Högern förvränger fakta om hyrorna

När vi var ute med namnlistorna Nej till marknadshyra kom Ivan förbi. Han berättar att han har varit bostadslös i 28 år. Då sov han ute, i parker och så vidare. Socialtjänsten ville inte hjälpa honom att få bostad. Nu har han precis fått ett boende i ett lägenhetshotell med hjälp av Equal Monument. Han kommer delta på protestdagen den 18 april och han kommer att starta en podd för att höja rösterna för de hemlösa (Foto: Elin Gauffin).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Det är inte bara alla vi som vill stoppa hotet om marknadshyror som mobiliserar. Det gör också högern och fastighetsägare, fast med motsatt syfte. Den 12 februari slog Dagens Nyheter upp en provocerande artikel med rubriken ”Hyresregleringen kostar 20 miljarder om året”. En rapport från Bostad 2030 om de nya hoten om fri hyressättning ger svar på tal som vi kommer att använda i motståndet.

Dagens Nyheter lyfter alltså fram Timbro, den nyliberala högerns, prat om att det finns en hyresreglering idag som skulle ha skapat ”misär”. Beviset de framhåller är att priset på bostadsrätter och andrahandsuthyrningen är högre än hyrorna i hyresrätter och att detta skulle visa vad folk vill betala för sitt boende. Inte ett ord om den skriande bostadsbristen som tvingar människor att betala mycket mer för sitt boende än vad de egentligen vill.
Sandro Scocco har skrivit rapporten En granskning av direktiven till utredning om fri hyressättning i nyproduktion tillsammans med Lars-Fredrik Andersson och Per Lindgren för tankesmedjan Bostad 2030. Granskningen konstaterar att regeringen i utredningsdirektiven för punkt 44 i januariavtalet redan har svarat på frågan vad det är utredningen ska komma fram till, nämligen att hyresvärden vid nybyggnation fritt ska sätta en hyra.
Denna ska efter en inledande period följa en tariff med jämförbara nybyggda objekt, med en inbyggd broms om hyran blir allt för hög. Utredningsuppdraget blir då att komma med detaljerna kring hur detta ska gå till.

Regeringens direktiv utgår från att fri hyressättning i nyproduktionen skulle leda till lägre hyror – utan att härleda eller bevisa detta påstående. ”Samtliga genomförda beräkningar på vad en friare hyressättning skulle innebära pekar mot hyreshöjningar”, skriver Bostad 2030 och att regeringen/direktiven nu säger motsatsen förklaras inte alls. Hyresmarknaden kan inte betraktas som en perfekt konkurrensmarknad i ett laboratorium, utan karakteriseras med Scoccos ord av ett ”marknadsmisslyckande”.
Bostad 2030 tar fram ny fakta som visar att hyrorna tvärtom blir högre ju mer marknadsinslag som tillåts. De konstaterar vidare att rika kommer att få ökat tillträde till hyresrätter, vilket tränger undan medel- och låginkomsttagare samt att de höga hyrorna i dagens nyproduktion inte beror på det som problematiseras med dagens hyressystem.
Rapportens slutsats är att ”Allt tyder på att de problem som redan finns på svenska bostadsmarknaden avseende segregation och att stora grupper av låg- och medelinkomsttagare stängs ute från bostadsmarknaden förvärras om fri hyressättning införs”. 
Exemplet Danmark avskräcker. Där har försök med fri prissättning i nyproduktion inte löst bostadsbristen, trots att det har pågått ända sedan 1992. Nederländerna har sedan statliga subventioner togs bort fått problem med bostadsbrist, där ökade inslag av marknadshyror har gjort att vanliga hyresgäster inte har råd. De internationella erfarenheterna pekar på att förändringen innebär större problem för hyresgäster och större vinster för bolagen.

