Högerns många kvinnofällor

2008-01-11 10:30:29
Under 2007 genomförde högerregeringen en rad försämringar på arbetsmarknaden, som betyder minskad trygghet för deltids- och visstidsanställda. De lägst avlönade, arbetarkvinnorna, är de som drabbas värst. I årets första nummer sammanfattar Dagens Arbete försämringarna.

Regeringen har förändrat beräkningsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att bara arbetad tid betalas. Även om det står heltid i kontraktet, dras frånvaro för sjukdom eller vård av sjukt barn av och sänker normalarbetstiden och a-kassan.
Man höjde även arbetsvillkoret från 70 till 80 timmar per kalendermånad under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden, där tid för frånvaro också räknas bort. Detta innebär att a-kassan för deltidsanställda i princip har försvunnit.
Samtidigt ökades den tid som en arbetsgivare kan visstidsanställa från 12 till 24 månader.

Var femte kvinna visstidsanställd

Dessa reformer slår mot kvinnorna då kvinnor är borta från jobbet oftare än män på grund av sjukdom eller vård av barn. Kvinnor har lägre löner, vilket gör att varje avdrag i a-kassan märks. Tre av fyra deltidsanställda är kvinnor och var femte kvinna har visstidsanställning, jämfört med var sjunde man.
Personer som köper hushållsnära tjänster kan sedan den 1 juli 2007 göra avdrag med upp till 50 000 kronor på skatten. Man påstår att det ska hjälpa kvinnor att göra karriär, men den karriärmöjlighet detta öppnar för kvinnor är att ta jobb som lågavlönad piga.
År 2008 kommer att innehålla fortsatta attacker. Den 1 januari infördes vårdnadsbidrag, nyfriskjobb och nystartsjobb i offentlig sektor. Vårdnadsbidraget ger kommunerna rätt att ge 3 000 kronor i månaden till familjer som vill stanna hemma med barn upp till tre års ålder.

Vårdnadsbidrag – dubbel kvinnofälla

Där det redan har införts har 95 procent av dem som utnyttjat det varit kvinnor.
Det underminerar kvinnors ställning på arbetsmarknaden ännu mer och tar pengar från den offentliga barnomsorgen.
Nyfriskjobb och nystartsjobb låter arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften om de anställer någon som har varit sjuk minst ett år eller någon som varit arbetslös under en längre tid.
Många kvinnor kommer att tvingas att återgå till lågavlönade jobb med arbetsuppgifter som fortsätter att slita ut dem, istället för att man ser orsaken till att kvinnor sjukskrivs och satsar mer på förebyggande åtgärder.

Flest kvinnor bland deltidsanställda

Deltidsanställda kommer att attackeras ännu hårdare, och som sagt, tre av fyra deltidsanställda är kvinnor. En heltidsanställd som tar ett deltidsjobb har tidigare haft rätten att få deltidsersättning från a-kassan under 300 dagar. Den rätten begränsas nu dramatiskt till 75 dagar.
Sjukskrivna, där två tredjedelar av dem som har sjukpenning längre än ett år är kvinnor, utsätts också för nya attacker. Efter tolv månader kan en sjukskrivning förlängas efter ansökan, då till en ersättning på 75 procent istället för 80 procent.

Ökade klassklyftor

Med dessa reformer uppnår högern en uppsplittrad låglönemarknad med osäkra jobb för kvinnor, ökade inkomstklyftor mellan kvinnor och män, ytterligare klass- och könsuppdelning av arbetet i de hushåll som har råd med pigtjänsterna och förstärkt makt åt patriarkala familjestrukturer.
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!