Högstadiet kan förlora undervisning om minoritetsfolk

Skolmarscherna förra helgen visade att lärarna kräver mer personal och bättre arbetsmiljö – inte slopad undervisning (Foto: Johannes Lundberg).

av Raymond Stokki // Artikel i Offensiv

Skolverket föreslår revideringar i kurs- och ämnesplaner för grundskolan – då förlorar högstadiet undervisning om Sveriges minoritetsfolk. Förslaget till revidering ligger nu ute på remiss, men har redan mött kritik. Det är ett förslag som innebär att plocka bort innehåll från skolan, istället för mer personal och förbättrad arbetsmiljö.

Staten har nu insett att skolan står inför en kris som uttrycker sig i lärarbrist, segregation mellan skolor och upprop från personal. 
Det finns olika delar som är en förklaring till detta: kommunaliseringen av skolan har de senaste åren fått mycket kritik. Det har sagts att det var det sämsta som har hänt svensk skola; bilden har blivit tydlig att utan statlig styrning har skolor segregerats beroende på vilken kommun de är verksamma i. 
Därtill att ”den fria marknaden” som har släppts lös inom skolvärlden har dränerat statskassan och stängt ner flera skolor då riskkapitalister kunnat använda skolor och elever som spelpjäser för att lyfta en fet vinst och dumpa alla pengar på hög i något skatteparadis. 

Åratal av nedskärningar har endast vägts upp med reformer som splittrat lärarkåren. Istället för höjda bidrag till kommuner och mer personal till skolan har ”karriärtjänster” och ”lönespridning” sått split i en redan tyngd verksamhet.
Nu är en del av de nya lösningarna återigen inte fler tjänster, utan istället revidering av innehållet för att minska viss arbetsbörda. Självfallet ska skolans innehåll ständigt ses över, förnyas och anpassas till samhället. Men lärarna skriker inte efter förändrade läroplaner, utan minskad dokumentationsbörda, bättre arbetsmiljö, fler kollegor och stopp på nedskärningar.
Skolverket hade kunnat kasta blicken mot skolmarscherna härom veckan eller de flera grupper som startats av förskollärare, fritidspedagoger, lärare, rektorer, föräldrar med flera.

Förslaget att nu plocka bort undervisning för högstadiet handlar dels om Sveriges minoritetsfolk, däribland urfolket samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalningar. Istället ska det koncentreras i låg- och mellanstadiet – ett oerhört svek av staten som återigen sopar sin egna koloniala historia under mattan med de historiska och nutida förtryck som från statens sida åsamkats flera av dessa grupper. 
Men tydligen är detta inte nog viktigt för att få genomsyra hela grundskolan. Det ökar risken för en återgång till den glömska som leder till att exempelvis öppen rasism idag inte tas på allvar.
Sáminuorra – Samiska riksungdomsförbundet – är kritiska. De kräver i en skrivelse och ett öppet brev avslag till revideringen och lyfter brister som redan finns i skolan. De menar att undervisning om samer har varit bristfällig redan innan förslaget och snarare måste förstärkas för att inte öka risken för okunskap, fördomar, rasism och trakasserier. 

Sáminuorra har själva drivit en utbildningssatsning som de menar har visat på kunskapsluckor, men även efterfrågan på mer kunskap bland elever och lärare på högstadiet. AnnaKarin Länta, Sameskolstyrelsens myndighetschef, är också kritisk till revideringen. Bland annat menar Länta att en försämring är att klumpa ihop alla minoriteter, jämfört med nuvarande skrivning där samer, som urfolk, har en egen rad. 
Sameskolstyrelsen har inte deltagit i processen för att ta fram revideringsförslaget, men arbetar nu med att svara på remissen.
Svenska staten måste tvätta sin byk och göra upp med gammal och nutida rasism samt stå till svars för de djupa sår som kolonialismen har satt i människor och samhällen. Såväl historia som nutida kunskap måste ges plats i skolan för att inte splittra människor än mer.
Skolan måste räddas, men inte genom att hugga bort viktiga delar. Satsa på skolpersonalens arbetsmiljö, mer pengar till skolan, mer personal – återförstatliga skolan.
Men det går inte att göra på högerpolitikers premisser. Stoppa nedskärningar, stoppa antifacklig- och arbetarfientlig politik – skrota januariavtalet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!