Den statliga utredningen SOU 2018:35 konstaterar att trösklarna för ett bra boende idag är allt för höga, inte bara för utsatta grupper, utan också för många vanliga löntagare. Detta går som tidigare konstaterats emot FN:s mänskliga rättigheter. Kapitalismen har inte lyckats leverera det som människor behöver – därför finns en stor bostadsbrist. Boverket bedömer att det behövs byggas 640 000 bostäder under en tioårsperiod från 2018 till 2027. 
Bostad 2030 svarar på påståendet från Boverket om att bruksvärdeshyrorna idag kostar samhället ett antal miljarder varje år, det som även Fredrik Kopsch hävdar i den ovannämnda DN-artikeln. Bostad 2030 menar att Boverket gör ett teoretiskt antagande som inte stämmer med verkligheten. Man skulle lika gärna kunna hävda att denna ”kostnad” vägs upp av att samhället slipper kostnaden som skulle bli av fri hyressättning och en ännu större bostadssegregation. 
För att tala klarspråk – ja, samhället har genom detta system (trots en rad brister så som att hyresgäster inte har strejkrätt) tagit några steg på vägen att tillgodose den mänskliga rättigheten bostad åt alla. Samtidigt har många steg bakåt tagits, som när statliga byggsubventioner togs bort. Nu vill högern kasta oss tillbaka ännu längre.

Dagens Nyheter och Timbro kan glömma att folk skulle svälja det som en naturlag att ”Sverige går mot marknadshyror”.

Bostad 2030 undersöker det hyressystem som vi redan har i nyproduktion, så kallade presumtionshyror. Dessa infördes 2006 i syfte att göra det mer attraktivt för bolagen att bygga hyresrätter och tillåta dem att ha högre hyror i nyproduktion än vad bruksvärdesjämförelserna tillåter. Inte heller presumtionshyrorna orsakar högre hyror menar Bostad 2030.
Genom att jämföra byggpris och marknadspris i hyresrätt och bostadsrätt i en tidsaxel med en period innan och en period efter att presumtionshyror infördes visar de tvärtom att byggkostnaderna för hyresrätt har ökat långsammare än för bostadsrätt.
Det har redan konstaterats i en annan statlig utredning (SOU 2017:65) att hyressättningen inte är en avgörande faktor i vad som byggs, något som den här utredningen negligerar. Scocco laborerar med varför det görs en ny utredning så tätt inpå med en helt annan problembild. Han härleder det till Fastighetsägarnas särskilda yttrande. De ogillar att presumtionshyresmodellen förutsätter en förhandling med Hyresgästföreningen. Föga överraskande vill fastighetsägarna ha bort både bruksvärdes- och presumtionsmodellerna till förmån för en ”friare hyressättning”. 

Idag fasas nyproduktionen in i hela beståndet. I det system som direktiven föreslår blir ”nyproduktionen” en permanent dyr boendeform, som på sikt skulle utgöra 30 procent av bostäderna i storstäder. 
Direktivens modell med en tariff för höjda hyror som ska vara oberoende förvaltningskvalité och renoveringsbehov innebär att hyresvärdarna kan höja hyran utan att sköta om fastigheten bättre, vilket Bostad 2030 kallar för ”osunt”.
Sandro Scocco med flera noterar att det som föreslås i utredningsdirektiven inte är rena marknadshyror på grund av inslagen med tariffer och broms. 
Det är viktigt att vi som driver Nej till marknadshyra använder detta faktum på rätt sätt. Marknadshyror vore så skadligt för samhället att inte ens S, MP, C och L vågar föreslå det. Men vad de har föreslagit är ökade inslag av marknadshyra i ett system som redan har betydande inslag av marknadshyra och detta är illa nog. Detta måste vi stoppa!

Dagens Nyheter och Timbro kan glömma att folk skulle svälja det som en naturlag att ”Sverige går mot marknadshyror”. En sak tar vi fasta på i det Fredrik Kopsch sa i intervjun och det är att hans system innebär kraftigt höjda hyror i hela landet och en fördubbling i Stockholm, något som Finanspolitiska rådet också har konstaterat. Och det är just detta som kommer att få folk på stridsstigen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!