Hur kan nazisterna stoppas?

2008-06-04 13:45:32
Under senare år har nazisterna trappat upp sitt våld och sina utåtriktade verksamheter. Den 6 juni marscherar nazister åter i Stockholm.
Hur ska nazisterna stoppas? Det är inte viljan att stoppa nazisternas aktiviter som saknas. Viljan finns, men hur ska man agera för att lyckas? Hur kan man mobilisera så många som möjligt för att på allvar kunna stoppa marscherna?

Det finns en rad lärdomar att dra i kampen mot rasism. Vad som kan stoppa nazisterna är massiva mobiliseringar från arbetare och ungdomar mot nazisternas våld, som kopplas samman med kampen mot statens rasism, den omänskliga flyktingpolitiken och mot nedskärningar, för en upprustning av förorterna.
Genom att resa krav mot försäm­ringar som drabbar ungdomar, arbetslösa, flyktingar och arbetare kan arbetarklassen mobiliseras. Den kollektiva kraften måste sättas i ­rörelse.

Överfall

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) omedelbara svar på nazisternas brutala överfall på RS-medlemmen Patrik Hooghwinkel under en antirasis­tisk aktivitet i centrala Göteborg den 20 oktober 2007 var en bred ­kampanj mot nazism och rasism.
Genom att vi tidigare varit med om att bilda Enad Front Mot Rasism-grupper på skolorna och ­genom samarbete med en rad antirasistiska, flykting- och ­invandrarorganisationer i förorterna, kunde RS redan dagen efter med bara några timmars mobi­lisering samla till en första protest med 150 deltagare.
Efter detta följde dagliga aktiviteter där hela partiet mobiliserades ut på skolor, till arbetsplatser, i bostadsområden och i Nordstan, på samma plats som attacken ägde rum, för att sprida information och ­samla fler till den antirasistiska kampen. En vecka senare samlade vi till ytterligare en demonstration med flera hundra deltagare. Den 9 november arrangerades en tredje ­demonstration av Nätverket mot rasism, som ­denna gång riktade sig mot det nazistiska våldet och som var större än under tidigare år.
Ett tydligt tecken på kampanjens genomslag och allmänhetens avsky för nazisternas våld är att vi i dagsläget har över 10 000 namnunderskrifter mot det nazistiska våldet som ­samlats in på gator och torg samt hundratals telefonnummer till personer som vill delta i antirasistiska mobiliseringar vid behov.
RS vet att namnlistorna i sig ­inte kommer att stoppa nazistvåldet, men under kampanjen har vi fått diskutera med över 10 000 personer om hur nazismen ska kunna bekämpas. Vi har kunnat förklara vilket hot som finns med nazisterna, men även om behovet av kamp mot statens rasism och om vårt program.

Agera direkt

När en antirasist attackeras är det viktigt att man direkt mobiliserar till motkampanjer. Det är viktigt att snabbt visa att man har en stor rörelse bakom sig och att fler kan dras in i det antirasistiska arbetet, att rädsla blir till ilska och en vilja att engagera sig. Detta är också en fråga om säkerhet. Nästa gång en person går förbi någon som säljer Offensiv vet denne att en hotbild finns. På så sätt ökar säkerheten genom ­allmänhetens uppmärksamhet.
RS kontaktade direkt media för att nå ut brett om vad som hänt efter överfallet. RS ­Göteborgsordförande Kristofer Lundberg medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon och i Göteborgs-Tidningen/Expressen, där han berättade om attacken från ­nazisterna och om vår kamp mot nazism och rasism.
Rättvisepartiet Socialisterna bemötte medias sätt att förringa det nazistiska våldet eller deras framställan av det hela som ett bråk mellan höger- och vänsterextremister, vilket bara döljer vad nazisterna verkligen står för.
RS förespråkar inte riktade attacker mot enskilda nazister. Detta stoppar inte nazisterna, utan stärker bara medias vrångbild. Men vi är inte heller pacifister, utan försvarar oss om vi blir attackerade. Vi tar hotet från nazister på största allvar.

Stort stöd

Partiet fick ett stort stöd i kampen mot nazism. Flera nya medlemmar gick med just utifrån denna ­kampanj. Om varje enskild attack från ­nazister besvarades lika massivt och ­politiskt skulle nazisternas verksamhet, åtminstone för en tid, kunna pressas tillbaka.
Att svaret på nazisternas attack har skapat en massiv opinion mot nazistvåldet kan ses i att ingen av nazistorganisationerna har vågat ta på sig ansvaret för dådet, trots att de i vanliga fall skryter på sina hemsidor. Kampanjens massiva svar på hur nazisterna och dess våld ska stoppas har visat nazisterna vilken kraftig opini­on det finns emot dem.
Efter detta har inga öppna våldsdåd från nazisters sida skett i Göteborg. Att kampanjen kunde få ett sådant genomslag är också tack vare den förankring som RS har arbetet upp i förorter och arbetarområden i kampen mot nedskärningar. Det är genom en lokal förankring som så många har kunnat mobiliseras så snabbt.

Samla många

Överfallet på Rättvisepartiet Socialisterna och på Patrik Hooghwinkel var en attack riktad mot hela den antirasistiska rörelsen och därför tog vi initiativ till att försöka samla så många som möjligt till aktioner.
RS bjöd in en rad andra organisationer till demonstrationen och erbjöd dem talare. Så borde de olika nätverken mot rasism agera på ­andra orter.
Att nazisternas våld den senaste tiden återigen har blivit allt grövre visar också hur nazisternas våld är ett hot mot alla andra.
Att nazisterna attackerar folk mitt på ljusa dagen är en allvarlig varning som måste besvaras massivt och politiskt. Därför är det viktigt att mobilisera för att stoppa nazisternas marscher samt upplösa deras möten och fester där de hämtar inspiration för ­sina överfall, mord och attacker.
Borgerliga proffstyckare menar att även nazisterna har ­demokratiska rättigheter, men nazism är ingen åsikt utan förberedelse till mord och störtandet av all demokrati. Det är ­därför en skyldighet att stoppa dem för att försvara demokratin för alla andra som inte har den rätten när nazisterna är ute på gator och torg.
För att kunna bekämpa nazismen måste man förstå vad som ger näring åt dessa idéer.
Nazisterna kan ­hämta sitt ökade självförtroende hos rasistiska sverigedemokraternas valframgångar och hos den sittande högerregeringens orättvisa klasspolitik och ständiga attacker på flyktingar och på rätten till asyl. Det är genom att försöka skuldbelägga flyktingar för nedmon­teringen av välfärden som rasister och nazister försöker vinna stöd.
Nu krävs det åter ­massprotester, mobiliseringar på skolor, på arbetsplatser, i fackföreningar och i bostadsområden för att pressa tillbaka nazisterna och stoppa deras våld.

Av en aktivist i Enad Front Mot Rasism, Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!