Handsken kastad för historisk strid

2012-06-10 00:07:39


Välfärd utan vinst demonstrerar på 1 maj i Stockholm.

Efter ett dramatiskt opinionsskifte och LO-kongressens nej till vinster i välfärden är handsken nu kastad inför en historisk strid. Utfallet kan avgöra om hela Sverige ska förvandlas till den nyliberala experimentverkstad som vi redan ser de skrämmande konturerna av i Stockholm.
Det är mot denna bakgrund som nätverket Välfärd utan vinst nu startar mobiliseringen för en stor manifestation den 17 september, dagen innan riksdagens öppnande.

Att Svenskt Näringsliv tillsammans med Almega, Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna tänker använda alla medel för att försöka säkra sitt grepp om den hägrande ”välfärdsmarknad” som idag omfattar 600 miljarder kronor står fullständigt klart efter deras debattinlägg i Dagens Nyheter två dagar efter LO-kongressens beslut.

Den tvååriga kampanj de nu lanserar där hela deras samlade lobbymaskineri mobiliseras för ”kvalitet och valfrihet i välfärden” är bara en lätt maskerad fasad för ett profitens korståg. Målet är att påverka opinion, säkra politiskt stöd och helst driva igenom den tvingande lag att privatisera för alla landets kommuner och landsting, som högeralliansen har flaggat för.
”Sverige blev inte landet lagom. Vi är, oss veterligen, tillsammans med Chile det enda land där vinstsyftande skolor får vara med och konkurrera om en nationell skolpeng. Om landstingen fortsätter att köpa in mer och mer kommersiellt driven sjukvård finns chansen att vi snart passe­rar USA i detta hänseende; i den liberala marknadsekonomins stamort på jorden sker den övervägande delen av den privata sjukvården i ideella former”, skriver Magnus Henrekson och Henrik Jordahl i en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning.
Nätverket Välfärd utan vinst har genom att dagen innan LO-kongressens beslut lansera en budkavle i samma syfte blivit en faktor i debatten, med återverkningar även i den socialdemokratiska debatten.

Att en S-debattör som Bengt Silf­verstrand tagit initiativ till en budkavle – som förutom av en rad fackligt aktiva och kulturpersoner också har undertecknats av medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och andra vänsterprofiler både inom och utanför S – har inte lämnat högersocialdemokratiska debattörer som Stig-Björn Ljunggren och Jan Andersson någon ro. Med höga rop om ”avgrundsvänster” på S-bloggar försöker de förgäves skrämma en bred och växande opinion till tystnad.

Nätverket Välfärd utan vinst välkomnar debatten, som innebär en historisk utmaning till aktivt engage­mang om de avgörande frågorna för välfärdens framtid.
Nätverket beslutade på sitt ­senaste kampanjmöte att genomföra en stor manifestation måndagen den 17 september, dagen innan riksdagens öppnande, med demonstration som avslutas med ett slags Gatans ­parlament för folkets lagförslag mot vinster i välfärden till Sveriges riksdag.
Att förutsättningarna nu finns för en kraftfull manifestation visas också av att budkavlen när detta skrivs har undertecknats av mer än 800 personer och rekommenderats på facebook av mer än 3 500. Förhoppningsvis kommer också snart många lokala fackföreningar och andra organisationer att ställa sig bakom budkavlen.
Arne Johansson

Gå med i och följ Facebook-gruppen Välfärd utan vinst. Där hittar du även länkar till budkavlen på namnlista.se och på Aftonbladet Debatt.
Du kan också ansluta dig till nätverket Välfärd utan vinst och få del av alla länkar genom att mejla: Valfardutanvinst2012@gmail.com

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!