I spåren av privatiseringarna – eftersatt järnvägsunderhåll

S löfte från 2014 om att återförstatliga underhållet av järnvägarna var inget värt (Foto: Anders Löwdin).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Underhållet av tåginfrastrukturen lades efter beslut i riksdagen ut på entreprenad 2010 till privata företag. Idag utför Trafikverket, som äger tågbanorna och infrastrukturen, inte något underhåll själv. Underhållet har på grund av privatiseringarna, som startade redan 1998, blivit alltmer eftersatt.

Det var i början av 1990-talet som perioden av privatiseringar av den offentliga sektorn i Sverige inleddes. Utförsäljning och privatisering av sjukvård, äldreomsorg, skolor och annan offentlig service tog rejäl fart. Kommuner tävlade med varandra om vem som kunde lägga ut mest kommunal service på entreprenad i privata händer. Miljarder kronor omfördelades från den offentliga sektorn till den privata.
Samhällets kommunikationer förändrades. Privata tågbolag fick hyra in sig och verka på den statliga rälsen som Banverket äger. Kollektivtrafiken privatiserades.

År 2014 lovade Socialdemokraterna i valrörelsen att återförstatliga underhållet av järnvägarna. Som så många gånger förr när det gäller partiernas vallöften hände ingenting förrän 2018. Då tillsatte regeringen en utredning som inte blev klar förrän förra året. I den föreslogs det att staten skulle återta kontrollen över åtta av de totalt 34 underhållskontrakt som nu är tecknade mellan Trafikverket och privata företag.
Utredningen föreslår att staten tar tillbaka tre teknikkontrakt och ett nationellt kontrakt. Det finns även ett förslag om att Trafikverket utvecklar sin maskinpool i egen regi, som också har fått i uppdrag att undersöka hur man kan ta över visst underhåll och vad det skulle kosta. Svaret ska lämnas till Infrastrukturdepartementet i slutet av april.
Svaret från privata entreprenörer kom snabbt. I en artikel skrev ordföranden för Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer, Robert Röder, att ”ett återförstatligande skulle kosta Trafikverket miljarder”.

Bakgrunden till utredningens förslag är att järnvägsunderhållet sedan privatiseringen inleddes gradvis har blivit alltmer eftersatt. Rälsbrott, nedrivna elledningar, trasiga växlar med mera, som har lett till inställda tåg och sämre punktlighet i tågtrafiken, har blivit vardagsmat. Sverige är ett av de länder i Europa som har gått längst i privatisering av järnvägsunderhållet.
Seko har sedan lång tid tryckt på för att staten ska ta tillbaka kontrollen över järnvägsunderhållet, medan de privata företag som nu sköter underhållet motsätter sig detta. Avtalen är en kassako för dem.

Sedan järnvägsunderhållet började privatiseras på allvar 1998 har antalet bantekniker minskat från drygt 7 000 till cirka 3 800, nästan en halvering som naturligtvis påverkar möjligheten att upprätthålla standarden på järnvägarna.
I boken Privatiserat järnvägsunderhåll, skriven av journalisten Mats Wingborg på uppdrag av Seko Infranord, står det att: ”När Trafikverket inte utför något underhåll själva, påverkar detta säkerheten och man tappar kompetens”.
Utredningen och boken visar på konsekvenserna av privatiseringarna av offentlig verksamhet. Sämre säkerhet, sämre kvalitet, osäkra arbetsvillkor och uppsägningar, samtidigt som de privata entreprenörerna tjänar miljarder och stoppar skattepengar i egna fickor. Det måste bli ett slut på detta!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!