Gruvmotståndet på Österlen fortsätter

Bolaget ScandiVanadium vill riva upp hela landskap i sin jakt efter metaller (Foto: Creative Commons).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Nätverket VetoNu, som samlar motståndet mot företaget ScandiVanadium som vill bryta metallen vanadin på Österlen i Skåne, har nu samlat in över 14 800 namnunderskrifter. Nu måste den starka opinionen mot gruvbrytningen omsättas i stora protestaktioner.

Företaget ScandiVanadiums planer på att bryta den sällsynta metallen vanadin som kan användas till batteritillverkning skulle innebära en mycket stor miljöpåverkan inom ett område på cirka 100 kvadratkilometer. 
Protesterna inleddes i mars 2018 när bolagets planer på att söka provbrytningstillstånd för bland annat vanadin och uran i alunskiffern på Österlen blev offentliga.

Nätverket VetoNu bildades i augusti 2018 för att organisera protester och motståndet mot ScandiVanadiums planer.
Man vill dessutom ändra minerallagen så att kommuner, landsting, lokalsamhällen och urfolk får rätt till att säga nej till exploatering av mark som innebär miljörisker eller att bolagsintressen tillåts styra över samhällsintressen.
Hittills har bolaget ScandiVanadium fått tillstånd av Bergstaten att provborra inom 11 områden i Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Hörby kommuner. Dock har man dragit tillbaka ansökan om att få provborra efter uran eftersom riksdagen har beslutat att förbjuda uranbrytning i Sverige av miljöskäl.
Risken med att provborra i den uranhaltiga alunskiffern där vanadinet finns struntar både Bergstaten och ScandiVanadium i.  Provborrningarna kan leda till att uran och andra skadliga tungmetaller läcker ut i grundvattnet och förstör detta för lång tid framöver, något som får stå i skymundan för bolagets vinstintressen.

Trots protester från markägare och lokala miljöorganisationer samt nätverket VetoNu beslöt Miljönämnden i Hörby kommun i april 2019 att bolaget ScandiVanadium uppfyllt alla krav på anmälningsplikt och därför kunde börja provborra. Bolaget fick därmed tillstånd att påbörja en verksamhet som i protokollet från mötet anses vara miljöfarlig. 
Dessutom står det i beslutet att bolaget får provborra efter ”bland annat vanadin”. Vilka metaller som innefattas i begreppet ”bland annat” framgår inte i protokollet.

Den 9 maj beslöt riksdagen att förenkla och förkorta tillståndsprocessen för gruv- och mineralbolag som vill starta gruvor i Sverige. En klar eftergift till privatägda gruvbolag som vill göra vinster på tillgångar som borde vara samhällsägda. 
I maj beslöt politikerna i Ystad-­Österlenregionens miljöförbund att återremittera ScandiVanadiums ansökan om provborrningar till politikerna i Tomelilla kommun. Man ansåg att det var otillräckligt, men ett ansökningsförfarande när det gäller miljöfarlig verksamhet och att det krävs en tillståndsansökan med särskilda miljövillkor;  det vill säga att bolagets verksamhet var tillståndspliktigt enligt miljöbalken. 
Trots detta avvisade politikerna i Tomelilla kommun förslaget och beslöt att låta Länsstyrelsen avgöra ärendet.
ScandiVanadium överklagade kommunens beslut och den 5 juli beslöt Länsstyrelsen att ge bolaget rätt att starta provborrningar utan miljöprövning. Det är ett beslut som pekar på att riksdagens beslut i maj att förenkla processen vid tillståndsprövning redan har blivit verklighet. 

Nu behövs nya protester och manifestationer mot ScandiVanadium. Bolagets planer måste stoppas.
• Inga gruvor på Österlen.
• Vetorätt för kommuner, landsting, lokalsamhällen och urfolk.
• Stoppa gruvbolag och fossilföretags rovdrift.
• Offentligt ägande av naturresurserna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!