Ingen uteslutning av Bilbo

2008-02-27 15:52:21
Det ”föreligger ingen grund för uteslutning” av Bilbo Göransson ur Kommunal. Det konstaterar förbundets utredare i sin slutkommentar. Beslutet är en framgång för alla som agerat mot uteslutning och för demokrati i förbundet. Samtidigt lanserar Kommunal en ny ”anklagelse” mot Bilbo och utdelar en varning för framtiden.

För snart ett år sedan tog Bilbo Göransson initiativ till ett fackligt upprop mot högerregeringen. Uppropet utmynnade i krav på en protestdag mot regeringen när riksdagen öppnade den 18 september. Senare bildades Septemberalliansen och demonstrationen, med över 6 000 deltagare i Stockholm, blev en succé. Bland talarna var Harry Rantakyrö och Tomas Nilsson från Gruv i Malmfälten, författaren Maria-Pia Boëthius, hyresgästaktivister och Bilbo Göransson.
Kommunal, som tidigare avvisat protestdagar, utlyste efter framgången för Septemberalliansen protester en gång i veckan i Stockholm och varje månad runt om i landet. Dessa har dock haft ett mycket begränsat deltagande.
Parallellt begärde en enskild medlem i Kommunal Stockholm, aktiv i SSU, att förbundet skulle utesluta Bilbo Göransson, ungdomsansvarig i sektion 28. Grunden skulle vara att Bilbo i ett utskick till unga medlemmar bifogat en uppmaning att demonstrera den 18 september. Dessutom påstods att utskicket innehöll lönekrav som inte var Kommunals.

Hot om uteslutning

I december fick Bilbo Göransson ett brev från förbundets utredare, Christer Thilén, där han uppmanades svara på anklagelserna senast den 28 december. I sitt svar visade Bilbo hur sektionsstyrelsen beslutat att inte delta som arrangör den 18 september, men samtidigt gett grönt ljus för mobilisering av medlemmar. Vad gäller lönekraven visade Bilbo att han hämtat dem från Kommunal.
Bilbo Göranson fick starkt stöd mot uteslutningskravet från fackligt aktiva runt om i landet, men även från t ex England och Tyskland. Viktigast var att hans egen sektionsstyrelse uttalade fullt förtroende och uppmanade förbundet att lägga ner utredningen. Samma uppmaning kom från förhandlingsteamet i Hässelby-Vällingby, där Bilbo arbetar.
Förbundets brev refererar till ett yttrande från Kommunals avdelning i Stockholms län. Detta har Bilbo Göransson ännu inte fått läsa. Men avdelningen verkar ha sagt att utskicket till unga medlemmar saknade förankring hos avdelningen och sektionen. Avdelningen påpekar också att den betalat tryckkostnader, kuvert och porto. Även förbundets extremt kortfattade utredningsbrev drar slutsatsen att ”förbundets medel och resurser använts på ett sätt som inte varit förankrat på vedertaget sätt i samband med utskick av affisch och broschyr till unga medlemmar i stadsdelen Hässelby-Vällingby”. Det blir här tydligt att avdelningen och förbundet inte ansett sig utreda en struntsak på begäran av en SSU:are, utan snarare utnyttjar hans anmälan för att utdela sina bannbullor.
Att utskicket skulle sakna förankring hos sektionen har redan besvarats av sektionsstyrelsens uttalande till stöd för Bilbo. Att avdelningen bekostat utskicket är inte märkligt. Sektionen är landets största, med 9 000 medlemmar, men har som andra sektioner ingen budget för utskick.

Ny beskyllning överraskar

Därefter avslutas förbundets brev med en helt ny fråga: ”Det kan även noteras att företrädare för förbundsledningen varit i kontakt med dig och klarlagt att aktiviteter såsom t ex deltagande i Septemberalliansens mötesverksamhet i förbundets namn inte är förenligt med det förtroendeuppdrag som du har inom förbundet.”
Faktum är att Bilbo Göransson aldrig deltagit i Septemberalliansens aktiviteter och möten ”i förbundets namn”. Det var sektion 28 som på Bilbos förslag antog det första uppropet mot regeringens högerpolitik, i ”sektionens namn”. Men när sektionen beslutade att inte delta som organisation i Septemberalliansen deltog Bilbo som enskild. Att Kommunal inte var medarrangörer framgick tydligt på demonstrationen. Exempelvis kritiserade Harry Rantakyrö från gruvfacken detta faktum.
Kommunal har egentligen aldrig förklarat varför förbundet, avdelningar eller sektioner inte kan delta i Septemberalliansen. Istället för att diskutera hur högerpolitiken ska stoppas, en för medlemmarna akut fråga, har en del ledande personer i Kommunal Stockholm ägnat tiden åt att ”utreda” Bilbo Göransson. Intrycket av en byråkrati som försöker gömma sin inkompetens och politiska svaghet bakom paragrafer förstärks av dess domstolsaktiga ton.

Androm till varnagel?

Fastän förbundet lätt kunnat få bekräftat att Bilbo inte agerat i ”förbundets namn” varnas för ”t ex deltagande i Septemberalliansens mötesverksamhet”. Kommunalare ska fås att tveka inför att delta i kampanjer utöver de få som förbundsledningen initierar.
Förbundets brev till Bilbo avslutas med en varning: ”Förbundet förutsätter, efter de kontakter som förevarit med dig i ärendet, att det som har skett inte kommer att upprepas.”
Men det som verkligen inte borde upprepas är avdelningens och förbundets slöseri med resurser för att ”utreda” frågan om uteslutningen.

Per-Åke Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!