Internationella kvinnodagen 2022: Arbetarkvinnorna startade revolutionen som stoppade kriget – låt oss göra det igen!

Svensk tid klockan 20.00 den 6 mars!

av Rosa International Socialist Feminists & International Socialist Alternative // Artikel i Offensiv

”Socialistiska feminister i hela världen marscherar och organiserar strejker och demonstrationer mot det imperialistiska kriget, och avslöjar än en gång det kapitalistiska förtryckets och exploateringens brutalitet”, skriver Rosa International Socialist Feminists och International Socialist Alternative i ett gemensamt uttalande inför den 8 mars, som Offensiv återger i en förkortad version.

Inför den 8 mars uppmanar Rosa International Socialist Feminists och International Socialist Alternative arbetarklassens kvinnor över hela världen att stå upp mot krig, exploatering, förtryck och det system som ligger bakom det: kapitalismen!
Som om vi inte redan har tillräckligt med skäl att kämpa mot de svårigheter som läggs på deras axlar lägger det ”kalla kriget” mellan USA och Kina om världsherravälde och den ryska regimens aggressiva intervention och fruktansvärda krig över Ukraina till ytterligare ett existentiellt hot.
Krig är en fortsättning på politik med andra medel, resultatet av ökande imperialistiska spänningar som utspelas brutalt på bekostnad av folket i Ukraina.
Men krig kan också ge upphov till revolutioner. Och även om detta verkar långt borta för tillfället måste vi komma ihåg de många exempel på arbetarklassens kvinnor som står upp och organiserar sig mot kriget.
Om arbetare, ungdomar och kvinnor i Ryssland utvecklar sina protester och strejker mot den ryska invasionen till en efterlängtad kamp för att störta Putin och hans auktoritära, korrupta och kvinnofientliga regim skulle det vara det mest kraftfulla vapnet för att tvinga fram ett tillbakadragande av ryska trupper från Ukraina.
Vi är solidariska med våra kamrater i Ryssland som, medan denna text skrivs, modigt deltar i uppbyggnaden av antikrigsrörelsen i Ryssland.

Om arbetarna i Ukraina protesterar och strejkar för att ta makten i sina egna händer, sparka ut de korrupta eliterna och organisera sitt eget försvar inom samhället i sitt eget intresse, och knyter an till kampen för minoriteters fullständiga rättigheter till självbestämmande, skulle detta mötas av solidaritet och stöd från arbetare och unga över hela världen.
Innan du säger ”det är omöjligt”, låt oss komma ihåg den roll som kvinnor och arbetarklassen har spelat i de senaste årens strider, bland annat i Belarus och Kazakstan, de miljontals ungdomar som går ut på gatorna och protesterar för ”systemförändringar, inte klimatförändringar”, de miljontals anställda inom hälso- och sjukvård samt utbildning som organiserar sig och kämpar för sina egna villkor och för grundläggande offentliga tjänster av hög kvalitet som är tillgängliga för alla, för att tillgodose behoven hos majoriteten – det är en mäktig kraft som man kan bygga en antikrigsrörelse på!
Vi uppmanar till antikrigsprotester denna internationella kvinnodag, eftersom vi vet att detta bara är ytterligare en börda som läggs till, ytterligare en risk för livsvillkoren för arbetarklassens kvinnor.
Det blir allt tydligare att det inte finns något slut på krig, elände och förtryck inom det kapitalistiska systemet.

Det blir allt tydligare att det inte finns något slut på krig, elände och förtryck inom det kapitalistiska systemet.

Vi tror inte att fler kvinnliga politiker eller chefer kommer att förändra något i våra liv. Vi kommer inte att nöja oss med den ena eller andra lilla förbättringen. Vi kämpar för att förändra hur samhället och ekonomin styrs och i vems intresse.
Endast en planerad ekonomi, baserad på offentligt ägande av de stora monopol som dominerar miljontals människors liv, under arbetarklassens och de förtryckta massornas demokratiska kontroll, kan rädda liv från att gå förlorade i fattigdom, krig och sjukdomar, och skydda naturen och alla dess invånare.
Planeten kan inte längre bära så mycket förödelse. Därför förespråkar vi socialistiska feminister exproprieringen av de stora förmögenheter som ackumulerats under svetten av vårt underbetalda eller obetalda arbete, och expropriering av de rika för att använda de rikedomar som har skapats av oss arbetare till förmån för oss och börja reparera den förstörelse som har skapats av det kapitalistiska systemet och lägga grunden för en värld i fred, säkerhet och värdighet.

Allt fler kvinnor och ungdomar över hela världen ifrågasätter kapitalismen, som bara kan vara patriarkalisk, och de restriktiva och bakåtsträvande könsroller som åläggs människor av alla kön för klassamhällets skull, samt de många våldshandlingar vi utsätts för som förstärks av olika former av systematiskt köns-, sexualitets- och etnicitetsbaserat förtryck som är integrerade delar av det kapitalistiska systemet.
Denna nya och radikaliserade generation kommer alltmer till slutsatsen att det inte behöver vara så här. De feministiska massrörelser som har utvecklats internationellt är fruktade av etablissemanget när de slår fram i kampen och framför allt när de tar upp och använder arbetarklassens kampmetoder, som strejkvapnet – och ifrågasätter kapitalismen som sådan.
Vi uppmanar inte bara kvinnor, utan även arbetarklassens män, fackföreningar, sociala rörelser och vänsterpartier att marschera och strejka med oss den 8 mars, men att ta upp den socialistiska feminismens fanor varje dag under året!
Många av de senaste årens erövringar har varit möjliga tack vare att kvinnor har använt arbetarkampens bästa metoder och maningen att göra den 8 mars till en global strejkdag.

Vi får inte glömma att det var arbetarkvinnornas demonstrationer i Ryssland den 8 mars som ledde till den ryska revolutionen 1917. Vi kan upprepa detta, mer organiserat internationellt, med ett gemensamt program som ska byggas upp i våra kamper i varje del av världen – inklusive stödet till våra arbetarklassens systrar och bröder i Ukraina och Ryssland som står upp mot det imperialistiska kriget och de som stöder det och tjänar på det.
Vi är solidariska med arbetarklassens kvinnor – och män – i all deras kamp för fred och värdighet, mot exploatering och förtryck. För oss i ROSA är det absolut nödvändigt att vi förblir aktiva efter den 8 mars.
Vi kommer att fylla gatorna på ett coronasäkert sätt för att sprida vårt budskap. Vi organiserar strejker varhelst vi kan och vi uppmanar dig att ansluta dig till våra led, samt att tillsammans med oss bygga en socialistisk feministisk rörelse för ett samhälle utan förtryck och exploatering.

För en internationell socialistisk och antirasistisk feminism!
• Global kamp mot krig – förena arbetarklassens kvinnor i Ukraina, Ryssland och resten av världen i en kamp mot mot krig och imperialism.
• För en demokratisk planerad ekonomi – expropriera börsbolagens tillgångar och de superrikas förmögenheter.
• För fullständiga sexuella och reproduktiva rättigheter. Mer resurser till sexualundervisning, gratis tillgång på preventivmedel samt säkra aborter.
• Stoppa mäns våld mot kvinnor. Sätt stopp för alla former av homofobi. Omedelbara offentliga satsningar för att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor samt fler skyddade boenden.
• Jobb, bostad, välfärd och en lön att leva på till alla.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content