde skyddsstopp för att munskydd och fick stöd av Arbetsmiljöverket. Men då överklagade arbetsgivaren, högerstyrda Stockholms stad, till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade att stödja kommunpolitikerna och upphävde Arbetsmiljöverkets beslut.
Arbetsmiljöverket, som har pressats att backa från att beslutet om Serafen skulle gälla all äldreomsorg, överklagade i alla fall till Kammarrätten. Men Kammarrätten beslutade att inte ens behandla ärendet. Detta trots att det räcker att Kammarrätten är tveksam till Förvaltningsrättens beslut för att ta upp frågan. Ifall Arbetsmiljöverket ska överklaga ytterligare en instans, till Högsta Förvaltningsdomstolen, ska beslutas innan den 16 juni.

Helt klart är att politiker, både i kommunen och regeringen, liksom domstolarna, inte sätter de anställdas och de äldres intressen främst. Kommunens överklagan går ut på att ”patientnära arbete” inte definierats av Arbetsmiljöverket. Som om inte den redan stora smittspridningen och antalet döda i äldreomsorgen räcker. 
Arbetsmiljöverkets ursprungliga beslut i början av april var att både munskydd och visir behövs. Sedan dess har verket satts under hård press från politikerna och backat till att frågan ska avgöras från fall till fall. 
Som Stockholms stads ”kommunikationsstrateg” Carl Smitterberg uttrycket det: ”Vi gör riskbedömningar för olika arbetsmoment”.

Hur viktiga skyddsombuden är blir mycket tydligt under coronapandemin. Under drygt två månader har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket ökat mycket kraftigt. 76 skyddsstopp fram till 31 maj, lika många som det årliga antalet sedan 2015. Under samma period har skyddsombud begärt åtgärder (6.6a) i ytterligare 143 fall. Det har handlat om risk för smitta i busstrafiken, äldreboenden, hemtjänst och vården, men även om enskilda butiker.

Kommunal behöver samordna kravet på skyddsstopp, även med andra fackförbund, för att öka trycket. Smittorisken är långt ifrån över, och arbetsgivarnas långhalning fortsätter. En timme skyddsstopp i hela landet skulle få starkt stöd och minska risken för smitta.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!