Högerkur(s) gav ökade klassklyftor

2008-06-30 20:33:56
Den nya låginkomstutredningens första delrapport behandlar den allt snedare inkomstfördelningen.
Delrapporten som författats av Arbetarrörelsens ekonomiska råd på uppdrag av socialdemokratiska partistyrelsen innehåller många avslöjande fakta. Den nya låginkomsturedningens slutsats, att klyftorna ökade även under socialdemokratins tid vid makten, är ingen nyhet, men ett besvärande faktum för den nya s-toppen med Mona Sahlin i spetsen.

– Vad var det som inte blev som vi ville?, frågade Mona Sahlin när rapporten presenterade och gav inget svar.
Även i rapporten aktar man sig för att kritisera socialdemokraternas regeringspolitik under perioden 1995-2006, utan författarna, LO-ekonomerna Anna-Kirsti Löfgren och Mats Larsson, nöjer sig med att ­konstatera att inkomstskillnaderna och löne­spridningen ökat samt att höginkomsttagarna dragit ifrån.
Det återstår att se om Den nya låginkomstutredningen blir lika ban­brytande som den förra statliga Låginkomstutredningen, som gjordes av LO-ekonomen Per Holmberg på sextiotalet, och som aldrig fick ­slutföra sitt arbete eftersom dess delresultat punkterade myten om att Sverige var ett samhälle fritt från klass­klyftor och utanförskap. Den sanningen var för mycket för den dåvarande s-regeringen som nöjde sig med att tala om ökad jämlikhet.
Medan Göran Persson och andra ledande socialdemokrater, Mona Sahlin inget undantag, under 2000-talet talade om att ­socialdemokratins krispolitik räddat landet och alla kurvor vänt uppåt, ökade nyfattigdomen. Det nya under de senaste 15 år­en är att klyftorna ökat snabbt även under högkonjunkturer. ­Högerpolitik och facktopparnas kapitulation i löneförhandlingarna  har medfört att arbetarna inte på långt när kunnat hämta igen vad de förlorat under ­krisåren.
Enligt Den nya låginkomstutredningen är det sex procent av de i yrkesför ålder som idag kan räknas som fattiga. Sämst gick det för ensamstående mödrar under perioden 1995-2006.
”År 2006 var 20 procent av de ensamstående mödrar fattiga. Det innebär att det, i denna grupp, var nästan dubbelt så vanligt att vara fattig som år 1995. Totalt ökade andelen fattiga i befolkningen med 4,7 procent under samma period.”

Fatigdom, klass och kön

Fattigdomen är både klass- och könsbunden. Med fattigdom menas de som får nöja sig med 60 procent av medianinkomsten – den inkomst som ligger precis i mitten av alla inkomster. Medianinkomsten idag (år 2008) ligger på omkring 184 600 kronor per år efter skatt, enligt beräkningar som har gjorts av vänster­partiet.
Kvinnorna dominerar även bland de som någon gång varit i vad som benämns som ”en ekonomisk krissituation” under 2000-talet. Med ekonomisk krissituation åsyftas när pengarna inte längre räcker till de allra nödvändigaste.
”Det var betydligt vanligare att ha varit i en ekonomisk krissituation på det tidiga 2000-talet är i slutet av 1980-talet”, skriver Den nya låginkomstutredningen och fortsätter: ”Det är vanligare att kvinnor har upplevt ekonomisk kris, den ­senaste 12-månadersperioden, än män gjort det. Ökningen mellan sent 1980-tal och tidigt 2000-tal är betydligt ­större för kvinnor än för män, i synnerhet före pensionsåldern”.
Orsakerna till dessa orättvisor är att kvinnor har lägre lön än män – räknat i procent motsvarar medellönen för kvinnor 83 procent av medellönen för män – och att fler kvinnor jobbar deltid eller har otrygga, tillfälliga anställningar. Var femte kvinna är visstidsanställd.

De rika drar ifrån

Kvinnor och utlandsfödda har lägre lön och mer otrygga jobb.
De rika har dragit ifrån rejält under den tidsperiod som rapporten skildrar, särskilt direktörerna (den ekonomiska makteliten) har fått ­stora påslag. År 2005 motsvarade direktörernas inkomster ”ofattbara 40,7 industriarbetarlöner” skriver ­rapporten.
Mellan år 1998 och 2005 ökade vd-lönerna med i genomsnitt 55 procent – medan den genomsnittliga industriarbetarlönen ökade med 24 procent, enligt LO:s senaste rapport om maktelitens löner. Och när det gäller procentpåslag så blir naturligtvis lönehöjningen större ju mer man tjänar.
Det var länge sedan den rikaste tiondelen av befolkningen lade beslag på en så stor del av kakan (de totala inkomsterna).
”Från att 25 procent av faktorinkomsterna (lön och kapitalinkomster) tillföll den tiondel med högst inkomster i början av 1980-talet, så har den andel vuxit till 34 procent 2005.” (Kapitalinkomster inberäknar exempelvis ränteinkomster, utdelning på aktier samt kapitalvinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter.)
I spåren på den djupa ­ekonomiska krisen i början av nittiotalet, Carl Bildts högerregering år 1991-94 och den s-märka högerpolitiken år 1994-2006 följde alltså en markant ­ökning av inkomstskillnaderna.
Klassklyftorna vidgades ­samtidigt som vinsterna steg på lönernas bekostnad. Denna baklängesrevolution ägde inte bara rum i Sverige utan också globalt.
Med den nya högerregeringen accelererar baklängesrevolutionen och klassklyftorna ökar snabbt, och det redan innan den nya ekonomiska krisen har slagit igenom på allvar.
”Skillnaden är större 2007 under alliansregeringen än någonsin tidigare i våra mätningar. ­Klassamhället syns tydligare i dag än för 20 år sedan”, enligt en ny rapport från SOM-institutet i Göteborg.

Snabba försämringar

Alla försämringar av arbetslöshetsförsäkringen bäddar för en snabb social kris och personliga ­katastrofer nu när arbetslösheten ökar igen.
Bakom regeringens så kallade arbetslinje hotar nyfattigdom och en låglönemarknad, vilket kommer att betyda att inte ens ett heltidsjobb är en garanti för att man ska hamna över fattigdomsgränsen.
Lägg därtill de snabba prisökningarna som snabbt urholkar hushållsekonomin.
Närmare en tredjedel av ­hushållen anser att de fått mindre pengar till löpande utgifter det senaste halv­året, enligt Swedbanks senaste Hushållsbarometer.

Nya ”medelkla(s)spartiet”

Mona Sahlin sade i en kommentar till Den nya låginkomstutredningen att ”Vi måste visa ilska över orättvisor­na”.
Den ilskan varade inte länge. Det gick några dagar, sedan lanserade socialdemokraterna ett dokument där man anger prioriterade målgrup­per inför valet år 2010: ”Högst upp kommer medelinkomsttagarna med barn i storstadsområdena” (Svenska Dagbladet den 23 juni).

Per Olsson
Den nya låginkomstutredningen kan laddas ner från hemsidan: www.socialdemokraterna.se/aer

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!