Högerns nya sjukförsäkring – ett brutalt slag mot sjuka

2008-06-25 16:17:58
I början av månaden klubbade högeralliansens riksdagsmajoritet igenom en ny sjukförsäkringslag som börjar gälla den 1 juli i år.  Röster från arbetsgolven, från de sjuka och arbetsskadade, från läkare och rehabiliteringspersonal har förgäves varnat och protesterat mot den nya lagen som alliansen vill kalla ”Rehabiliteringkedjan”.

Kritiken och protesterna riktar sig mot att reformen trots det fina namnet mest verkar vara intresserad av att tidsbegränsa och snabbare definiera ut sjuka och arbetsskadade människor från sjukförsäkringen.

Ökad utslagning

Samtidigt som regeringen ger arbetsgivarna 3,4 miljarder kronor för en satsning på företagshälsovård och något man kallar för en rehabiliteringsgaranti för åren 2008-2010 befriar man dem från allt rehabiliteringsansvar.
Under de 90 första sjukdagarna ska arbetsförmågan prövas mot dina vanliga arbetsuppgifter eller arbetsanpassning hos din arbetsgivare. Sedan blir det hädanefter din skyldighet att begära ett utlåtande från din arbetsgivare om din arbetsförmåga.
Arbetsgivaren har då möjlighet att skriva: ”Nej det finns inga möjligheter!” till försäkringskassan utan att detta får ifrågasättas. Om arbetsgivaren inte skriver ett utlåtande i tid blir det du som drabbas då försäkringskassan kan bedöma att du inte gjort tillräckligt för att skaffa fram utlåtandet. Samma procedur sker efter dag 180, då din arbetsförmåga ska testas mot hela arbetsmarknaden i hela landet.
Den nya lagen kommer omedelbart att stöta ut tusentals sjuka och arbetsskadade, som inte hunnit bli friska ”i tid” eller vars arbetsgivare inte är intresserad av arbetsanpassning eller rehabilitering. Sedan ska de konkurrera med ”de friska” på en pressad arbetsmarknad i lågkonjunktur.
Klyftorna i samhället kommer att vidgas med ett brak då inkomsten för den stora grupp som slits ut på arbetsplatserna eller drabbas av sjukdom nu snabbt kommer att falla från 100 procent av inkoms­ten till 80-procentig sjukpenning som faller till 75 procent och efter 364 sjukdagar utförsäkring och 0 procent.
Efter utförsäkringen väntar troligast bara ett 65-procentigt samhälls­stöd mot att du uppfyller vissa ­plikter samt rätten att söka ett norm­prövat bistånd från socialtjänsten.
Protesterna mot den nya lagen har kommit från många håll.

”Till socialbyrån”

Bengt Järhult, distriktsläkare på vårdcentralen i Ryd och FoU-centrum i Växjö skriver i ett mycket skarpt inlägg i Svenska Dagbladet, den 4 ­juni i år:
”Sjuk eller arbetsskadad, men med vilja att arbeta; ändå utslängd efter årtionden i fast anställning. Nu har jag åter en kvinnlig patient där ortens största arbetsgivare uppger att passande arbete inte finns. En vårdtagare ryckte till i armen. Det blev först hel, sedan halv sjukskrivning. Ortopeden konstaterar att axeloperation inte är möjlig, förordar anpassat arbete. Men kommunen anger arbetsbrist som skäl för uppsägning trots att kvinnan är öppen för utbildning/kompetensutveckling till arbetsuppgifter utan lyft och drag. Kvinnan hamnar arbetslös på öppna marknaden, får flytta från sin hem­ort om nu någon arbetsgivare vill ha en utsparkad 58-åring med funktionsnedsättning. Efter stämplingsdagarnas slut hänvisas den arbetsska­dade till socialbyrån”.
Propositionen kommer enligt Bengt Järhult ”att ­befästa denna utslagningsprocess, som jag som läkare allt oftare ser. Rötan fick fäste under den förra regeringens ’kamp’ mot höga sjuktal och är, ­förutom på den privata sidan, under spridning i borgerliga och socialdemokratiska kommuner… Klinisk erfarenhet och forskning har tydligt belagt kopplingen mellan psykosocial stress och sjukdomsyttring. Proposition 136 genererar således sjuklighet istället för att vara ett led i en rehabilitering till hälsa och arbete”.
Maria Almung, MS-sjuk sekreterare från Göteborg, säger till SKTF-tidningen:
– Det är en ren utslagningsmodell. Jättemånga kommer att bli utförsäk­rade.
– Det verkar som regeringen tror att alla sjuka är lata eller vantrivs med sina jobb. Det handlar ytterst om vilken människosyn man har. Sjukdom kan drabba vem som helst, när som helst. Men många förstår inte vad de nya reglerna innebär innan det berör dem själva eller deras närstående.
De riksdagsledamöter som röstat igenom den nya ­sjukförsäkringslagen har själva inget behov av en solidarisk sjukförsäkring. Med höga inkomster och privilegier så det står ut genom öronen, har de kunnat ­trygga sin och sina närmastes framtid med förmånliga privata sjuk- och pensionsförsäkringar.
Samtidigt har de mage att ha o­grundade åsikter om fusk och utnyttjande av de solidariska välfärds­systemen som byggts tack vare generationer av kamp från dem som bara ägt sin arbetskraft.

Riv upp försämringarna

Nu är det hög tid att fackföreningsrörelsen tillsammans med brukarorganisationerna tar ett initiativ, appellerar och organiserar en masskamp till försvar för det solidariska välfärdssamhället och att den nya sjukförsäkringslagen rivs upp.
Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!