Irland: Strid för rätten att välja fack

Ambulanspersonalen måste ha rätt att fritt välja vilket fack de ska organisera sig i (Foto: Socialist Party).

av Katia Hancke, Socialist Party (CWI Irland) // Artikel i Offensiv

Ambulanspersonal i södra Irland har de senaste tio åren varit organiserade i NASRA, en del av PNA (psykiatrisköterskornas förbund). Detta gräsrotsfack har en demokratiskt vald ledning och ett kampvilligt försvar av arbetares rättigheter. Nu hotas facket av att inte längre erkännas. Därför anordnas en internationell solidaritetsdag med ambulansfacket den 21-22 oktober.

Under de senaste tio åren har medlemskapet ökat i NASRA. I augusti förra året organiserade NASRA över 500 av de totalt 1 200 ambulansanställda och är det största facket i sektorn. Även om NASRA aldrig officiellt har erkänts som ambulanspersonalens fack har fackavgifter dragits från lönen och NASRA har representerat sina medlemmar i förhandlingar om deras arbetsvillkor. 
Men facket har i ökande grad setts som ett hot som måste stoppas – ledningen, med tillstånd från Hälsodepartementet, har beslutat att dessa fackavgifter inte längre får dras från lönen. 
Detta innebär ett de facto totalt icke-erkännande av NASRA som ambulanspersonalens föredragna val. Som svar på denna provokation har arbetare organiserade i NASRA röstat för stridsåtgärder. 

Sedan strejkaktionernas första dag i januari i år har ytterligare åtta strejkaktioner, vilka har eskalerat till 48 timmar långa walk-outs, ägt rum. Som räddningstjänstpersonal är det svårt att organisera effektiva strejkaktioner – även om armén har kallats in är de strejkande, även vid strejkvaktskedjorna, fortfarande benägna att svara på larm när det inte finns tillräcklig täckning. Vägran från Hälsoministeriet att tillgodose tillräckligt stöd på strejkdagarna lämnar arbetarna utan val när larmsamtal kommer in.
Under åtstramningsåren sedan 2008 har ambulanstjänsterna skurits ner till bara benen och är nu totalt otillräckliga i stora delar av landet. Arbetsförhållandena har underminerats. En undersökning nyligen av Health Service Executive (statliga sjukvårdsorganisationen i Irland) visade en exceptionellt hög nivå av mobbning mot tjänstgörande arbetare. 

Problemet är att SIPTU, facket som historiskt har organiserat ambulans­personal, också representerar ledningen och aktivt konkurrerar med gräsrotsfack som PNA för att ”vinna” överenskommelser inom olika sektorer av sjukvården. 
SIPTU-byråkratin agerar med en väldigt konservativ inställning till arbetarnas frågor istäl­let för att verkningsfullt kämpa för bättre löner och förhållanden för dem de representerar. Det förklarar varför NASRA har lyckats växa och varför det finns ett brett skikt av aktiva medlemmar. Det förklarar också varför flera SIPTU-­medlemmar har anslutit sig till strejkvaktskedjorna i solidaritet med sina arbetskamrater.

Utöver stridsåtgärder har NASRA satt maximal press på det politiska etablissemanget genom att organisera protestdagar både utanför och inne i parlamentet, Dáil. 
På en av dessa dagar samarbetade Socialist Partys parlamentsledamöter med NASRA för att få in 96 medlemmar till parlamentskammaren när deras fackliga erkännandestrid diskuterades. De höll sen ett impromptu arbetarmöte i Dáils bar, som normalt sett bara befolkas av senatorer och parlamentsledamöter. 

Den 23 oktober kommer ambulans­personal åter att vara utanför Dáil för att lyfta fram sitt fall. Vi ber om internationella protester till stöd för deras kamp utanför irländska ambassader eller konsulat världen runt den 21 eller 22 oktober för att skämma ut regeringen – i och utanför Dáil. Parollen de har anammat, ”Mitt fack, mitt val”, är en positiv referens till aborträttsrörelsen som har skakat Irland de senaste åren och som också segrade. 
Som strejkkommittén säger: ”Vi kämpar inte bara för rätten att vara organiserade i det fack vi vill”. Kampen är också en markör för en ny generation arbetare i många andra företag som Ryanair, engelska språklärare, gästgiverisektorn med flera, som just nu kämpar i liknande strider. Om regeringen inte erkänner facken, var lämnar det arbetare i den privata sektorn?
Arbetare behöver effektiv representation som leds av arbetsstyrkan själv och är som är beredda att ta den strid som krävs för få bättre löner och arbetsvillkor. Det i sin tur kräver att arbetarna får den demokratiska rätten att bli representerade av det fack de själva har valt. Och det är precis det som denna dispyt handlar om.

I Sverige kallar RS/Offensiv till solidaritetsprotest utanför den irländska ambassaden i Stockholm måndag den 21 oktober kl 15.30.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!