Hongkong: Falska eftergifter för upptrappad repression

Carrie Lams eftergifter gällande utlämningslagen är en manöver för att trappa upp repressionen ytterligare (Foto: Wikimedia Commons).

av Socialist Action, CWI Hongkong // Artikel i Offensiv

Socialist Action (CWI i Hongkong) har från första stund deltagit fullt ut i den massiva proteströrelse som har skakat regionen i tre månaders tid. Följande text är från ett flygblad som de kommer att dela ut de kommande dagarna i protesterna.

Hongkongs chefsminister Carrie Lam har meddelat att hennes tillägg till utlämningslagen, som satte igång massrevolten för tre månader sedan, ska dras tillbaka.
Men tillbakadragandet är inte bara uppskjutet fram till dess att Legco (Hongkongs parlament) samlas igen i oktober (inget datum är satt ännu), utan Lam vägrar också att tillgodose de andra fyra huvudkraven hos den nuvarande enorma massrörelsen. 
Lams agerande är bara en falsk eftergift för att försöka splittra rörelsen, att isolera de demonstranter som vill fortsätta kampen och sedan försöka etablera en ren och skär diktatur genom att åberopa ”Nödregleringsförfattningen” (en repressiv lag från den brittiska kolonialeran). Lagen skulle ge Lam – den mest impopulära chefsministern någonsin – större makt att fängsla, utvisa, stänga av internet, censurera och stänga ner publikationer, bannlysa politiska partier och beslagta egendom. 

Falska eftergifter tillsammans med repression är ett knep som den kinesiska diktaturen (KKP) alltid har använt sig av. I Wukankampen i provinsen Guangdong 2011 trodde byborna som kämpade mot polisbrutalitet, markstöld och för demokratiska val av bytjänstemän felaktigt på KKP:s löften om att tillåta val och blåste därmed av kampen. Men KKP tog sin hämnd mot kampen då de bröt alla löften och genomförde massarresteringar och brutala tillslag.
Vad KKP fruktar mest är att visa svaghet mot de protesterande i Hongkong, vilket skulle skada diktaturens auktoritet och på så vis inspirera massorna i Fastlandskina att gå ut i kamp som i Hongkong. Då skulle revolutionen i Hongkong kunna spridas genom Kina i en kedjereaktion. Därför planerar KKP, efter Lams tillbakadragande av lagen, att börja med våldsamma repressioner i Hongkong för att förhindra den potentiella spridningen av rörelsen till Fastlandskina. 
Därför är antiauktoritetskampen inte över, utan har snarare gått in i en mer komplex fas. Vi har inget sätt att retirera på, utan måste fortsätta kampen. Vi kan antingen vinna allt eller förlora allt. Demonstranterna i Hongkong har visat enormt mod och beslutsamhet, men nästa fas av kamp behöver en tydligare riktning och koordinering. Nu mer än någonsin behöver vi en ledning etablerad underifrån med demokratisk kontroll och översyn av massorna, istället för att fortsätta vara spontan och ”ledarlös” som de senaste tre månaderna.

Storföretagen i Hongkong är rädda för ändlösa demonstrationer som skadar deras vinster, och har sedan de första dagarna lobbat till Lams regering att göra eftergifter för att lugna rörelsen. Efter ett möte med Lam nyligen bad representanter för kapitalister och pro-Pekingetablissemanget Carrie Lam att etablera en oberoende utredning av polisen som de protesterande kräver.
Men Xi Jinpings regim har blockerat alla sådana utredningar. Den står bakom polisen till 100 procent eftersom den nu är regimens huvudpelare för att behålla kontrollen över Hongkong. Kapitalisterna rådde också Lam att formellt dra tillbaka utlämningslagen. De argumenterade att dessa var de två ”lättaste” kraven av fem för regeringen att göra eftergifter om. Detta beror inte på att de upprörs över Hongkongbornas lidanden eller det hemska våldet från olika polisinsatser, utan på att den härskande klassen nu är allvarligt splittrad med rivaliserande grupper som försöker skydda sina egna intressen.
Men trots sina skiljaktigheter är storföretagen och näringslivet fast beslutna att stödja den auktoritära regimen för att få tillgång till den kinesiska marknaden och skydda sina ekonomiska intressen mot arbetarnas och befolkningens krav på mer social rättvisa och omfördelning av rikedomarna. Nu ser vi en våg av vit terror från bolagen. Cathay Pacific Airways, Hong Kong Airlines och HSBC (en storbank) slår ner hårt mot arbetare, med spionage, hot och avskedanden i linje med KKP:s krav på en mer hårdför linje.

Socialist Action, CWI Hongkong, står för enad kamp av massorna i Hongkong och Fastlandskina samt för bygget av ett nytt massarbetarparti (Foto: Socialist Action).

Socialist Actions medlem Nathan Leung, som arbetade för bankjätten HSBC, har fått sparken för att ha organiserat en fackförening. Socia­list Action och vår internationella organisation Committee for a Workers’ International (CWI) har därför startat en solidaritetskampanj i Hongkong och internationellt där vi kräver att HSCB drar tillbaka detta skandalösa avskedande.
Kapitalisterna i Hongkong utnyttjar den vita terrorn mot proteströrelsen för att slå mot fackföreningarna och skrämma arbetare till underkastelse. Trots faktumet att facken hittills tyvärr inte har spelat den nyckelroll de skulle ha kunnat och borde spela i massrörelsen fruktar cheferna att en starkare fackföreningsrörelse kan uppstå genom masskampen.

