Hyresgästföreningen Angered svarar förbundsledningen

Svartmålningen av och lögnerna om Kristofer Lundberg måste upphöra omedelbart (Foto: Proletären).

Tisdagen den 24 mars hade Kristofer Lundberg möte med Hans Eklund och Jan Andersson från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som en del av den utredning som pågår kring Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Ordförande Marie Linder som den 20 mars bokade mötet skulle också ha deltagit, men avbokade sin närvaro dagen innan. 

Tisdagens möte pågick mellan klockan 13.00 och 15.00. Klockan 15.28 går ett pressmeddelande ut och klockan 15.39 får Kristofer veta pressmeddelandets innehåll genom att Göteborgs-Posten ringer upp honom. Pressmeddelandet menar att utredningen ”nu är färdig och visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer.”
På mötet 28 minuter tidigare meddelar Hans Eklund att Kristofer har två veckor på sig att tillkomma med ytterligare information om han har missat något. 

Men i förbundets pressmeddelande menar Marie Linder att Kristofer Lundberg: ”i sin roll som region­ordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i Hyresgästföreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar.
– beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta
– attesterat fakturor som inte borde ha attesterats
– medverkat till ett kraftigt överskridande av Angereds budget”.
Inget av detta stämmer, vilket Angereds egen utredning tydligt har visat och som förts vidare till såväl jurister som förbundsstyrelsen.
Redan den 11 november ber Kristofer Lundberg regionchef Pedram Kouchakpour om stöd för att utreda vad som skett, då indikationer på underskottet först uppdagades. Pedram, som är adjungerad i regionstyrelsen, meddelar att han ska ”ta upp ekonomin”.

Angereds utredning visar att föreningen från ett annonsföretag fått en rad fakturor, på totalt 560 705 kronor, för annonser som inte har beställts. Företaget har trots påtryckningar inte kunnat visa upp varken beställningar, att föreningen mottagit offerter eller bekräftat beställningarna.
Detta vet förbundet om då förbundschefen Jonas Nygren och förbundsordföranden Marie Linder fick en förfrågan från Angeredsföreningen om det är Angered eller förbundet som bör polisanmäla företaget för de felaktiga fakturorna.
Förbundsstyrelsen presenterar en ”utredning” vars slutsats de redan bestämt på förhand. De säger också att de inom kort ska diskutera åtgärder angående Angereds styrelse och Kristofers post som ordförande.

– I sitt pressmeddelande vill förbundet genomföra ett karaktärsmord, de struntar i vad som verkligen har skett. De struntar i Hyresgästföreningen Angereds och Västra Sveriges meritlista i de bostadspolitiska segrarna – kampanjer som på en månadsbasis engagerar tusentals människor lokalt. Vi om några har tagit tillvara på medlemmarnas pengar och fokuserat dem på den bostadspolitiska kampen och lokal organisering, säger Kristofer Lundberg och fortsätter:
– På den konkreta frågan om ekonomiska oegentligheter har vi svarat på punkt efter punkt. Jag har fått kännedom om dessa annonser och räkningar först i februari, och vi agerade så fort vi fick kännedom.
– Vad de i själva verket räds är det massiva stöd som finns i rörelsen för den nya hyresgästförening som växer fram i Angered och Västra Sverige som kanaliserar den oro och ilska som finns mot utvecklingen i landet. 
Senast i lördags återvaldes Kristofer Lundberg och styrelsen på Angereds välbesökta årsmöte. 
Marie Linder säger i pressmeddelandet att ”Jag ser oerhört allvarligt på det här, samtidigt som jag är glad över att våra kontrollfunktioner larmar om något inte stämmer. Det här handlar om våra medlemmars pengar och det måste vi hantera väl. Nu tar vi denna information vidare för att besluta om vilka åtgärder vi blir tvungna att vidta i denna situation.”

Kristofer Lundberg är av en helt annan åsikt.
– Istället avslöjar ju detta att kontrollfunktioner inte fungerar, eller snarare inte finns. Detta försätter förtroendevalda i en otroligt utsatt situation. Jag har blivit förd bakom ljuset, har utsatts för räkningar i mitt namn som jag inte har beställt, men istället för hjälp och stöd pekas jag ut som ansvarig för dem.
– Regionchef Pedram Kouchakpour har upprepade gånger de senaste två åren påpekat till mig att:
”Du har för stort kontrollbehov, du måste kunna lite på dina styrelsekollegor, låt de som har ansvarsuppgifter ha dem. Om något är fel så får du veta det.”
– Jag har hela tiden fått till mig att vi måste lita på tjänstemannaorganisationen, att vi inte behöver detalj­uppgifter, vi har blivit lovade att det finns kontrollsystem som garanterat att det inte blir fel. Jag har litat på kontorets kontrollsystem och regionchefs uppbackning för att allt ska gå rätt till. Jag har bett Pedram Kouchakpour om uppgifter, men får svar att vi måste lita på att de har allt under kontroll. Det är mitt största misstag.

– Jag och styrelsen har förts bakom ljuset. Jag har svårt att se att de som hanterar konton och betalningar inte har sett vad som har skett och slagit larm. Jag har varit inne på regionkontoret i stort sett varje dag, dagligen träffar jag anställda och chefer, om det fanns brister eller varningstecken i Angered, borde inte någon ha nämnt det? Eller varför har en inte gjort det? Om de har vetat och inte sagt något har de brustit och om de inte vetat om det har de också brustit då de lovat att vi har kontrollfunktioner.
– Istället har jag fått motsatt information, hur bra verksamhet Angered har, hur bra vi är på att komma in med handlingar och hur bra ekonomin sköts. Då har jag inga skäl att tro att det är på något annat sätt. Vad jag är skyldig till är att lita till den information jag fått till mig. Jag har mycket svårt att förstå hur detta skett, hur det varit möjligt. Hur dessa räkningar ens har kunnat bli godkända är underligt.
 – Hyresgästföreningen står inför sin största utmaning sedan föreningen bildades. Hyresgästerna och våra förtroendevalda litar på att vi ska bygga den nödvändiga rörelse som kan stoppa angreppen på hyresrätten och hyressättningssystemet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!