Humaniteten saknas

2011-03-10 15:36:53
När regeringen och Miljöpartiet presenterade sin ramöve­renskommelse kring migra- tionspolitiken i förra veckan, försökte man framställa den som ett steg mot fortsatt humanitet och rättssäkerhet.

Beskrivningen av politiken kling­ar falskt med de moderata ministrarna Billströms och Bildts nedlåtande uttalanden om irakiska flyktingar färska i minnet.
Protestvågorna mot Sverigedemokraternas rasism i höstas och mot massutvisningarna i vår har utan tvekan ökat trycket på politikerna, vilket spelat en viktig roll för resultatet av överenskommelsens utformning. Även om överenskommelsen till stor del fastslår grunderna i Sveriges inhumana flyktingpolitik, innehåller den flera eftergifter. En viktig sådan är att man öppnar för möjligheterna att låta lagstiftar­na (MP och Alliansen) besluta om uppehållstillstånd av ”synnerligen ömmande omständigheter” för vissa kategorier av flyktingar om de anser att Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömning är fel- aktig. Detta innebär utan tvekan att protester riktade direkt mot regeringen kommer att få större effekt då politikerna inte längre kan parera genom att försöka gömma sig bakom lagar och andras bedömningar.

Andra eftergifter är öppnan-det för möjligheten för vissa papperslösa att få gå i skola och få tillgång till subventionerad vård. Något man dock helt ignorerar är att skolpersonalen är skyldig att ange elever som saknar papper på polisens förfrågan. Det betyder att många barn även i fortsättningen kommer att tvingas avstå skolgång av rädsla för att bli tagna av polisen och utvisas ur landet.
Det finns ingen som helst självrannsakan kring den nuvarande inhumana asylpolitiken. Istället antyds det att bedömningarna av asylskälen ska fort­gå på exakt samma vis som i- dag, men med ökad intensitet. I överenskommelsen fastslås det att tvångsutvisningarna måste effektiviseras ytterligare framöver. Det är svårt att se var ”humaniteten” i detta ligger.

Regeringen och Miljöpartiet vill utöka den ”cirkulära migrationen” som en ”behovsstyrd arbetskraftsinvandring”. När hö- gerpolitikerna talar om behov, menar man arbetsgivarnas och inte arbetarnas eller flyktingarnas behov.
Det är tydligt att man vill ut­öka omsättningen av oorganiserade arbetskraftsinvandrare vars uppehållstillstånd och rättigheter helt baseras på anställning­en och därmed arbetsgivarnas godtycke.
Regeringens avsikt är att använda arbetskraftsinvandring på företagens villkor, för att ta ytterligare steg mot dumpning av lö­ner och arbetsvillkor för alla ar- betare.

Ammar Khorshed

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!