Fortsatt vårdstrejk i Danmark?

2008-05-07 12:55:59
I början av veckan beslöt LO-förbundet FOA (Fag og Arbejde) att säga ja till det danska kommunförbundets (Kommunernes Landsforening, KL) nya lönebud, som enligt facket ger närmare 14 procent under tre år. Därmed avblåste FOA de kommunalt anställdas strejk.
Men den fackliga samarbetsorganisationen Sundhetskartellens 11 vårdfack och FOA:s medlemmar i regionerna (motsvarande storlandsting) fortsätter att strejka.

Det var fackens strejker sedan den 16 april som tvingade arbetsgivarna (politikerna) att skjuta till mer pengar. Enligt FOA handlar det om 115 miljoner danska (145 miljoner svenska) kronor. Arbetsgivarna hävdar att det rör sig om 35 miljoner danska (45 miljoner svenska) kronor. Oavsett hur stor summa det handlar om har arbetsgivarna fått ge upp sitt lönetak på 12,8 procent, vilket fram till nu varit vad andra löneavtal inom den offentliga sektorn har gett. Efter nästan tre veckors strejk, erbjuder danska kommunförbundet 13,8 procent, enligt facket. Det är för övrigt samma kommunförbund (KL) som i förra veckan hotade med storlockout när FOA trappade upp sin strejk.
FOA hade krävt 15 procent, vilket inte är mycket med tanke på de stigande levnadskostnaderna och att anställda inom vård och omsorg halkat efter andra grupper. Inte minst sjuksköterskor och andra vårdanställda har halkat efter övriga grupper. Dessutom kan en sjuksköterska i den privata vården tjäna flera tusen kronor mer i månaden än en sjuksköterska som arbetar i den offentliga vården.

Avtalsomröstning

Det var ingen enig FOA-styrelse som sa ja till budet, tolv av 66 ledamöter röstade emot. Till skillnad från i Sverige får medlemmarna säga sitt om avtalet. Under de kommande veckorna ska det genomföras avtalsomröstningar inom FOA, och det kan bli nej. Den 29 maj redovisas utfallet av omröstningen.
Det hade funnits mer att hämta om FOA fortsatt att strejka tillsammans med de sjukvårdsanställda. Att strejkfronten bryts ökar pressen på Sundhetskartellet att säga ja till det lönebud som sannolikt snart kommer från regionernas arbetsgivare. Och skulle politikerna på nytt, efter att FOA avblåst sin strejk inom kommunerna, aktualisera sitt tidigare hot om en tvångslag mot strejken måste FOA och andra fack svara med en omedelbar proteststrejk.

Kamp lönar sig

FOA:s och Sundhetskartellets strejker har fått stöd av befolkningen, stödets omfattning har onekligen tagit politikerna på sängen och även överraskat danska LO:s ledning.
LO-topparna har hela tiden försökt förmå FOA:s ledning att acceptera 12,8 procent och inget mer, men nu tvingas till och med den borgerliga pressdraken Berlinske Tidende erkänna att ”aldrig tidigare har ett enskilt fackförbund lyckats få ut så många lönekronor av de offentliga arbetsgivarna. FOA har kanske inte vunnit en stor seger men de har fått valuta för sina ultimativa krav”, skrev tidningen den 5 maj och ”ultimativa krav” syftar självfallet på kampen.
En kamp som kom till stånd på grund av trycket underifrån och gräsrötternas revolt.
Berlinske Tidendes bittra kommentar ger en bild av vad som var möjligt och vad som fortfarande är möjligt om Sundhetskartellet fortsätter sin strejk och bygger vidare på det stöd man har från allmänheten.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!