Då den kapitalistiska ekonomin igen går in i en kris, som 1998, 2003 och 2008, förbereder kapitalisterna en våg av avskedanden, frysta löner och ytterligare attacker på arbetsvillkor, -timmar och levnadsstandard för att få oss att betala för deras ekonomiska systems kris och få oss att bära alla bör­dor medan deras miljarder dollar i vinster skyddas. Kampen för att skydda fackföreningar och individuella arbetare som hotas av skuldbeläggning för deltagande i protesterna är nu en nyckelfrontlinje för masskampen. 
Detta betyder att massrörelsen måste kämpa mot inte bara KKP, utan också mot storföretagen. Generalstrejkerna den 5 augusti och den 2-3 september var en initial uppvisning av arbetarnas makt, medan nästa generalstrejk kommer att behöva starkare facklig involvering och strejkkommittéer för att verkligen lamslå ekonomin. Särskilt med det upptrappade polisvåldet kan denna aktion bara göras inifrån – genom att arbetare drar tillbaka sitt arbete – snarare än utifrån via direktaktionsinitiativ, även om dessa också är användbara förutsatt att de kan ge en förklaring och kan ha starkt offentligt stöd. 

Många pandemokrater hoppas att USA:s kongress ska anta lagen Hong Kong Human Rights and Democracy Act för att pressa KKP-regimen och pro-KKP-etablissemanget i Hongkong. Att Lam meddelat att utlämningslagen dras tillbaka är såklart ett försök att minimera trycket från regeringar i väst. 
Dock använder sig den amerikanska härskande klassen bara av mänskliga rättigheter för att pressa Xi Jinping för att försöka få handels- och geopolitiska eftergifter. Trumpadministrationen bryr sig egentligen inte om Hongkongs demokrati. USA:s president kallade de protesterande i Hongkong för ”upploppsmakare” och bad bara KKP att ”hantera det”, vilket knappast är något stöd!

USA:s handelskrig handlar om att öka Wall Streets vinster samt den globala makten för sina banker och multinationella bolag, inte alls för att hjälpa massorna i USA eller för att skydda mänskliga rättigheter i Kina, Hongkong eller resten av Asien. Trump är den minst populära presidenten i USA på årtionden, välkänd för sin sexism, rasism och promiljardärspolitik. Det vore förödande för Hongkongs masskamp att ha några illusioner om att en sådan regering kommer att skydda våra rättigheter. Såväl KKP som Trump är imperialistiska regeringar som bara bryr sig om sin globala makt och sina handelsintressen. 
Ingripanden av USA och andra västländer i masskamper handlar alltid om att kidnappa dem för sina egna maktintressens skull. Till exempel år 2014, när USA ingrep i den ukrainska massprotesten efter att den korrupta proryska regeringen föll, kom en korrupt proamerikansk regering till makten. Makten beslagtogs bara av en annan grupp skurkar och lögnare, och oligarkernas diktatur kunde fortsätta.

De genuina allierade som Hongkongs masskamp behöver är gräsrötternas arbetare och unga i hela världen, snarare än västliga prokapitalistiska politiker och regeringar.

De genuina allierade som Hongkongs masskamp behöver är gräsrötternas arbetare och unga i hela världen, snarare än västliga prokapitalistiska politiker och regeringar. Nyligen har demonstranter i Storbritannien också rest sig för att försvara sina demokratiska rättigheter efter Boris Johnsons kupp att stänga ner parlamentet. Hongkongprotesterna har ett brett stöd och hejas på av de som kämpar mot sina egna regeringars attacker på demokratiska och arbetarrättigheter. Det är dessa vi måste appellera till. 
Att vifta med brittiska eller amerikanska flaggor i demonstrationerna kommer att skicka helt fel signaler och få dem att tro att demonstranterna i Hongkong ställer sig bakom de brittiska eller amerikanska regeringarna, vilket kommer att sabotera våra möjligheter att länka oss samman med gräsrotsarbetarna och unga internationellt. Vi uppmanar också arbetare och unga i Fastlandskina som lider under KKP-diktaturen och de extrema klyftorna att kämpa tillsammans med oss mot det diktatoriska kapitalistiska systemet. 

Socialist Action står för enad kamp av massorna i Hongkong och Fastlandskina samt för bygget av ett nytt massarbetarparti. Detta skulle kunna leda en gemensam kamp inte bara för att de fem kraven genomförs, utan också mot den blodsugande kapitalismen. 
För en massiv ökning av billiga offentliga bostäder, åtta timmars arbetsdag, kraftig höjning av minimilönen och fackliga rättigheter, ökade offentliga investeringar i utbildning och sjukvård samt fullständig och omedelbar demokrati för att få ett slut på den våldsamma diktaturens styre.

Socialist Action säger:
• Nej till falska kompromisser.
• Se upp för nödlagarna.
• Att sprida revolutionen till Kina är avgörande för framgång.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!