Högeralliansen sparkar på sjuka och arbetsskadade

2008-06-04 12:32:33
Onsdagen den 4 juni (dagen efter trycket av denna Offensiv) röstade, om inget sensationellt inträffade, högeralliansen igen­om historiska försämringar i den svenska sjukförsäkringen.

Förändringarna, som ska börja ­gälla redan från den 1 juli i år, innebär en kraftig bredsida mot den svenska välfärdsmodellen när de kommer att kasta ut tusentals arbetsskadade och sjuka människor från deras arbetsplatser och dra in deras sjukpenning. Ansvaret faller tungt på ledningen för fackföreningsrörelsen som låter ­detta ske utan att mobilisera medlemmarna till massprotester för att stoppa katastrofen.
Den moderatledda regeringen kallar sitt förslag för ”Rehabiliteringskedjan”, medan handläggare på Försäkringskassan som ser dess konsekvenser kallat förslaget för ”Åtstram­ningskedjan” genom sina fackliga företrädare i Statstjänstemannaförbundet-Försäkringskassan.
Regeringen vill tidsbegränsa sjukpenningen för att snabbare tvinga den sjuke från sin gamla arbetsgivare till en ny arbetsgivare, från sjukpen­ning till lön eller ett lägre bistånd (socialbidrag) om personen inte blir frisk och klarar att försörja sig. Statstjänstemannafacket anser däremot att den bästa förutsättningen för en arbetstagare att komma tillbaka till arbetslivet är genom en seriös satsning på rehabilitering och arbetsanpassning på dennes ordinarie arbets­plats. Därför är det fel att som regeringen gör öppna upp för arbetsgivarna att smita från sitt ansvar.

Lagförslaget i korthet

Propositionen innehåller två olika typer av förslag, ersättningsregler och nya bestämmelser för när och hur Försäkringskassan ska bedöma sjukas arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.
• Du får ha sjukpenning i högst ett år (364 dagar under en ramtid på 450 dagar). Man kan sedan ansöka om förlängd sjukpenning. Om den individuella prövningen går igenom kan man få förlängd sjukpenning i högst 550 dagar.
Sjukpenningen ska som idag ­vara en 80-procentig sjuklön de fjorton första dagarna. Karensdagen är kvar.
Mellan dag 15 och 364 sänks ersättningsnivån från 80 procent till 77,6 procent av lönen.
Under den förlängda sjukpenningperio­den, under dagarna 365-914, sänks ersättningen ytterligare till i praktiken 72,75 procent av lönen.
Den som lider av vissa cancer/tu­mörsjukdomar eller en neurologisk sjukdom som ALS kan få ­ytterligare förlängd sjukpenning p g a ”synner­liga skäl”.
• Regeringen byter ut Försäkringskassans nuvarande sjustegsmo­dell för prövning av arbetsförmåga mot en trestegsmodell. Efter tre månader ska din arbetsförmåga prövas mot din ordinarie arbetsplats. ­Mellan tredje och sjätte sjukskrivningsmånaden ska arbetsgivaren ensam avgöra om du kan omplaceras till en annan arbetsuppgift. Om svaret blir nej har Försäkringskassan ingen rätt att ifrågasätta om arbetsgivaren uttömt alla möjligheter. Om sedan Försäkringskassan anser att du har full arbetsförmåga till ”förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt”, blir du först sparkad från ­jobbet och sedan av med sjukpenningen.
Idag har man liknande regler med den stora skillnaden att man kan avskedas först efter att man är medicinskt färdigbehandlad och Försäkringskassan anser att alla rehabiliteringslösningar har prövats på din ordinarie arbetsplats.
Reinfeldtregeringens förslag ger arbetsgivaren verktyg att snabbare göra sig av med ”förbrukad” arbets­kraft som kastas ut på arbetsmarknaden för att konkurrera med frisk arbetskraft om jobben.

”Marsch utan halt”

För de som inte längre har rätt till sjukpenning men som är för sjuka för att skrivas in på ­Arbetsförmedlingen som arbetssökande utreder regering­en en variant av, förmodligen, den så kallade Jobb och ­utvecklingsgarantin som de utförsäkrade långtidsarbetslösa idag erbjuds på en ­65-procentig ersättningsnivå.
I ett inlägg på skolsköterskan ”Yster Systers” blogg skriver en anonym handläggare på Försäkringskassan: ”På onsdag marscherar vi mot 2/3-delssamhället utan att någon säger halt”. Högeralliansen som redan har lagt ned Arbetslivsinstitutet, som forskade kring hälsorisker på arbetsplatser, tillåts trampa vidare.

”Kunde ha stoppats”

LO-ledningen kongresstalar falskt om vikten att vara en kamporganisation men är samtidigt för karensdagen och bäddar för återkomsten av Mona Sahlins högerpolitik.
Fackledningen har inte mobiliserat för att stoppa förslaget. LO nöjer sig med en pliktskyldig reklambyråkampanj, ”Sabba inte sjukförsäkringen”, utan någon som helst ambition att organisera en kamp i en skala som verkligen kan stoppa förslaget.
Förlorarna är de utslitna, de ­sjuka och alla vi som vilken dag som helst kan hamna i samma beroende av ett solidariskt samhälle.

Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!