Haninge: Mot bergtäkten för bygdens överlevnad

Bergtäktsjättar vill i södra Haninge riva stora sår i marken för profitens skull, men protesterna växer (Foto: Mattias Bernhardsson).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

I kulturlandskapet söder om Tungelsta utspelas en ”David mot Goliat”-strid; Folket mot bergtäktsjättarna Skanska och Jehander som vill öppna varsin förödande bergtäkt i samma område.

Hundratals boende i Ekeby-­Utlida och Tungelsta har överklagat och manifesterat i åratal mot Sand- och Grus Jehander AB:s planer på att öppna en förödande bergtäkt i Ekeby. Samtidigt försöker Skanska AB öppna en bergtäkt i Västnora, bara 800 meter från Jehanders tilltänkta bergtäkt.
Om Skanska får öppna sin verksamhet kommer boende både söder (Västnora-Östnora) och norr om täkten (Ekeby-Utlida) tvingas leva med sprängningar, dammoln och ständiga lastbilstransporter i 30 års tid. Och boende i Ekeby-Utlida riskerar alltså att omringas av två enorma bergtäktsverksamheter.
Nästan 800 boende är med i de två motståndsgrupperna mot de planerade bergtäkterna i Ekeby och Västnora. Skanska vill ta ut tio miljoner ton berg och morän i 30 års tid. Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid. Skulle båda täkterna få öppna handlar det om 400-500 lastbilstransporter dagligen.

Bertil och Tommy är oroade över framtiden (Foto: Mattias Bernhardsson).

– Det är mycket trafik redan nu. Blir täkterna av kommer det att bli outhärdligt, säger Tommy Gilborn som bor i Östnora.
Bara på den lilla Söderbyvägen kommer det att bli cirka 160 lastbils­transporter om dagen – en lastbil var fjärde minut.
– Jag har sovrummet direkt mot Söderbyvägen, konstaterar Bertil Wallin som bor i Utlida.
– Det kommer damma som fan av sprängningarna. Dammet kommer lägga sig överallt. Och tänk på boskapet, dammet lägger sig i betet, fortsätter Bertil.
Utöver boskap finns hundratals hästar på gårdarna vid Ekeby, Utlida, Västnora, Östnora och Eknäs. Det räcker med att en av täkterna öppnar sin verksamhet för att lägga en död hand över hela kulturlandskapet söder om Tungelsta. Och naturvärdena i de skogspartier täkterna lokaliseras i kommer att gå förlorade.
– Vi som bor, har verksamhet eller rider här på Ekeby hoppas fortfarande på någon form av mirakel. Antingen att Jehander ska inse platsens absoluta olämplighet, eller att Trafikverkets plan över åtgärder blir för stora. Det krävs ju massor för att nå någon form av vettig säkerhet för alla som använder vägen dagligen, säger Mia Engström från kampanjgruppen mot bergtäkt i Ekeby.

Haninge Naturskyddsförening pekar i sitt mycket gedigna yttrande till Länsstyrelsen på hur Skanskas bifogade naturvärdesrapport har varit bristfällig; bland annat står det i den 15 år gamla rapporten att ”Inga rödlistade arter, eller signal­arter påträffades” i det fina skogsområde de vill exploatera.
Men faktum är att ”det finns många iakttagelser de senaste åren registrerade i Artportalen”, skriver Naturskyddsföreningen och räknar upp: ”Mindre blåvinge, Jättesvampmal, Sexfläckig bastardsvärmare, Bredbrämad, Hasselsnok, Årta, Duvhök, Havsörn, Ormvråk, Mindre hackspett, Spillkråka, Gröngöling, Nötkråka, Kungsfågel, Stare, Ängspiplärk, och Gulsparv”.
Det finns redan ett 40-tal täkter i länet, varav 25 är bergtäkter. I det sydöstra försörjningsområdet finns redan Jordbrokrossen, Riksten, Gladö kvarn, Grödby och Väggarö.

– Slöseriet är enormt. Det behövs inga fler täkter. Vad som behövs är att bergsmaterial från länets alla täkter återanvänds och återvinns i den utsträckning som faktiskt är möjlig, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Redan 2014 påpekade Christoffer de Vall från kampanjgruppen mot bergtäkt i Västnora i ett yttrande till Länsstyrelsen att bygget av Norviks hamn kunde ge ett ”överskott av berg på cirka 25 miljoner ton under 15-20 år” (WSP Environmentals dokument Underlag till MKB avseende verksamhet- och logistikområde i Norvik).
Christoffer de Vall nämnde också i sitt yttrande att det till och med verkar finnas så mycket överskott av bergsmassor att det fanns på bordet att exportera till Baltikum.

Haninge kommun säger nej till båda bergtäkter, men är för passiva enligt Rättvisepartiet Socialisterna:
– Vi har föreslagit att Haninge genomför en fullgod inventering av naturvärden och arter i skogsområdena som sträcker sig från Träsksjön till de tilltänkta täktområdena. Det har vi påtalat i tre år. Vi anser också att kommunen måste ta den juridiska striden på allvar genom hela överklagandeprocessen, säger Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna.
Jehander fick efter en åttaårig tillståndsprocess till sist tillstånd att öppna Ekeby-täkten av Mark- och Miljööverdomstolen förra året. Men först måste de få tillstånd att bredda Söderbyvägen för all lastbils­trafik – något de boende förbereder som nästa slagfält för att kunna stoppa täkten.
Skanska ska strax komma med sina nya yttranden på de boendes överklaganden. Därefter väntas Länsstyrelsens beslut.

Av hundratals bergtäkter och gruvor där det har funnits ett motstånd minns de flesta endast kampen mot Nordkalk på Gotland, där kampen också segrade till skillnad från hundratals andra platser. Det krävdes inte bara stora demonstrationer, det krävdes ockupation och massiv civil olydnad.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!